DEGIRO's Privacy & Cookie Statement.

DEGIRO respekterer og beskytter dit privatliv. Du kan besøge denne hjemmeside som anonym. DEGIRO er ikke interesseret i navne eller andre oplysninger, der afslører identiteten af de besøgende på denne hjemmeside. Oplysninger om dig eller din computer bliver derfor kun registreret hos DEGIRO af tekniske årsager, eller i forbindelse med at være kunde. Dette sker med en cookie eller på anden måde.

Fortrolighedserklæring

DEGIRO tager privatlivets fred og sikkerheden for dine personlige data meget alvorligt. Vores fortrolighedserklæring forklarer hvilke data, vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler disse data, hvordan vi sikrer, at dataene opbevares sikkert og endvidere forklarer den dine rettigheder i forhold til dine personlige data. Du bør læse denne erklæring omhyggeligt for at sikre, at du forstår, hvordan vi håndterer dine personlige data.

Hvem er vi?

DEGIRO er en finansiel virksomhed registreret i Holland, og er den dataansvarlige, som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning eller GDPR. Skulle du ønske at kontakte os med generelle spørgsmål, kan de sendes til kunder@degiro.dk. Det er også muligt at kontakte vores databeskyttelsesansvarlig via privacy@degiro.dk

DEGIRO er registreret ved følgende adresse, flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, Rembrandt Tower - 9th floor, 1096 HA Amsterdam, The Netherlands.

DEGIRO er et datterselskab af flatexDEGIRO GmbH, en tysk børsnoteret enhed.

Hvad er personlige data?

Personlige data er oplysninger, der er relateret til dig, eller kan bruges til at identificere dig.

Som kunde hos DEGIRO giver du os nogle af dine personlige data, dette inkluderer dit navn, telefonnummer og e-mail. Det kan også omfatte IP-adresser, der under visse omstændigheder kan bruges til at identificere dig.

I tilfælde hvor en virksomhed eller en professionel part har til hensigt at blive kunde, indsamler vi også personoplysninger vedrørerende de relevante personer i virksomheden, for eksempel direktører, UBOs, juridiske repræsentanter mv.

Hvad mener vi ved behandling?

Behandling er et juridisk begreb. Det er meget bredt begreb, der dækker handlinger taget i forhold til dine personlige data, såsom: indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, download, brug, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering, begrænsning, sletning eller destruktion.

DEGIRO vil til en enhver tid behandle personoplysninger i overensstemmelse med den relevante privatlivsbestemmelse.

Hvordan indsamler vi data?

Nedenfor finder du måder, hvorpå vi indsamler dine personlige data:

 • Når du giver oplysninger via e-mail, via hjemmesiden eller handelsplatformen, telefon, skriftligt eller på anden vis. Dette omfatter for eksempel de oplysninger, du giver under registreringen, indtastning af en kampagne eller undersøgelse.
 • Når du besøger vores hjemmesider, indsamler vi automatisk information, herunder IP-adressen. Vi indsamler også oplysninger om dit besøg, herunder den fulde klikbane og musebevægelse, sider du besøgte og søgninger.
 • Det er muligt, at vi modtager oplysninger om dig fra kreditvurderingsbureauer, denne indsamling udføres i overensstemmelse med Kundeaftalen.
 • For virksomhedskunder indsamler vi også oplysninger, der er offentligt tilgængelige, vedrørende virksomhedens UBO'er.
 • Hvis du besøger os personligt, samler vi for sikkerhed billeder af besøgende ved hjælp af videoovervågning.

Hvorfor behandler vi dine personlige data?

DEGIRO indsamler personlige data af følgende årsager:

 • Overholde gældende lov
 • Marketingaktiviteter, og
 • Udføre kontraktlige forpligtelser, for eksempel at dele data med depotbanker.

DEGIRO har som investeringsselskab en række lovmæssige forpligtelser, der kræver behandling af kundedata; kundeidentifikation er en af hovedårsagerne til at indsamle og behandle personlige data. DEGIRO er derfor forpligtet til at indsamle personoplysninger i overensstemmelse med Wet ter preventing van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ud over de økonomiske regler skal DEGIRO overholde hollandske skatteregler og er derfor forpligtet til at indsamle skatteidentifikationsnumre og andre personlige data (f.eks. Navn, adresseoplysninger, skatteophold osv.). Disse indsamlede data rapporteres til de hollandske skattemyndigheder , der kan overføre personoplysningerne til de lokale skattemyndigheder i det land, hvor kunden er skattepligtig. Retsgrundlaget for denne udveksling af personlige oplysninger er den hollandske lov om international bistand til beskatning (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB), hvor CRS-direktivet er kodificeret.

Som en amerikansk kvalificeret mellemhandler (Qualified Intermediary) har DEGIRO en aftale med Internal Revenue Service (IRS), der gør det muligt at tilbageholde amerikansk kildeskat med en reduceret skattesats i overensstemmelse med en traktat for at undgå dobbeltbeskatning mellem landet for skattemæssigt hjemsted og USA (hvis relevant) DEGIRO kan udveksle personlige data med skattemyndighederne i det omfang, det kræves i henhold til QI-aftalen.

Desuden rapporterer DEGIRO personoplysninger om kunder med svensk skattemæssig bopæl til de svenske skattemyndigheder.

I forlængelse af dette er der yderligere juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, vi skal overholde, samarbejde med domstole og autoriserede retshåndhævende myndigheder og til at forebygge og afsløre kriminalitet. Dernæst, i tilfælde hvor en person kontakter DEGIRO for at anmode om yderligere oplysninger eller for at blive kunde hos DEGIRO, skal DEGIRO være i stand til at kontakte den pågældende kunde, eller hvis en kunde anmoder os om, at sende vores periodiske nyhedsbreve. DEGIRO kan også have kontraktlige forpligtelser, hvilket betyder, at de skal behandle data fra deres kunder for at opfylde disse forpligtelser.

Når DEGIRO behandler sine kunders personlige data, vil det ske kun ved brug af data der er relevant og nødvendigt for at udføre opgaven (efter princippet om dataminimering).

Hvad bruger vi personoplysninger til?

DEGIRO kan eksempelvis gøre følgende med dine personlige data:

Kunde acceptering

Det er et lovkrav, at vi verificerer og derved sikrer os vores kunders identitet. Uden disse oplysninger ville vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores service. For at DEGIRO skal identificere og verificere kunder, har der været interne politikker og procedurer skrevet baseret på både regler og retningslinjer fra relevante organer. DEGIRO gennemgår disse politikker og procedurer med jævne mellemrum for at sikre, at de er passende.

DEGIRO bruger Fourthline til at understøtte KYC-processen (Know Your Customer).

Med dine personlige data kan vi eksempelvis:

 • Kontakte dig
 • Udføre de fornødne kontroller for at sikre, at du opfylder kravene for at blive kunde hos DEGIRO.
 • Gennemgå din anmodning om at blive kunde eller for at ændre din profil.
 • Gemme dine personlige oplysninger og opdatere når der er ændringer.
 • Administrere din profil(er) herunder din individuelle risikoprofil; som er baseret på interne kundeaccept politikker.

Reducere risici

Vi har et medansvar for at sikre sikkerhed og stabilitet i den finansielle sektor. Vi har også et ansvar overfor dig og alle vore andre kunder. Vi vil derfor anvende dine personlige data til at reducere risici.

Du bemærker eksempelvis måske:

 • Hvis risikoen på din konto overskrider de tilladte grænser, vil vi kontakte dig og bede dig bringe dette tilbage til de tilladte grænser.

Du bemærker muligvis ikke meget af det nedenstående, men det er også gjort for at beskytte dig:

 • Vi gemmer din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside. Dette kan bruges i tilfælde af, at der er tvivl om, hvem der har fået adgang til din konto eller for virksomhedens sikkerhed, for eksempel som forebyggende foranstaltninger mod DDoS-angreb.
 • Sikre et højt sikkerhedsniveau og investere i ressourcer, der beskytter både dig og os mod alle forskellige typer forbrydelser.
 • Intern kvalitetskontrol for at identificere mulige problemer, risici og test for at sikre, at lovgivningen overholdes.
 • Udførelse af relevant og lovpligtig rapportering.
 • Sikre, at vi forbliver et sundt selskab (risikostyring).

Juridiske forpligtelser

Der er en række juridiske forpligtelser, hvilke DEGIRO som investeringsselskab skal overholde.

 • Identifikation af kunder: Vi kontrollerer hvem du er og sikrer, at vi har tilstrækkelig viden til at må tilbyde dig vores tjenester.
 • Give dine personlige oplysninger til specifikke myndigheder, der har tilladelse til at anmode om disse oplysninger, f.eks. skattemyndighederne, de finansielle tilsynsmyndigheder, eller hvis vi er forpligtede til at dele disse oplysninger for eksempel i forbindelse med en kriminel efterforskning.
 • Vi har også en række forpligtelser i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
 • I henhold til 'Aktionærrettighedsdirektivet' er DEGIRO forpligtet til at dele oplysninger omkring ejeren af aktier til udstederen, når der anmodes om det.

Marketing aktiviteter

Hos DEGIRO ønsker vi at holde dig orienteret eksempelvis via e-mails, nyhedsbreve, tilbud eller opdateringer af vores WebTrader eller mobil app.

 • Vi kan for eksempel indsamle søgninger på DEGIROs hjemmeside for at sikre, at vores FAQ er opdateret med de oplysninger, kunderne har brug for. Disse oplysninger er anonymiseret, så kunden der stiller spørgsmålet ikke kan identificeres.
 • Vi anvender anonymiserede data for at sikre, at vores marketingkampagner er effektive

Såfremt du foretrækker ikke at modtage disse oplysninger, er du velkommen til, at kontakte vores kundeservice eller afmelde dig via “afmeld” knappen i e-mailen.

Innovation og forbedringer

Personlige data kan også anvendes i forbindelse med analytiske undersøgelser, det giver os mulighed for at finde bedre løsninger og sikre, at vi fortsætter med at være innovative.

Når vi udfører disse undersøgelsesaktiviteter anvendes kun data der er relevant og nødvendigt, og vi gør det på en måde, hvor dine data er enten pseudonymiserede eller anonymiserede.

Google analytics

For at sikre, at DEGIROs hjemmeside er nem at bruge, og for at vurdere effekten af kampagner, benytter DEGIRO Google Analytics. DEGIRO har underskrevet en aftale om brugen af denne service og sikrer, at data bliver anonymiseret så meget som muligt, herunder maskering af IP-adressen.

Hvem har vi personlige data fra?

Vi kan have (nogle) personlige data fra alle, der har kontakt med DEGIRO. Hvis du anmoder om ’yderligere oplysninger’, gemmer vi de oplysninger, der leveres under denne anmodning.

Vi er ved lov forpligtet til, at gemme personlige oplysninger om alle vores kunder. Disse oplysninger indsamles under registreringen og anmodes om når nødvendigt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for os at gøre brug af tredjepart til enten at verificere eller indsamle oplysninger.

Hvilke personlige data indsamles?

Data om dig

Dette omfatter dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Såfremt du har en virksomhedskonto indsamler vi også oplysninger om din virksomhed eller organisation. Såfremt du åbner en fælleskonto eller en konto til en mindreårig, vil der også indsamles oplysninger på medkontohaveren. Vi vil anmode om kopi af dit id samt personlige numre såsom CPR-nummer/skatteidentifikationsnummer.

Transaktionshistorik

Foruden personlige data holder DEGIRO også en historisk logbog vedrørende transaktions- og ordrehistorik.

Kontakthistorik

Vi registrerer de tidspunkter, hvor du har kontaktet DEGIRO. Dette inkluderer telefonoptagelser, e-mails eller andre former for henvendelser.

Besøg af hjemmeside og brug af app

Når du besøger DEGIROs hjemmeside, registrerer vi IP-adressen, der benyttes. Skal din IP-adresse anvendes i forbindelse med Google Analytics, gøres dette på en anonymiseret måde.

Eksterne datakilder

Der er tidspunkter, hvor DEGIRO vil bruge eksterne dataleverandører, såsom kontrol med det relevante handelskammer eller i tilfælde af at et kreditcheck er påkrævet.

I tilfælde af, at DEGIRO foretager kreditcheck, behandles anvendte oplysninger på strengt fortrolig vis. Enhver person med adgang til disse oplysninger, vil til en hver tid kun tilgå disse oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af sine pligter og i overensstemmelse med den relevante databeskyttelsesforordning. Såfremt du har spørgsmål vedrørende hvornår kreditchecks udføres bedes du kontakte vores kundeservice.

Følsomme personoplysninger

Følsomme personoplysninger omfatter blandt andet skattenummer, straffeattest, biometrisk data, politisk overbevisning, seksualitet eller etnisk oprindelse, osv. Ved behandling af følsomme personoplysninger gælder strengere regler.

Hos DEGIRO anvender vi aldrig følsomme personoplysninger relateret til sundhed, religiøs overbevisning, politisk eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering eller etnisk oprindelse.

Vi har en juridisk forpligtelse til at identificere vores kunder, derfor kræver vi skatteidentifikationsnummeret til at gøre dette.

Når du bruger Touch ID eller Face ID til at logge ind ved hjælp af DEGIRO-mobilappen, gemmes scanningerne af dine fingeraftryk af ansigtet på en sikker chip på din telefon. DEGIRO har ingen adgang til denne chip, og derfor er disse biometriske data ukendte for DEGIRO.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I princippet deler vi ikke dine oplysninger med andre. Det er muligt, at vi kan dele personoplysninger inden for den koncern, som DEGIRO er en del af. Alle medlemmer af koncernen, som DEGIRO er en del af, har samme strenge privatlivspolitik. Politiet, retsvæsenet, tilsynsmyndighederne og skattemyndigheden kan også anmode om oplysninger fra os. Vi følger dog procedurer, som sikrer, at enhver form for deling af information sker legitimt og proportionalt.

flatexDEGIRO Bank AG

Da flatexDEGIRO Bank AG leverer bankkonti til opbevaring af kunders penge, deler DEGIRO personoplysninger, der er indsamlet for at sikre, at flatexDEGIRO Bank AG kan overholde den relevante bankregulering. Oplysninger omkring datadeling gives som en del af onboarding af bankkontoen, hvis du har brug for en kopi af denne, bedes du kontakte DEGIROs Kundeservice.

Tjenesteudbydere

I tilfælde hvor en tjenesteudbyder benyttes til at hjælpe DEGIRO, vil vi tilstræbe at informere dig om brugen af en tredjepart og begrænse udveksling af personlige oplysninger til, hvad der relevant og strengt nødvendigt for den specifikke opgave.

I tilfælde af at du gør brug af Morgan Stanley Liquidity Fund, er det muligt, at vi skal give dem oplysninger om, hvem du er. I tilfælde af at disse oplysninger vil blive leveret til Morgan Stanley vil det være med sikkerhedsforanstaltninger på plads.

Med andre virksomheder på foranledning af dig

Der er tidspunkter, hvor vi deler dine personlige data med andre virksomheder, såfremt du anmoder om det. I disse tilfælde vil det specifikt fremgå af aftalen.

Offentlige og regulerende tilsysnsinstanser

Som et investeringsselskab under tilsyn i Holland er der tilfælde, hvor vi modtager anmodninger om information omkring vores kunder. Vi er ifølge lov forpligtet til at give den tilsynsførende myndighed disse oplysninger. Derudover har vi juridiske forpligtelser, der kræver, at vi deler information med offentlige myndigheder samt relevante juridiske myndigheder. Databeskyttelsesbestemmelserne, der omfatter DEGIRO, gælder også for disse organer.

DEGIRO kan i sin egenskab som 'Qualified Intermediary', udveksle oplysninger direkte med Internal Revenue Service (IRS) med det formål at etablere din status som en ikke-'US person' og derved gøre krav på nedsat kildeskat på amerikansk indkomst.

DEGIRO vil under særlige omstændigheder også dele oplysninger med relevante skattemyndigheder.

Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

Når du bliver kunde hos DEGIRO, opbevarer vi dine personlige data igennem hele forholdet. Hvis kundeforholdet bringes til ophør, er vi forpligtet til at opbevare dine date i yderligere fem år. Vi er nødt til at holde dette for at sikre, at vi kan overholde lovmæssige forpligtelser som bekæmpelse af økonomisk kriminalitet eller at løse tvister eller opbygge et juridisk forsvar.

Hvis du under forholdet har et finansielt instrument, der overføres til Stichting DeGiro opbevaring af ikke-likvide aktiver, som er til at besidde positioner, der ikke kan handles eller ikke har nogen pengeværdi, opbevarer DEGIRO dine personlige oplysninger, indtil positionen enten er omsættelig eller er juridisk 'afskrevet', efter denne begivenhed begynder den førnævnte opbevaringsperiode.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Sikkerhed

Vi bruger megen tid og ressourcer på at sikre at de rette sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre vores systemer og dine personlige data. I tilfælde hvor et brist identificeres, vil dette blive rapporteret til den relevante myndighed og relevante kunder vil blive underrettet.

Vi har sikret, at passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger er til stede for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, utilsigtet tab, destruktion eller offentliggørelse. Vi stiller begrænsninger på adgangen til personlige data, så kun de medarbejdere der har brug for adgang til dine data, kan tilgå din data. For at sikre, at enhver ny behandling er berettiget og i overensstemmelse med gældende lov, gennemfører vi databeskyttelsesmæssige konsekvensanalyser og overvåger eventuelle eksterne dataprocessorer.

Fortrolighed

Vores medarbejdere har alle underskrevet en fortrolighedserklæring og accepteret et internt adfærdskodeks som følger den hollandske “Banker’s Oath”. Udover dette kan kun autoriserede medarbejdere se og behandle dine personlige data.

Tilsyn

 • DEGIRO, den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG, tilses primært af den tyske Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). I Holland er DEGIRO underlagt integritetstilsyn fra den hollandske centralbank (DNB) og tilsyn af den nederlandske myndighed for de finansielle markeder (AFM).
 • DEGIRO er under tilsyn af den hollandske tilsynsmyndighed for finansmarkeder (AFM) samt den hollandske centralbank (DNB).

Anvendes dine personlige data brugt i automatiseret beslutningstagning?

Hvis du for eksempel ændrer profil fra en Basic til en Active eller Trader eller Day-Trader, så vil din konto automatisk blive sammenholdt mod oplysningerne fra Bureau Krediet Registratie. Skulle der være et problem med at levere tjenester af Kreditfacilitet, vil kundeservice kontakte dig for at informere dig om, at du ikke er i stand til at gøre brug af tjenesten Kreditfacilitet og hvordan du fortsætter i dette tilfælde.

Dine rettigheder

 1. Ret til indsigt:

  Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som DEGIRO har registeret om dig. Vi kan give en kopi af disse oplysninger. For at anmode om dette kan du kontakte den relevante service desk af DEGIRO, der kan levere disse oplysninger efter at have fuldført sikkerhedstjek.

 2. Ret til berigtigelse:

  Hvis du finder dine data forkerte eller forældede, skal du kontakte DEGIROs relevante Service Desk for at anmode om, at disse data berigtiges.

 3. Klageret:

  Hvis du har klager over behandlingen af dine personlige oplysninger, skal du kontakte enten DEGIROs relevante Service Desk eller kontakte den databeskyttelsesansvarlige via privacy@degiro.dk

 4. Autoriteit Persoonsgegevens

  under GDPR har du ret til at klage over vores behandling af dine personlige data til Autoriteit Persoonsgegevens.

Under GDPR har du visse andre rettigheder hvilke kan være mulige i specifikke tilfælde:

 1. Ret til sletning:

  Under visse omstændigheder er det muligt for os at slette nogle eller alle dine personlige data.

 2. Ret til begrænsning af behandling:

  Du kan bede DEGIRO om at begrænse den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles.

 3. Ret til dataoverførsel:

  Det er muligt at anmode om, at dine data leveres til dig for at blive sendt til en tredjepart.

 4. Ret til indsigelse:

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, når behandling er udført på grundlag af legitim interesse.

 5. Ret til at stoppe markedsføring:

  Det er muligt, at dine personlige data ikke anvendes til direkte markedsføring. Dette kan gøres via afmeldingsknappen i marketing e-mails eller ved at kontakte den relevante Service Desk. Vær opmærksom på, at nogle meddelelser er vi forpligtet til at sende, og for disse er det ikke muligt at afmelde, mens du er kunde. Dette omfatter f.eks. ændringer i Kundeaftalen.

I tilfælde af at du har skulle give samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Anmodninger om ovennævnte vil blive behandlet af DEGIRO og besvaret inden for en rimelig frist. Vær opmærksom på, at nogle af disse anmodninger måske ikke eftergives, for eksempel i tilfælde, hvor disse ville medføre, at DEGIRO ikke opfylder et lovkrav eller evnen til at udøve eller opretholde en retskrav.

Vores syn på privatlivets fred

Hos DEGIRO er vores kunders tillid afgørende for vores forhold. Vi stræber derfor efter at sikre, at vores kunder har tillid til, hvordan vi håndterer deres personlige data. Vi gør stor omhu i at sikre, at dine data er opbevaret sikkert og kun behandles, når der er legitim grund til at gøre det.

Når vi behandler dine personlige data, sørger vi altid for, at der er en legitim grund for os at gøre det. Når det er muligt, anonymiserer vi dine personlige data, eller når det ikke er muligt, bruger vi kun de data, der er strengt nødvendige. I forbindelse med behandling af dine personlige data vil vi også sikre, at begrebet "privacy by design" er kernen i vores udvikling.

Vores privatlivspolitik opdateres jævnligt, da lov og bestemmelser løbende ændres.

Spørgsmål om privatlivspolitik

Hvis du har nogle yderligere spørgsmål i forbindelse med vores privatlivspolitik eller dine personlige data, kan du kontakte DEGIROs service desk, som kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål.

I tilfælde af at du ønsker at klage over, hvordan vi har behandlet dine personlige oplysninger, bedes du kontakte databeskyttelsesansvarlig via privacy@degiro.dk. Bemærk venligst, at når du kontakter den databeskyttelsesansvarlige, vil din sag blive besvaret på hollandsk eller engelsk. Den databeskyttelsesansvarlige vil derefter behandle din klage og arbejde hen imod en afgørelse.

Hvis du ikke er enig i afgørelsen og fortsat føler, at dine personlige data ikke er blevet håndteret korrekt i henhold til loven, har du mulighed for at eskalere din klage til Autoriteit Persoonsdata.

Hvad bruger DEGIRO dine personlige oplysninger til?

DEGIRO registrerer dine personlige oplysninger, som du har givet efter anmodning, når du er kunde hos DEGIRO og efter din udtrykkelige tilladelse. Uden disse oplysninger kan og må DEGIRO ikke udøve sine virksomhedsaktiviteter. DEGIRO og DEGIROs koncernselskaber bruger dine oplysninger til at yde dig service, at holde dig opdateret om (nye) produkter og tjenesteydelser fra DEGIRO og koncernselskaberne, til anonyme statistisk analyse, samt overholde retslige forpligtelser.

Alle telefonsamtaler mellem kunden og DEGIRO båndoptages. Disse optagelser gemmes og kan anvendes til:

 • levering af bevis, f.eks. ved fortolkningsforskel eller uenighed med hensyn til indholdet af telefonsamtalen;
 • (bedrageri)efterforskning og afsløring;
 • evaluering af servicekvaliteten;
 • trænings-, coaching-, og evalueringsformål.

Ansvar

DEGIRO finder det vigtigt, at behandlingen af dine (personlige) oplysninger sker på en måde, der er i overensstemmelse med de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger. DEGIRO efterlever reglerne i loven om databeskyttelse og loven om finansielt tilsyn i alle sine aktiviteter. Dine (personlige) oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart udenfor DEGIRO og DEGIROs koncernselskaber uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre juridiske forpligtelser kræver det af DEGIRO.

Tredjeparters hjemmesider

DEGIRO og koncernens selskaber er ikke ansvarlige for foranstaltningerne som andre hjemmesider anvender mht. til privatlivets fred, heller ikke når de er forbundet med DEGIROs og koncernens hjemmesider med hyperlinks eller på anden måde.

Udøvelse af rettigheder

Du har ret til at se dine oplysninger og evt. ændre dem. Derfor kan du kontakte DEGIRO gennem denne hjemmeside.

Vi holder dig gerne opdateret om (nye) produkter og tjenester fra DEGIRO og koncernens selskaber via e-mail. Hvis du ikke ønsker dette, kan det angives via kunder@degiro.dk

Ændringer

DEGIRO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedserklæring. Det er derfor tilrådeligt at konsultere denne fortrolighedserklæring regelmæssigt, når du besøger denne hjemmeside.

Mener du, at der handles i strid med denne fortrolighedserklæring, eller er du utilfreds med et andet aspekt af vores service? Så må du gerne kontakte os. Din klage vil blive behandlet af DEGIRO's compliance officer. Hvis du er utilfreds med DEGIROs vurdering, bedes du kontakte Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG i Den Haag (www.kifid.nl).

Cookies

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

 • degiro-logo
 • Vælg land
 • Danmark
  • Česká republika
  • Switzerland
  • Danmark
  • Deutschland
  • España
  • Ελλάδα
  • France
  • Ireland
  • Italia
  • Netherlands
  • Norge
  • Magyarország
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Suomi
  • Sverige
  • United Kingdom

DOWNLOAD VORES APP

Copyright © 2021 DEGIRO Alle rettigheder forbeholdes Privatliv & Cookies Ansvarsfraskrivelse Sitemap

Denne hjemmeside er blevet oversat fra den oprindelige version. For at se den oprindelige version (på engelsk) se venligst https://www.degiro.ie/.

DEGIRO er den første engroshandel-broker for private investorer. En online investeringsplatform for alle typer af investorer. DEGIRO giver sine kunder mulighed for at investere globalt mod hidtil uhørte lave priser. DEGIRO gør det muligt for enhver, at investere overalt i verden. Tidligere var investering ofte begrænset til børser i Europa eller USA. Alle investorer hos DEGIRO får adgang til børser og produkter overalt i verden ved hjælp af én platform. Det betyder, at private investorer får nemmere ved at sprede deres portefølje. DEGIRO er den perfekte løsning for investoren, som håndterer sine handler online. Hos os betaler kunderne ikke for lønninger til overflødigt personale og unødvendige services. DEGIRO har fjernet den sidste forskel mellem professionelle og private investorer. Nemlig prisforskellen. Essentiel for private investorers afkast.