Dine investeringer er i sikkerhed hos DEGIRO

Du kan investere sikkert hos DEGIRO. Dine investeringer bliver opbevaret i en separat depotenhed. Dette betyder, at alle dine aktiver er sikkert adskilt fra DEGIRO BV, virksomheden bag DEGIRO. Denne ordnings eneste formål er sikkert at administrere og beskytte kunders aktiver. Som loven påkræver, bliver der ikke udført andre aktiviteter. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske noget med DEGIRO, vil kundernes indestående blive returneret til kunderne, i stedet for at blive opkrævet af andre aktører. Pengene er indhegnet, sikkert placeret hos depotenheden og ikke blandet sammen med DEGIROs aktiver.

Niveauet af beskyttelse af aktiver og status på investeringer er noget, mange eksisterende investorer ikke har kendskab til hos deres nuværende mægler.

I modsætning til de traditionelle banker, skal du hos DEGIRO ikke bekymre dig om vores kreditværdighed.

Online broker DEGIRO
I BALANCEN
ADSKILT
 Aktier & Obligationer
 Kontanter (Cash Fund)
 Derivater
BANK
I BALANCEN
ADSKILT
 Kontanter
 Derivater
 Aktier & Obligationer

Kontanter sikret

Hos DEGIRO er alle dine investeringer (inklusiv derivater) opbevaret sikkert hos en særskilt depositar. Vi går dog et skridt længere, for at sikre os endnu større sikkerhed for dine penge. Vi placerer dine kontanter i en 'Fundshare Cash Fund' uden beregning for dig. Denne service bliver stillet til rådighed fuldstændig automatisk og du vil ikke bemærke nogen forskel på din konto i andre henseender. På denne måde er dine penge fuldstændig adskilt fra DEGIRO og enhver tredjepart. Kun i tilfælde af handel med derivater, brug af vores kreditfacilitet eller shorthandel kan vi overføre dine penge til en 'Margin Cash Fund'. Investeringer i en 'Margin Cash Fund' kan bruges som sikkerhedstillelse for kontrakter, som 'Beleggersgiro' indgår med tredjeparter på vegne af kunder. For yderligere information, se dokumentet 'Vilkår og Betingelser Investeringsservice' i dokumentcentret.

Renteindtægter

Du vil modtage renteindtægter fra indestående i 'Cash Funden'. For vores DKK Cash Fund, vil renten svare til Danish Tomorrow Next-renten fratrukket maksimum 0.50% på en årlig basis. Tomorrow/Next-renten er en dag-til-dag referencerente for pengemarkedsudlån i danske kroner. Din rente af indestående i 'Cash Funden' vil aldrig blive under 0%.

Indskudsgaranti

Under hollandsk lov er investorer garanteret kompensation. For virksomheder som DEGIRO er investorer garanteret kompensation for 20.000 €. Vi anser dog denne ordning for overflødig, grundet tilstedeværelsen af depositarer og 'Cash Fund'.

Tilsyn med DEGIRO

DEGIRO er et investeringsselskab, og er under tilsyn af AFM (Den hollandske tilsynsmyndighed for finansmarkederne). Den Hollandske Centralbank (De Nederlandsche Bank) sikrer, at DEGIRO overholder alle gældende kapitalkrav. DEGIRO er desuden registreret hos det danske Finanstilsyn og opererer i Danmark på licens fra MiFID.

Ja, jeg ønsker at blive kunde Jeg ønsker mere information