Sikker & Pålidelig

DEGIRO sørger for, at dine investeringer opbevares sikkert. Dine investeringer (inklusiv dine kontanter investeret i Pengemarkedsfondene) opbevares i en separat enhed adskilt fra DEGIRO.

Vores struktur

I det tilfælde at noget skulle ske med DEGIRO, vil DEGIRO's kreditorer ikke kunne gøre krav på dine investeringer, da de er placeret sikkert hos den separate enhed.

I Balancen

-

-

-

Adskildt

Aktier & Obligationer

Pengemarkedsfonde

Derivater

I Balancen

Adskildt

-

Aktier & Obligationer

-

Pengemarkedsfonde

-

Derivater

Adskillelse af aktiver

Hos DEGIRO kan du stole trygt på at dine investeringer er opbevaret sikkert. DEGIRO anvender en separat legal enhed til at opbevare dine aktiver. Dette betyder at de er opbevaret separat fra DEGIRO’s aktiver. Denne enhed har kun til formål at administrere og beskytte dine investeringer. Som loven påkræver bliver der ikke udført andre aktiviteter. I det tilfælde at noget skulle ske med DEGIRO, vil DEGIRO's kreditorer ikke kunne gøre krav på dine investeringer og de vil forblive opbevaret i den separate enhed. Denne enhed vil opbevare dine aktiver med tredjerparter. Hvor muligt eller nødvendigt af lovgivningsmæssige årsager, vil DEGIRO kræve at disse tredjeparter anvender adskillelse af aktiver således at beskytte investeringerne af DEGIRO’s kunder fra fallit af tredjeparter. Regler med hensyn til adskillelse af aktiver er forskellige i hvert land (både inden og uden for EU). Hvis der ikke er nogen adskillelse af aktiver med hensyn til en tredjepart i depotkæden, kan de finansielle instrumenter opbevaret med den tredjepart måske blive tabt i tilfælde at fallit af denne part. For mere information se venligst YII – Investeringsservice.

Pengemarkedsfonde

DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskab. En bank kan gøre brug af dit indestående til eget erhverv, lån til tredjepart eller andre investeringer. Hvis dette går galt, er dit indestående tabt. Du løber derfor en risiko med banken. Eftersom dette er en reel risiko, er indskydersgarantien tilgængeligt for banker.

Fordi DEGIRO ikke er en bank, er DEGIRO ikke tilladt, at holde kundernes penge på egen balance eller bruge dem til egne investeringer. Du opbevarer således ikke penge hos DEGIRO. Penge, som DEGIRO modtager fra dig, bliver straks investeret (baseret på en stående ordre) i en pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfondene er investeringsfonde, der med så lidt risiko som muligt har til formål at opnå et afkast svarende til den normale markedsrente i den pågældende valuta. Værdien af pengemarkedsfonde kan variere, ligesom med enhver anden investering. Hvis du ikke vil investere eller investere mindre i en pengemarkedsfond, kan du investere værdien i andre finansielle instrumenter efter eget valg. Eller du kan også give DEGIRO instruktionen om at udbetale kontanter tilbage til din bankkonto.

Alle aktiver i pengemarkedsfondene holdes ligeligeds særskilt fra fondens udsteder og der er derfor ingen risiko i tilfælde af konkurs hos hverken DEGIRO eller udstederen. For mere information om pengemarkedsfonde kan du klikke her.

Udlån af værdipapirer

Når du bliver kunde giver du DEGIRO retten til at udlåne dine værdipapirer. Dette er gjort for at kunne tilbyde shorthandel. Risiciene ved at udlåne værdipapirer er styret som følger:

- DEGIRO (og ikke låntageren) er modparti og garanterer derfor tilbagegivningen af de lånte aktiver med sit ejet egenkapital.

- Derudover, DEGIRO kræver sikkerhedstillelse fra låntageren. Dette er givet af panterettigheden som DEGIRO har på kunden’s saldo og de udlånte aktiver er inkluderet i den løbende risiko overvågning udført af DEGIRO.

- Skade for en kunde hvis aktiver er udlånt, opstår derfor kun i det øjeblik når både låntageren og DEGIRO ikke længere kan opfylde deres forpligtelser (dvs. er gået fallit) og værdien af aktivet er faldet eller værdien af de udlånte værdipapirer er øget. Størrelsen af skaden er begrænset til forskellen i værdi mellem de udlånte værdipapirer og sikkerhedsstillelsen givet af låntageren.

Investor beskyttelse og indskudsgaranti

DEGIRO-kunders aktiver er adskilt i separate enheder og dermed beskyttet mod DEGIROs insolvens. I det usandsynlige tilfælde, at de adskilte aktiver ikke kan returneres til kunder, falder DEGIRO under den tyske investorkompensationsordning, der kompenserer ethvert tab fra ikke-returnerede aktiver op til 90% (med et maksimum på EUR 20.000). Desuden vil alle penge, der er deponeret på en DEGIRO kontantkonto hos flatexDEGIRO Bank AG, garanteres op til et beløb på EUR 100.000 under den tyske indskudsgarantiordning. Oplysninger om den tyske investorbeskyttelsesordning og den tyske indskudsgarantiordning kan findes på engelsk på BaFin-hjemmesiden her.

Hvem fører tilsyn med DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. Som en tysk reguleret bank overvåges flatexDEGIRO Bank AG primært af den tyske finansielle regulator, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bafin er den tyske ækvivalent med den hollandske myndighed for finansielle markeder (AFM). Derudover falder flatexDEGIRO Bank AG under den indirekte tilsyn af Den Europæiske Centralbank (ECB). I Holland har den hollandske centralbank (DNB) til opgave at overvåge integriteten af ​​DEGIRO, og vi er underlagt tilsyn af AFM. Vores registrering i DNBs offentlige register kan ses her.

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.