DEGIRO og Kontanter

I løbet af 2018 vil ny lovgivning vedrørende pengemarkedsfonde træde i kraft.
For at levere gennemsigtighed vil vi gerne give dig diverse informationer og forklaringer
om disse samt relevante ændringer.

Ny lovgivning

Grundet ny lovgivning, hvad angår pengemarkedsfonde, vil alle Cash Funds blive påvirket af skærpede regler. I forlængelse heraf har fondsforvalteren valgt at klassifisere visse Cash Funds som ”kvalificeret pengemarkedsfonde”. Dette vil være gældende for FundShare EUR Cash Fund, FundShare USD Cash Fund samt FundShare GBP Cash Fund. Den mest sikre og strikse investeringspolitik vil finde sted I disse fonde. Det betyder at varigheden af disse lån, som disse fonde invester i, bliver kortere og kreditvurderingen af disse lån højere.

Pengemarkedsfonde

Hos DEGIRO mener vi det er vigtigt at vores kunders formår at forstå strukturen og hvordan pengemarkedsfondene virker. DEGIRO er ikke en bank men et investeringsselskab. I Holland har investeringsselskaber ikke tilladelse til at opbevare kontanter på vegne af Deres kunder. Derfor, når du bliver kunde hos DEGIRO, afgiver du løbende tilladelse til at investere kontanter i pengemarkedsfonde (FundShare Cash funds). Derved opbevarer du hos DEGIRO ikke kontanter. For hver valuta tilgængelig i webtraderen, findes en seperat pengemarkedsfond. Pengemarkedsfondene har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt. Udover den lave risiko, er en anden fordel ved pengemarkedsfondene, at dine investeringer er adskilt, på ligefod med andre aktiver, fra DEGIRO.

Pengemarkedsfonde benyttes ofte af institutionelle investore, som pensionskasser, til sikkert at opbevare store beløb. Omkring 1’000 milliarder Euros opbevares på nuværende tidspunkt i pengemarkedsfonde i Europa. (Kilde)

Professionel struktur

DEGIRO var oprindelig stiftet som børsmægler for institutionelle investorer, som forlanger en høj grad af sikkerhed. DEGIROs struktur, inklusiv pengemarkedsfondene, er blevet opsat i overensstemmelse med disse krav og har været uforandret siden stiftelsen. Privat investorer gøre brug af den samme struktur, hvor finansielle instrumenter, inklusiv andele i pengemarkedsfonde, er adskilt fra DEGIROs aktiver. Dette gøres ved at placere kundernes finansielle instrumenter i seperate depositar enheder. I tilfældet med andele i Cash Funds er disse direkte opbevares i dit eget navn. Kunders aktiver er som udgangspunkt ikke eksponeret til virksomhedsrisikoen for DEGIRO. Derfor, i modsætning til banker, er indskydergatanti ikke nødvendig til at beskytte investorer mod konkurs af deres service leverandør.

"Pengemarkedsfondene har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt."

Forvaltning af FundShare pengemarkedsfonde

Fondsforvalteren, som forvalter FundShare Cash Funds, forsikre at de strikse krav overholdes. For forvalteren af den kvalificeret pengemarkedsfond pålægges en årlig forvaltningsomkostning på 0,09%. Det betyder, årligt, for hver 100 euro i pengemarkedsfonden bliver 9 øre i forvaltningsomkostninger udbetalt til fondsforvalteren. Disse omkostninger inkluderet i fondsafkast og afvikles ikke seperat. Et negativt fondsafkast, som resultat af nuværende markedsrenter samt forvaltningsomkostninger, kompenseres af DEGIRO på et ikke-forpligtigende basis, hvilket betyder at kompensationen ikke vil give anledning til juridiske rettigheder eller forpligtigelser. Se ”hvilke omkostninger er relateret til pengemarkedsfondene?” for mere information.

Striks investeringspolitik.

I løbet af 2018 vil ny lovgivning vedrørende pengemarkedsfonde træde i kraft. Striksere regler vil være gældende for alle FundShare Cash Funds. Hvor muligt vil Cash Funds kvalificeres som kvalificeret pengemarkedsfonde. Dette vil eksempelvis være tilfældet for FundShare EUR Cash Fund, FundShare USD Cash Fund samt FundShare GBP Cash Fund. Den mest sikre og strikse investeringspolitik vil finde sted I kvalificeret pengemarkedsfonde. Indenfor en kvalificeret pengemarkedsfond vil der udelukket investeres i obligationer noteret i fondens respektive valuta, eksempelvis EUR obligationer for EUR pengemarkedsfonden. Porteføljerne af obligationerne har en gennemsnitlig varighed på mindre end 60 dage. Som resultat heraf er markeds- og kreditrisikoen begrænset på det lange sigt.

EUR Cash Funds investerer udelukkende i statsobligationer. Disse kan være fra den tyske, hollandske, franske, østrigiske eller finske stat. Kun disse stater er egnet grundet deres høje kreditvurdering. USD samt GBP Cash Funds kan investere i både stats- og virksomhedsobligationer. Solvensen af disse obligationer skal altid være AA+ eller AAA. Disse er de to højest mulige kategoriseringer. For at mindske kredit risikoen, fra modparten, af en virksomhedsobligation kan maksimalt 10% af fondens aktiver være investeret hos én enkel udsteder. I tilfælde af statsobligationer kan maksimalt 35% investeres i den enkelte stat og 30% i en enkel obligation.

De påkrævet obligationer en kvalificeret pengemarkedsfond er nødsaget til at investere i for at leve op til de mest strikse krav er ikke altid tilgængelig i påkrævet valuta. Derfor kan ikke alle Cash Funds kvalificeres som kvalificeret pengemarkedsfond. For hvad angår de andre Cash Funds er strikse krav gældende.

Du kan klikke her for at se en positionsrapport pr. fond.

Kvalificeret pengemarkedsfonde

En kort varighed

En kvalificeret pengemarkedsfond har en kort varighed på 60 dage. Det betyder at obligationerne i porteføljen er tilbagebetalt, i gennemsnit, inden 60 dage. Dette reducerer risikoen for ingen tilbagebetaling.

En likvid portefølje

En kvalificeret pengemarkedsfond investerer i såkaldte likvide obligationer, som betyder at de let kan handles og derved kan konverteres til kontanter.

En kvalitativ portefølje

Obligationerne som en kvalificeret pengemarkedsfond investere i skal være af høj kvalitet. Solvensen af udstederen overvåges kontignuerligt, hvilket mindsker sandsynligheden for uforsete recestancer. I tilfælde af kreditvurderingen nedgraderes vil pengemarkedsfonden ikke længere være tilladt at investere i disse obligationer.

En diversificeret portefølje

Hele fondens aktiver af kvalificeret pengemarkedsfonde vil aldrig blive investeret i én enkel udsteder. Desto mere fondens aktiver er spredt, desto mindre effekt vil en betalingsrecestance have på fondens samlede aktiver. Den maksimale eksponering i én enkel udstedende institution er 10% eller 35% i tilfælde af en stat.

Risiko

FundShare pengemarkedsfondens hoved formål er at minimere risiko. Ved den strikse investeringspolitik er risikoen lav. Ifølge Key Investor Information Document er fonden 1 på en skala fra 1 til 7.

For mere information om risici samt risikoindikatoren, som afgjort af forvalteren, refererer vi dig til informationsdokumentet udarbejdet af forvalteren: prospekter og Key Investor Information Document (KIID).

Risicometer

OBS: tab som følge af denne risiko vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Investerer du løber i en finansiel risiko. Værdien af din investering kan variere. Tidligere resultater garanteres ikke fremover.

 

Download:

Kvalificeret pengemarkedsfonde Position rapport Key Investor Information Document(KIID) Prospekter
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Pengemarkedsfonde
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

OBS: tab som følge af denne risiko vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Investerer du løber i en finansiel risiko. Værdien af din investering kan variere. Tidligere resultater garanteres ikke fremover.

Omkostninger og afkast af FundShare pengemarkedsfond

I øjeblikket er markedsrenten for kort-varighed euro obligationer med lav risiko negativ. Som resultat heraf opnår EUR Cash Fund et negativt resultat.

Et årligt beløb på 0,09% af fondens aktiver pålægges som forvaltningsomkostninger for den kvalificeret pengemarkedsfond. Denne omkostning er inkluderet i fondens afkast.

Selvom positive afkast af dine investeringer er dine, bliver et negativt afkast, som resultat af nuværende markedsrenter samt forvaltningsomkostninger, kompenseret af DEGIRO på et ikke-forpligtigende basis. Klik for mere information. Cash Fonden har ikke ind- eller udtrædelsesomkostninger.

Nedenfor ses en general oversigt af situationen pr. pengemarkedsfond fra d. 27 marts 2018;

Kvalificeret pengemarkedsfonde Nuværende rente Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
Pengemarkedsfonde
CHF Negativ Ja
PLN Positiv N/A
SEK Negativ Ja
NOK Negativ Ja
HUF Negativ Ja
DKK Negativ Ja
CZK Negativ Ja

OBS: Kompensationen er kun gældende for negative afkast som følge af negative renter samt forvaltningsomkostninger. Tab forårsaget af en investering foretaget af fonden vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Risikoen er lav.

Eonia rente

cashfund

Gennemsigtighed

Ny europæisk lov og regulering påkræver finansielle service udbydere at være mere gennemsigtige. DEGIRO vil med glæde samarbejde om dette. Derfor har vi ændret måden, hvorpå du ser dine andele i Cash fundene i webtraderen. Dette gør dig i stand til at se værdien af din andel sammenlignet med dagen før.

Juridisk information

FundShare pengemarkedsfond er en under-fond til FundShare (UCITS) Umbrella Fund struktur (link). Pengemarkedsfonden er registreret, og overses, af de hollandske myndigheder for finansielle markeder (AFM). For yderligere information kan du (link) hente KEY Investor Information Document samt prospekter her.

Eonia rente

cashfund

Spørgsmål

Principielt, skulle en sådan kreditbegivenhed finde sted på obligationer uden sikkerhedsstillelse, vil det fulde beløb, som investeret i det udstedende institut gå tabt. I tilfælde at fondens aktiver er eksponeret med 5% til sådan kreditbegivenhed kan værdien af fonden falde med 5%. For hver 100 euro i Cash Fund andele er disse værdisat til 95 euro. Risikoen for sådan kreditbegivenhed er meget lav.
Nej, i Holland er investeringsselskaber ikke tilladt at opbevare kontanter på vegne af deres kunder. Derfor er strukturen med pengemarkedsfonde opsat.
Der er ikke omkostninger forbundet med køb og salg af andele i Cash Fundene. Fondsforvaltningsomkostningen for FundShare kvalificeret pengemarkedsfonde er 0,09% pr. år. Denne omkostning er inkluderet i fondens afkast. DEGIRO har valgt, på et ikke-forpligtigende basis, at kompensere for et negativt afkast som følge af fondsforvaltningsomkostninger og negative markedsrenter. Du kan læse mere i spørgsmålet 'Hvordan virker den negative rente kompensation for FundShare pengemarkedsfonde?'.

For mange kunder er markedsrenten i deres lokale valuta negativ. Vi vil gerne forebygge vores kunder at blive berørt af disse negative renter. Derfor har vi besluttet at kompensere, på et ikke-forpligtende basis, det negative afkast i Cash Funds som forårsaget af renter og fondsforvaltningsomkostninger.

Det er muligt at værdien af Cash Funden falder som resultat af tab på en investering foretaget af fonden. Dette at ske hvis, foreksempel, den hollandske eller tyske stat uforventeligt ikke længere imødekommer deres betalingsforpligtelser. I sådan tilfælde vil DEGIRO ikke tilbyde kompensation for tab. Denne risiko er meget lav.

Kompensationen er udelukkende ikke-forpligtigende og giver ikek anledning til rettigheder eller forpligter ikke DEGIRO at følge samme tilgang fremover. DEGIRO betaler denne kompensation på basis af kommersielle betingelser. DEGIRO forbeholder sig retten til at fjerne denne kompensation. DEGIRO vil informere dig i tide.

Indtil fornyligt har kompensationen været inkluderet i fondens afkast. Dette vil ændre sig for kvalificeret pengemarkedsfonde fra hvor du vil modtage kompensationen direkte. Snarrest vil beløbet du modtager, enkeltvis, kunne ses i webtraderen. Dette giver indsigt i afkastet realiseret af pengemarkedsfonden. Dit investerbarebeløb i webtraderen forbliver uændret.

Nedenfor finder du en oversigt som informere om der er en negativ rente og kompensation pr. tilgængelig pengemarkedsfond.

Kvalificeret pengemarkedsfonde Nuværende rente Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
Pengemarkedsfond
CHF Negativ Ja
PLN Positiv N/A
SEK Negativ Ja
NOK Negativ Ja
HUF Negativ Ja
DKK Negativ Ja
CZK Negativ Ja
For vores kunders bekvemmelighed leverer DEGIRO dette side på flere forskellige sprog. I tilfælde af konflikt, vil den engelske version (findes her) være gældende.

Invester I løbet af få minutter.

Invester I løbet af få minutter.

  • Uhørt lave priser.
  • Omfattende værktøjer, muligheder og tjenester.
  • Globale investeringsmuligehder.
  • Høj sikkerhed.
  • Uhørt lave priser.
  • Omfattende værktøjer, muligheder og tjenester.
  • Globale investeringsmuligheder.
  • Høj sikkerhed.

Partnere & leverandører