Er mine penge i sikkerhed hos DEGIRO?

Hos DEGIRO vil dine penge blive modtaget hos en særskilt enhed.
Hvis du ikke selv investerer din kontantbeholdning, investeres den automatisk i en af de kvalificerede pengemarkedsfonde hos FundShare Fund Management.
Dette sker via den stående ordre du afgiver under registreringsprocessen.

Pengemarkedsfonde.

Hos DEGIRO mener vi, at det er vigtigt, at vores kunders forstår strukturen og hvordan pengemarkedsfondene virker. DEGIRO er ikke en bank men et investeringsselskab. I Holland er investeringsselskaber tilladt, at opbevare kontanter på vegne af deres kunder. Derfor, når du bliver kunde hos DEGIRO, afgiver du en stående ordre til at investere din ikke-investerede kontantbeholdning i pengemarkedsfonde (FundShare Cash funds). De pengemarkedsfonde DEGIRO har til rådighed, er alle kvalificerede pengemarkedsfonde. For hver valuta, der er tilgængelig i WebTraderen, er der også en separat pengemarkedsfond tilgængelig. Administrationsomkostningerne i disse fonde indgår i fondens afkast. På grund af det nuværende renteniveau for nogle valutaer er afkastet negativt for de dertilhørende pengemarkedsfonde. Et negativt afkast som følge af de lave renter og administrationsomkostninger, vil indtil videre blive kompenseret af DEGIRO.

De kvalificerede pengemarkedsfonde har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt. Foruden den lave risikoprofil, er en yderligere fordel, at dine andele i de kvalificerede pengemarkedsfonde, ligesom dine investeringser, holdes adskildt fra DEGIROs aktiver.

Pengemarkedsfonde benyttes ofte af institutionelle investorer, som pensionskasser, til sikkert at opbevare store pengebeløb. Omkring € 1.000 milliarder opbevares på nuværende tidspunkt i pengemarkedsfonde i Europa. (Kilde)

"Pengemarkedsfondene har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt."

Fondsforvalter.

FundShare CashFund'ene forvaltes af FundShare Fund Management, en søstervirksomhed af DEGIRO. FundShare Fund Management forvalter kvalificerede pengemarkedsfonde i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, og DKK. Alle disse fonde er kvalificerede pengemarkedsfonde, hvilket betyder, at fondene skal overholde strenge krav.

Du kan klikke her for at se en positionsrapport pr. fond.

Kvalificeret pengemarkedsfonde.

En kort varighed

En kvalificeret pengemarkedsfond har en kort varighed på 60 dage. Det betyder at obligationerne i porteføljen er tilbagebetalt, i gennemsnit, inden 60 dage. Dette reducerer risikoen for ingen tilbagebetaling. For eksempel er det meget usandsynligt, at den hollanske stat ikke kan opfylde sine forpligtelser inden for 60 dage.

En likvid portefølje

En kvalificeret pengemarkedsfond investerer i såkaldte likvide obligationer, som betyder at de let kan handles og derved kan konverteres til kontanter.

En kvalitativ portefølje

Obligationerne som en kvalificeret pengemarkedsfond investere i skal være af høj kvalitet og med en kreditvurdering på mindst AA+ eller AAA. Det omfatter for eksempel østrigske, tyske, franske, finske og hollandske statsobligationer. Solvensen af udstederen overvåges kontignuerligt, hvilket mindsker sandsynligheden for uforsete restancer. I tilfælde af kreditvurderingen nedgraderes vil pengemarkedsfonden ikke længere være tilladt at investere i disse obligationer.

Risiko.

FundShare pengemarkedsfondens primære formål er at minimere risiko. På grund af den strikse investeringspolitik er risikoen meget lav. Ifølge Key Investor Information Document er fonden 1 på en skala fra 1 til 7.

For mere information om risici samt risikoindikatoren, som afgjort af fondforvalteren, henviser vi dig til informationsdokumentet udarbejdet af fondforvalteren: prospekter og Key Investor Information Document (KIID).

Risicometer

OBS: tab som følge af denne risiko vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Investerer du løber i en finansiel risiko. Værdien af din investering kan variere. Tidligere resultater garanteres ikke fremover.

 

Download:

Kvalificeret pengemarkedsfonde Position rapport Key Investor Information Document(KIID) Prospekter
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Pengemarkedsfonde
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

OBS: tab som følge af denne risiko vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Investerer du løber i en finansiel risiko. Værdien af din investering kan variere. Tidligere resultater garanteres ikke fremover.

Omkostninger og afkast af FundShare pengemarkedsfond.

I øjeblikket er markedsrenten for kort-varighed EUR obligationer med lav risiko negativ. Som resultat heraf opnår EUR Cash Fund et negativt resultat.

Et årligt beløb pålydende 0,09% af fondens aktiver pålægges som forvaltningsomkostninger for den kvalificeret pengemarkedsfond. Denne omkostning er inkluderet i fondens afkast.

Selvom positive afkast af dine investeringer er dine, bliver et negativt afkast, som resultat af nuværende markedsrenter samt forvaltningsomkostninger, kompenseret af DEGIRO. Klik for mere information. De kvalificerede pengemarkedsmidler, der er til rådighed hos DEGIRO, har ingen ind- eller udtrædelsesomkostninger.

Nedenfor ses en generel oversigt af situationen pr. pengemarkedsfond ved udgangen af september 2018;

Vigtigt: per 15. November 2019 vil vi delvist stoppe kompensationen, for mere information se her.

Kvalificeret pengemarkedsfonde Nuværende rente Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
CHF Negativ Ja
SEK Negativ Ja
NOK Positiv N/A
DKK Negativ Ja

Eonia rente

cashfund

Spørgsmål.

Principielt, skulle en sådan kreditbegivenhed finde sted på obligationer uden sikkerhedsstillelse, vil det fulde beløb, som investeret i det udstedende institut gå tabt. I tilfælde at fondens aktiver er eksponeret med 5% til sådan kreditbegivenhed kan værdien af fonden falde med 5%. For hver € 100 i Cash Fund andele er disse værdisat til € 95. Risikoen for sådan kreditbegivenhed er meget lav.
Nej, i Holland er investeringsselskaber ikke tilladt at opbevare kontanter på vegne af deres kunder. Derfor er strukturen med pengemarkedsfonde opsat.
Der er ikke omkostninger forbundet med køb og salg af andele i Pengemarkedsfondene. Fondsforvaltningsomkostningen for FundShare kvalificeret pengemarkedsfonde er 0,09% pr. år. Denne omkostning er inkluderet i fondens afkast. DEGIRO har valgt, på et ikke-forpligtigende basis, at kompensere for et negativt afkast som følge af fondsforvaltningsomkostninger og negative markedsrenter. Du kan læse mere i spørgsmålet 'Hvordan virker den negative rente kompensation for FundShare pengemarkedsfonde?'.

For mange kunder er markedsrenten i deres lokale valuta negativ. Vi vil gerne forebygge, at vores kunder at blive berørt af disse negative renter. Derfor har vi besluttet at kompensere, på ikke-forpligtende basis, det negative afkast af Cash Funds som forårsaget af renter og fondsforvaltningsomkostninger.

Det er muligt at værdien af Cash Funden falder som resultat af tab på en investering foretaget af fonden. Dette kan ske hvis for eksempel, den hollandske eller tyske stat uforventeligt ikke længere imødekommer deres betalingsforpligtelser. I sådan tilfælde vil DEGIRO ikke tilbyde kompensation for tab. Denne risiko er meget lav.

Kompensationen sker udelukkende på ikke-forpligtigende basis og giver ikke anledning til rettigheder og forpligter ikke DEGIRO at følge samme tilgang fremover. DEGIRO betaler denne kompensation på basis af kommersielle betingelser. DEGIRO forbeholder sig retten til at stoppe denne kompensation. DEGIRO vil såfald informere dig i tide. Kompensationen udbetales direkte til dig en gang pr. kvartal.

Nedenfor finder du en oversigt som informere om der er en negativ rente og kompensation pr. tilgængelig pengemarkedsfond.

Vigtigt: per 15. November 2019 vil vi delvist stoppe kompensationen, for mere information se her.

Kompensation af negativt afkast af PMF’en er dyrt. På grund af faldende rentesatser og et stigende antal af kunder, er disse omkostninger stadig stigende. Dette gør det sværere at tilbyde et høj-kvalitets produkt med lave gebyrer.

På grund af de førnævnte grunde vil vi udføre ændringer i vores kompensations politik per 15. November i år:

  • Kompensation vil kun udgives for de første DKK 20.000,00 i PMF beholdninger. Hvis du har betalt DKK 2.500,00 eller mere i transaktionsgebyrer på en 60-dages periode, vil en begrænsning på DKK 750.000,00 være gældene for dig. Dette vil blive revideret på en månedlig basis.
  • Du vil kun modtage kompensation på beholdninger i din basis valuta, som er DKK for Danske kontoer.
For vores kunders bekvemmelighed leverer DEGIRO dette side på flere forskellige sprog. I tilfælde af konflikt, vil den engelske version (findes her) være gældende.
Begynd at investere i dag.
Begynd at investere i dag.
  • Uhørt lave priser.
  • Omfattende værktøjer, muligheder og tjenester.
  • Globale investeringsmuligehder.
  • Høj sikkerhed.
  • Uhørt lave priser.
  • Omfattende værktøjer, muligheder og tjenester.
  • Globale investeringsmuligheder.
  • Høj sikkerhed.

Partnere & leverandører

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.