Er mine penge i sikkerhed hos DEGIRO?

Hos DEGIRO vil dine penge blive modtaget hos en særskilt enhed. Hvis du ikke selv investerer din kontantbeholdning, investeres den automatisk i en af de kvalificerede pengemarkedsfonde hos FundShare Fund Management. Dette sker via den stående ordre du afgiver under registreringsprocessen.

Pengemarkedsfonde.

Hos DEGIRO mener vi, at det er vigtigt, at vores kunder forstår strukturen og hvordan pengemarkedsfondene virker. DEGIRO er ikke en bank men et investeringsselskab. I Holland er investeringsselskaber ikke tilladt, at opbevare kontanter på vegne af deres kunder. Derfor, når du bliver kunde hos DEGIRO, afgiver du en stående ordre til at investere din ikke-investerede kontantbeholdning i pengemarkedsfonde. Derfor opbevarer du ikke penge som sådan hos DEGIRO. For hver valuta, der er tilgængelig i handelsplatformen, er der også en separat pengemarkedsfond tilgængelig. De kvalificerede pengemarkedsfonde har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt. Foruden den lave risikoprofil, er en yderligere fordel, at dine andele i de kvalificerede pengemarkedsfonde, ligesom dine investeringser, holdes adskildt fra DEGIROs aktiver.

Pengemarkedsfonde benyttes ofte af institutionelle investorer, som pensionskasser, til sikkert at opbevare store pengebeløb. Omkring € 1.000 milliarder opbevares på nuværende tidspunkt i pengemarkedsfonde i Europa. (Kilde)

"Pengemarkedsfondene har til formål at opnå et afkast som er lig med markedsrenten med så lav risiko som muligt."

Fondsforvalter.

FundShare CashFund'ene forvaltes af FundShare Fund Management. FundShare Fund Management forvalter kvalificerede pengemarkedsfonde i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, og DKK. Alle disse fonde er kvalificerede pengemarkedsfonde, hvilket betyder, at fondene skal overholde strenge krav.

Risiko.

FundShare pengemarkedsfondens primære formål er at minimere risiko. På grund af den strikse investeringspolitik er risikoen meget lav. Ifølge Key Investor Information Document er fonden et 1 på en skala fra 1 til 7.

For mere information om risiciene samt risikoindikatoren, som afgjort af fondsforvalteren, henviser vi dig til prospektet, positionsrapporterne, og det Key Investor Information Document (KIID) som er udarbejdet af fondsforvalteren på hjemmesiden FundShare Fund Management KIID’erne kan også findes i vores dokument oversigt.

Risicometer

OBS: tab som følge af denne risiko vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Investerer du løber du en finansiel risiko. Værdien af din investering kan variere. Tidligere resultater garantere ikke fremtidig præstation.

Kvalificeret pengemarkedsfonde.

En kort varighed

En kvalificeret pengemarkedsfond har en kort varighed på 60 dage. Det betyder at obligationerne i porteføljen er tilbagebetalt, i gennemsnit, inden 60 dage. Dette reducerer risikoen for ingen tilbagebetaling. For eksempel er det meget usandsynligt, at den hollanske stat ikke kan opfylde sine forpligtelser inden for 60 dage.

En likvid portefølje

En kvalificeret pengemarkedsfond investerer i såkaldte likvide obligationer, som betyder at de let kan handles og derved kan konverteres til kontanter.

En kvalitativ portefølje

Obligationerne som en kvalificeret pengemarkedsfond investere i skal være af høj kvalitet og med en kreditvurdering på mindst AA+ eller AAA. Det omfatter for eksempel østrigske, tyske, franske, finske og hollandske statsobligationer. Solvensen af udstederen overvåges kontignuerligt, hvilket mindsker sandsynligheden for uforsete restancer. I tilfælde af kreditvurderingen nedgraderes vil pengemarkedsfonden ikke længere være tilladt at investere i disse obligationer.

Omkostninger og afkast af FundShare pengemarkedsfond

Investering i en Pengemarkedsfond er med lav risiko men har en ulempe, navnligt i form af et lavt afkast. For visse valuta er dette afkast I øjeblikket negativt på grund af den negative markedsrente på kortsigtede DKK obligationer. DKK Pengemarkedsfonden, samt andre, har i øjeblikket et negativt afkast.

Mens at ethvert positivt afkast på din investering i en Pengemarkedsfond er dit at beholde, er et negativt afkast som resultat af de nuværende rentesatser og fondsomkostninger delvist kompenseret af DEGIRO på en ikke-forpligtende basis. Pengemarkedsfonde har ingen indgåelses- eller afslutningomkostninger.

Kompensationspolitik Pengemarkedsfonde

DEGIRO kompenserer delvist for det negative afkast på PMF’en af din basis valuta (DKK), derudover:

  • Kompensation vil kun udbetales for de første DKK 20.000 I PMF beholdninger og kun for FundShare DKK Pengemarkedsfonden.

  • Hvis du har betalt DKK 2.500 eller mere i transaktionsgebyrer over en 60-dages periode, vile en grænse på DKK 750.000 være gældende for dig. Dette vil blive revideret på en månedlig basis.

Når du bliver en kunde giver du en stående ordre til at investere din kontantsaldo i FundShare UCITS DKK Cash Fund.

Herunder kan du finde en oversigt (fra og med slutningen af Juni) over fondenes afkast, KIID’et, og prospektet. For de mest præcise afkast af fondene se venligst fondsforvalterens hjemmeside.

Nuværende rente Juni 2021KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK -0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Results achieved in the past do not guarantee future performance. For the most recent returns please see the website of the fund manager.

Bemærk venligst: kompensationen udbetalt af DEGIRO er på en ikke-forpligtende basis. DEGIRO er ikke forpligtet til at gøre det og kan ændre eller afslutte kompensationen på ethvert tidspunkt. Selvfølgelig vil vi altid kommunikere sådanne ændringer til dig. Kompensationen gælder kun for negativ afkast som er resultat af negativ rente og fondsomkostninger. Tab som er resultat af en investering gjort af fonden vil ikke blive kompenseret af DEGIRO. Denne risiko er lav.

Eonia interest rate

cashfund

Spørgsmål.

Principielt, skulle en sådan kreditbegivenhed finde sted på obligationer uden sikkerhedsstillelse, vil det fulde beløb, som investeret i det udstedende institut gå tabt. I tilfælde at fondens aktiver er eksponeret med 5% til sådan kreditbegivenhed kan værdien af fonden falde med 5%. For hver € 100 i Cash Fund andele er disse værdisat til € 95. Risikoen for sådan kreditbegivenhed er meget lav.
Nej, i Holland er investeringsselskaber ikke tilladt at opbevare kontanter på vegne af deres kunder. Derfor er strukturen med pengemarkedsfonde opsat.
Der er ikke omkostninger forbundet med køb og salg af andele i Pengemarkedsfondene. Fondsforvaltningsomkostningen for FundShare kvalificeret pengemarkedsfonde er 0,09% pr. år. Denne omkostning er inkluderet i fondens afkast. DEGIRO har valgt, på et ikke-forpligtigende basis, at kompensere for et negativt afkast som følge af fondsforvaltningsomkostninger og negative markedsrenter. Du kan læse mere i spørgsmålet 'Hvordan virker den negative rente kompensation for FundShare pengemarkedsfonde?'.

For mange kunder er markedsrenten på deres lokale valuta negativ. Vi vil gerne forhindre at vores kunder er påvirket af denne negative rente så meget som muligt. Det er derfor at vi har besluttet at delvist kompensere på en ikke-forpligtende basis for det negative afkast på Pengemarkedsfondene som er resultatet af renten og fondsomkostningerne.

Det er muligt at værdien af fonden falder som resultat af tab lidt på en investering gjort af fonden. Dette kan ske hvis, for eksempel, den Hollandske eller Tyske stat kan helt uventet ikke længere opfylde deres betalingsforpligtelser. I dette tilfælde vil DEGIRO ikke tilbyde nogen kompensation på tabet. Denne risiko er imidlertidig meget lav.

Kompensationen er fuldstændig ikke-forpligtende og skaber ikke nogen rettigheder og forpligter ikke DEGIRO til at følge den samme tilgang i fremtiden. DEGIRO udbetaler denne kompensation på basis af kommercielle overvejelser. DEGIRO forbeholder sig retten til at frafalde denne kompensation. DEGIRO vil informere dig før tid i tilfælde af sådanne ændringer.

DEGIRO kompenserer kun delvist for FundShare (DKK) Pengemarkedsfonden. For mere information om kompensationspolitiken klik venligst her.

For vores kunders bekvemmelighed leverer DEGIRO dette side på flere forskellige sprog. I tilfælde af konflikt, vil den engelske version (findes her) være gældende.

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.