Marginlån

Hos DEGIRO tilbyder vi marginlån (debetepenge-tjeneste), som giver dig mulighed for at finansiere dine investeringer ved at stille din portefølje som sikkerh

Åbn din egen konto

Investering med marginlån

Et marginlån gør det muligt for dig at låne penge mod de værdipapirer, du allerede har på din DEGIRO-konto. Du kan aktivere marginlån på din konto efter at have gennemgået oplysningerne forud for kontraktindgåelsen, bestået egnethedstesten og accepteret vilkårene og betingelserne for at vise, at du forstår produktet og de risici, det indebærer. Hvis du opfylder kravene, kan du bruge de lånte penge fra marginlånet til at investere i værdipapirer. Det mulige lånebeløb afhænger af typen og værdien af værdipapirerne i din portefølje. Husk, at du påtager dig større risiko, jo mere du låner.

Diversificatie

Risiko ved at investere med et marginlån

Når du bruger marginlån, geares din investering, så overskud og tab forstærkes. Derfor anbefales denne tjeneste generelt ikke for mindre erfarne investorer og dem med lav risikotolerance.

Hvis sikkerheden i din portefølje ikke er tilstrækkelig til at dække debetsaldoen, kan du modtage et margin call (marginbetaling). Det betyder, at vores risikoafdeling beder dig om at øge sikkerheden eller reducere debetsaldoen. Hvis du ikke løser overskridelsen af grænseværdien inden for den givne frist, lukker vores risikoafdeling nogle af dine positioner for at rette op på det. Hvis vi er nødt til at gribe ind, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer.

Sørg altid for at læse vores kundeaftale, Betingelser for debetepenge (marginlån), dokumentet med information om investeringstjenester angående værdpapirværdi og risiko og vores gebyrplan.

Hvad er et marginlån?

Et marginlån giver dig mulighed for at investere flere penge end dem, du har sat ind på din konto. Det er et lån, som kun kan bruges til investering. Det mulige lånebeløb afhænger af værdien og typen af de værdipapirer, du allerede har i din portefølje, som stilles som sikkerhed. DEGIROs marginlånetjeneste er underlagt de betingelser, der er angivet i Betingelser for kreditfacilitet (marginlån).

Hvordan fungerer marginlån?

Med et marginlån kan du låne penge til investering. Lad os kigge på et hypotetisk eksempel, som viser scenarier for både overskud og tab med og uden margin, for at få en bedre forståelse for, hvordan marginlån fungerer.

I dette eksempel køber du 100 aktier i Virksomhed X til 10 $ og yderligere 100 aktier på margin. Porteføljen er nu 2000 $ værd.

Hvis du køber til 10 $, og prisen stiger til 12 $, forstærkes dit overskud med et marginlån.

Overskud
+200 $
+200 $

Overskud uden
marginlån

Overskud med
marginlån

Tab
-200 $
-200 $

Tab uden
marginlån

Tab med
marginlån

Hvis du køber til 10 $, og prisen falder til 8 $, forstærkes dit tab med et marginlån.

6,9 %

p.a.

5,25 %

p.a. med allokering

Renter på marginlån

Det koster penge at låne penge. Hvis du allerede kender det marginlånebeløb, du planlægger at bruge i den kommende måned, kan du give os besked på forhånd ved at tilføje en allokering. Til gengæld får du en lavere rente på det beløb, du har allokeret. Bemærk, at der opkræves renter af hele det allokerede beløb, uanset om det bliver brugt. Du kan finde flere oplysninger om allokering i vores FAQ.

Allokering af midler på forhånd lader dig låne til en lavere fast rente på 5,25 % om året i stedet for den normale faste rente på 6,9 % om året. Allokering er tilgængeligt for kunder med en Active- eller Trader-konto, som består egnethedstesten. Tjenesten tilbydes til flere valutaer, som du kan finde i gebyrplanen under "Debetsatser".

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vores renter fungerer i dette eksempel. Vær opmærksom på, at den faste rente pr. år på 6,9 % uden allokering i dette tilfælde svarer til en faktisk årlig rente på 7,23 %, fordi renten opkræves månedligt, og der tilskrives renters rente – forudsat at du ikke indfrir renterne hver måned. Det betyder, at beløbet af ubetalte renter hver måned påløber den skyldige kapital, hvilket øger det beløb, du skal betale i renter for hele året.

Fire repræsentative eksempler på beregninger af de samlede omkostninger ved Kreditfacilitet baseret på forskellige kreditgrænser.

Beregningerne af renter pr. måned i dette eksempel er baseret på januar måned. De månedlige beregninger for de følgende måneder vil variere med 1) antallet af dage i hver måned og 2) størrelsen af påløbne renter fra tidligere måneder tilføjet til den kapital, som kunden skylder (renters rente).

Samlet lånebeløb Faktisk årlig rentesats Renter pr. måned Renter pr. år Samle t lånebe løb efter et år
EUR 10,000 7.23% 59.42 723 10,723
EUR 25,000 7.23% 148.54 1,806 26,806
EUR 50,000 7.23% 294.08 3,612 53,612
EUR 100,000 7.23% 594.17 7,225 107,225

Hvor mange penge kan jeg låne?

Beløbet, du kan låne med et marginlån, afhænger af værdien og sammensætningen af din portefølje. Active-konti kan få et marginlån på op til 33 % af porteføljeværdien. Basic-konti har ikke adgang til derivater og andre produktkategorier, der indebærer større risiko, og kan derfor få et marginlån på op til 70 % af porteføljeværdien. Trader-konti kan også få et marginlån op til 70 % af porteføljeværdien, fordi kunder med denne kontotype har vist, at de er mere erfarne ved at opfylde de respektive krav til viden og erfaring.

Den generelle marginberegning er:

Margin = porteføljeværdi + kassebeholdning – porteføljerisiko

Med en Trader-konto vil vi betragte din porteføljerisiko som lavere, og marginbeløbet vil være højere. Du kan finde flere oplysninger om vores risikoberegning i vores Håndbog for investeringsporteføljerisiko.

Margin på op til 70 %

Basic-konto

Derivater

er IKKE tilgængelige

Margin på op til 33 %

Active-konto

Derivater

er tilgængelige

Margin på op til 70 %

Trader-konto

Derivater

er tilgængelige

1

Gå til "Indstillinger" på din konto, og vælg "Allokering".

2

Klik på "Tilføj allokering".

3

Der vises et vindue, hvor du kan vælge valuta og det beløb, du ønsker at låne. Udfyld felterne.

4

Klik på "Bekræft".

Hvordan allokerer jeg midler på forhånd?

Bemærk, at allokering af midler kun tilbydes til kunder med en Active- eller Trader-konto, som har gennemført egnethedstesten. Du kan finde flere oplysninger i FAQ’en.

Som nævnt kan du allokere midler for at få en lavere rente. Det er fordi, det giver os mulighed for at budgettere midlerne i overensstemmelse hermed.

Bemærk: Når du investerer med lånte penge, sker der en gearingseffekt, og derfor forstærkes overskud og tab. Det betyder, at du kan ende med at miste flere penge, end du oprindeligt investerede. Derfor anbefaler vi, at du kun investerer i disse produkter, hvis de stemmer overens med din risikotolerance og din økonomiske situation.

Bemærk: Investering indebærer risiko for tab og valutaudsving. Hvis du investerer med dette produkt, kan du miste nogle eller alle de penge, du investerer. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Dette er ikke investeringsrådgivning. Vi anbefaler kun at investere i finansielle produkter, som stemmer overens med din viden og erfaring. Indirekte omkostninger kan forekomme (f.eks. differencer, fondsgebyrer). Værdien af din investering kan falde såvel som stige. Oplysningerne i denne side tager ikke hensyn til kundens individuelle økonomiske og/eller skattemæssige behov. Marginlån er bindende for dig og skal indfris. Sørg for, at du er i stand til at indfri kreditten i tilfælde af udsving i værdipapirværdien.

Mere end 100 international priser

Vælg den mægler, der er kåret som den bedste, mest fair og billigste måde at investere online.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Bedste mægler

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Bedste lavprisbørsmægler

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Bedste børsmægler

Rankia 2022

DE-award Germany

Den mest fair online mægler

NTV 2020

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.

Logo

Vilkår og betingelser for tilbuddet på 750 DKK i transaktionsgebyrer

Hvis du aktiverer din DEGIRO investeringskonto inden den 1. August 2024, refunderer DEGIRO dine transaktionsgebyrer op til 750 DKK. Følgende betingelser gælder for dette tilbud:

 • Tilbuddet gælder til og med den 31. Juli 2024.
 • I tilbudsperioden vil nye kunder, der har aktiveret en konto, modtage op til 750 DKK i refunderet transaktionsgebyr.
 • De første transaktionsomkostninger og eksterne ekspeditionsgebyrer op til 750 DKK inden for tidsrammen frem til 31. August 2024 refunderes.
 • Valutahåndteringsgebyrer (Auto FX-handler og manuel handel) er ikke berettiget til at blive refunderet med denne kampagne.
 • Vi tilbagebetaler de transaktionsomkostninger og eksterne ekspeditionsgebyrer, du har brugt (op til maks. 750 DKK) til din DEGIRO-konto i begyndelsen af September2024.
 • Dette tilbud er kun gældende for nye kunder med en dansk DEGIRO konto.
 • Når du underskriver kunde-aftalen, bliver din konto aktiveret, og tilbudsperioden starter.
 • For at begynde at handle og derfor bruge voucheren på 750 DKK, skal den nye kunde foretage en første indbetaling (minimumsbeløb er 1 DKK).
 • Nye kunder, der startede deres registrering før tilbudsperioden, men aktiverer deres DEGIRO-konto i tilbudsperioden, er også berettiget til dette tilbud.
 • Hvis en eksisterende konto allerede er knyttet til adressen på den nye kunde, er deltagelse udelukket.
 • Hver ny kunde kan kun gøre krav på transaktionskreditten på 750 DKK én gang.
 • Transaktionsgebyrer og håndteringsomkostninger omregnes og refunderes i DKK, selvom de opkræves i EUR. Det beløb, der tilbagebetales i DKK, er beregnet ud fra den valutakurs, der gælder på tilbagebetalingsdagen.
 • Hollandsk lov er gældende for denne kampagne.

Accept af tilbudsbetingelser

Ved at deltage i tilbuddet accepterer kunden automatisk tilbuddets betingelser og vilkår. DEGIRO kan til enhver tid afslutte kampagnen før udløb eller ændre kampagnebetingelserne. DEGIRO vil kommunikere eventuelle ændringer via hjemmesiden.

Deltagelse

Deltagelse i tilbuddet er åbent for alle kunder, der har aktiveret en konto hos DEGIRO senest den 31. Juli 2024.

icon_close