Marginlån

Hos DEGIRO tilbyder vi marginlån (debetepenge-tjeneste), som giver dig mulighed for at finansiere dine investeringer ved at stille din portefølje som sikkerh

Åbn din egen konto

Investering med marginlån

Et marginlån gør det muligt for dig at låne penge mod de værdipapirer, du allerede har på din DEGIRO-konto. Du kan aktivere marginlån på din konto efter at have gennemgået oplysningerne forud for kontraktindgåelsen, bestået egnethedstesten og accepteret vilkårene og betingelserne for at vise, at du forstår produktet og de risici, det indebærer. Hvis du opfylder kravene, kan du bruge de lånte penge fra marginlånet til at investere i værdipapirer. Det mulige lånebeløb afhænger af typen og værdien af værdipapirerne i din portefølje. Husk, at du påtager dig større risiko, jo mere du låner.

Diversificatie

Risiko ved at investere med et marginlån

Når du bruger marginlån, geares din investering, så overskud og tab forstærkes. Derfor anbefales denne tjeneste generelt ikke for mindre erfarne investorer og dem med lav risikotolerance.

Hvis sikkerheden i din portefølje ikke er tilstrækkelig til at dække debetsaldoen, kan du modtage et margin call (marginbetaling). Det betyder, at vores risikoafdeling beder dig om at øge sikkerheden eller reducere debetsaldoen. Hvis du ikke løser overskridelsen af grænseværdien inden for den givne frist, lukker vores risikoafdeling nogle af dine positioner for at rette op på det. Hvis vi er nødt til at gribe ind, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer.

Sørg altid for at læse vores kundeaftale, Betingelser for debetepenge (marginlån), dokumentet med information om investeringstjenester angående værdpapirværdi og risiko og vores gebyrplan.

Hvad er et marginlån?

Et marginlån giver dig mulighed for at investere flere penge end dem, du har sat ind på din konto. Det er et lån, som kun kan bruges til investering. Det mulige lånebeløb afhænger af værdien og typen af de værdipapirer, du allerede har i din portefølje, som stilles som sikkerhed. DEGIROs marginlånetjeneste er underlagt de betingelser, der er angivet i Betingelser for kreditfacilitet (marginlån).

Hvordan fungerer marginlån?

Med et marginlån kan du låne penge til investering. Lad os kigge på et hypotetisk eksempel, som viser scenarier for både overskud og tab med og uden margin, for at få en bedre forståelse for, hvordan marginlån fungerer.

I dette eksempel køber du 100 aktier i Virksomhed X til 10 $ og yderligere 100 aktier på margin. Porteføljen er nu 2000 $ værd.

Hvis du køber til 10 $, og prisen stiger til 12 $, forstærkes dit overskud med et marginlån.

Overskud
+200 $
+200 $

Overskud uden
marginlån

Overskud med
marginlån

Tab
-200 $
-200 $

Tab uden
marginlån

Tab med
marginlån

Hvis du køber til 10 $, og prisen falder til 8 $, forstærkes dit tab med et marginlån.

5,9 %

p.a.

4,5 %

p.a. med allokering

Renter på marginlån

Det koster penge at låne penge. Hvis du allerede kender det marginlånebeløb, du planlægger at bruge i den kommende måned, kan du give os besked på forhånd ved at tilføje en allokering. Til gengæld får du en lavere rente på det beløb, du har allokeret. Bemærk, at der opkræves renter af hele det allokerede beløb, uanset om det bliver brugt. Du kan finde flere oplysninger om allokering i vores FAQ.

Allokering af midler på forhånd lader dig låne til en lavere fast rente på 4,5 % om året i stedet for den normale faste rente på 5,9 % om året. Dette ændres til en fast rente på 5,25 % om året med allokering og 6,9 % om året uden allokering fra og med d. 1. januar 2024. Allokering er tilgængeligt for kunder med en Active- eller Trader-konto, som består egnethedstesten. Tjenesten tilbydes til flere valutaer, som du kan finde i gebyrplanen under "Debetsatser".

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vores renter fungerer i dette eksempel. Vær opmærksom på, at den faste rente pr. år på 5,9 % uden allokering i dette tilfælde svarer til en faktisk årlig rente på 6,15 %, fordi renten opkræves månedligt, og der tilskrives renters rente – forudsat at du ikke indfrir renterne hver måned. Det betyder, at beløbet af ubetalte renter hver måned påløber den skyldige kapital, hvilket øger det beløb, du skal betale i renter for hele året.

Fire repræsentative eksempler på beregninger af de samlede omkostninger ved Kreditfacilitet baseret på forskellige kreditgrænser.

Beregningerne af renter pr. måned i dette eksempel er baseret på januar måned. De månedlige beregninger for de følgende måneder vil variere med 1) antallet af dage i hver måned og 2) størrelsen af påløbne renter fra tidligere måneder tilføjet til den kapital, som kunden skylder (renters rente).

Samlet lånebeløb Faktisk årlig rentesats Renter pr. måned Renter pr. år Samle t lånebe løb efter et år
EUR 10,000 6.15% 50.81 615 10,615
EUR 25,000 6.15% 127.01 1,537 26,537
EUR 50,000 6.15% 254.03 3,074 53,074
EUR 100,000 6.15% 508.06 6,149 106,149

Hvor mange penge kan jeg låne?

Beløbet, du kan låne med et marginlån, afhænger af værdien og sammensætningen af din portefølje. Active-konti kan få et marginlån på op til 33 % af porteføljeværdien. Basic-konti har ikke adgang til derivater og andre produktkategorier, der indebærer større risiko, og kan derfor få et marginlån på op til 70 % af porteføljeværdien. Trader-konti kan også få et marginlån op til 70 % af porteføljeværdien, fordi kunder med denne kontotype har vist, at de er mere erfarne ved at opfylde de respektive krav til viden og erfaring.

Den generelle marginberegning er:

Margin = porteføljeværdi + kassebeholdning – porteføljerisiko

Med en Trader-konto vil vi betragte din porteføljerisiko som lavere, og marginbeløbet vil være højere. Du kan finde flere oplysninger om vores risikoberegning i vores Håndbog for investeringsporteføljerisiko.

Margin på op til 70 %

Basic-konto

Derivater

er IKKE tilgængelige

Margin på op til 33 %

Active-konto

Derivater

er tilgængelige

Margin på op til 70 %

Trader-konto

Derivater

er tilgængelige

1

Gå til "Indstillinger" på din konto, og vælg "Allokering".

2

Klik på "Tilføj allokering".

3

Der vises et vindue, hvor du kan vælge valuta og det beløb, du ønsker at låne. Udfyld felterne.

4

Klik på "Bekræft".

Hvordan allokerer jeg midler på forhånd?

Bemærk, at allokering af midler kun tilbydes til kunder med en Active- eller Trader-konto, som har gennemført egnethedstesten. Du kan finde flere oplysninger i FAQ’en.

Som nævnt kan du allokere midler for at få en lavere rente. Det er fordi, det giver os mulighed for at budgettere midlerne i overensstemmelse hermed.

Bemærk: Når du investerer med lånte penge, sker der en gearingseffekt, og derfor forstærkes overskud og tab. Det betyder, at du kan ende med at miste flere penge, end du oprindeligt investerede. Derfor anbefaler vi, at du kun investerer i disse produkter, hvis de stemmer overens med din risikotolerance og din økonomiske situation.

Bemærk: Investering indebærer risiko for tab og valutaudsving. Hvis du investerer med dette produkt, kan du miste nogle eller alle de penge, du investerer. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Dette er ikke investeringsrådgivning. Vi anbefaler kun at investere i finansielle produkter, som stemmer overens med din viden og erfaring. Indirekte omkostninger kan forekomme (f.eks. differencer, fondsgebyrer). Værdien af din investering kan falde såvel som stige. Oplysningerne i denne side tager ikke hensyn til kundens individuelle økonomiske og/eller skattemæssige behov. Marginlån er bindende for dig og skal indfris. Sørg for, at du er i stand til at indfri kreditten i tilfælde af udsving i værdipapirværdien.

Mere end 100 international priser

Vælg den mægler, der er kåret som den bedste, mest fair og billigste måde at investere online.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Bedste mægler

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Bedste lavprisbørsmægler

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Bedste børsmægler

Rankia 2022

DE-award Germany

Den mest fair online mægler

NTV 2020

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Lad os komme i gang

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

Logo

Terms and conditions for the 750 DKK transaction fees offer

If you activate your DEGIRO investment account before the 1st of January 2024, DEGIRO will reimburse your transaction fees up to 750 DKK. The following conditions apply to this offer:

 • The offer is valid until (including) the 31st of December 2023.
 • During the offer period, new clients who have activated an account will receive up to 750 DKK in transaction fees reimbursed.
 • The first transaction costs and external handling fees up to 750 DKK within the timeframe until the 31st of January 2024 will be reimbursed.
 • Currency handling fees (Auto FX trader and manual trade ) are not eligible to be refunded with this promotion.
 • We will reimburse the transaction costs and external handling fees you have spent (up to a maximum of 750 DKK) to your DEGIRO account in early February.
 • This offer is only valid for new clients with a Danish DEGIRO account.
 • Once you sign the Client Agreement, your account is activated and the offer period starts.
 • To start trading and therefore use the 750 DKK voucher, the new client needs to make a first deposit (minimum amount is 1 DKK).
 • New clients who started their registration before the offer period, but activate their DEGIRO account during the offer period, are also eligible for this offer.
 • If an existing account is already linked to the address of the new client, participation is excluded.
 • Each new client can only claim the 750 DKK transaction credit once.
 • Dutch law is applicable to this promotion.

Acceptance of offer conditions

By participating in the offer, the client automatically accepts the offer conditions and terms. DEGIRO may terminate the campaign at any moment prior to expiry or change the campaign conditions. DEGIRO will communicate any changes via the website.

Participation

Participation in the offer is open to all clients who have activated an account at DEGIRO on or before the 31st of December 2023.

icon_close