Hjem Sikkerhed

Sikkerhed

DEGIRO er et hollandsk baseret, certificeret, investeringselskab og dermed under tilsyn af de hollandske myndigheder for finansielle markeder (AFM) og den hollandske centralbank (DNB).

For at se vores licens hos AFM klik her.

DEGIRO udøver sine certificeret tjenester udenfor Holland ved brug af et såkaldt ’MiFID pas’ eller ’MiFID cross-border service’ regime.
DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskab. En bank kan gøre bruge af dit indestående til eget erhverv, lån til tredjepart eller andre investeringer. Hvis dette går galt, er dit indestående tabt. Du løber derfor risiko med banken. Eftersom dette er en reel risiko, er indbetalingsgarantisystemet tilgængeligt.

Fordi DEGIRO ikke er en bank, kan DEGIRO ikke bruge af dit indestående til egne investeringer. Alle pengestrømme løber via en separat enhed. DEGIRO konverterer straks (løbende) de penge, som du overfører til en af Cash Fundene. Cash Fundene er investeringsfonde, som har til formål, med så lidt risiko som muligt, at opnå et forrentning, der ligger lidt under den normale markedsrente i den pågældende valuta. For mere information om investeringerne i Cash Fundene kan du klikke her.

Du opbevarer ikke kontanter hos DEGIRO. Kontanter, som DEGIRO modtager fra dig, investeres straks i en Cash Fund. Værdien af Cash Funden kan variere, ligesom med enhver anden investering. Hvis du ikke vil investere, eller investere mindre i en Cash Fund, kan du selv investere værdien af dine Cash Fund investeringer i andre finansielle instrumenter efter eget valg. 

Du kan også give DEGIRO instruktionen om at udbetale kontanter tilbage til din bankkonto. Alle aktiver i Cash Fundene opbevares separat af en uafhængig juridisk enhed og påfører derfor ingen risiko i tilfælde af konkurs af DEGIRO.

Den hollandske investor beskyttelsesordning (Beleggerscompensatiestelsel) er gældende da DEGIRO er et certificeret investeringsselskab, godkendt af de hollandske myndigheder for finansielle markeder (AFM) til levering af investeringstjenester.

Ordningen beskytter individuelle kunder op til € 20.000. Yderligere information om den hollandske investor beskyttelsesordning, på engelsk, kan findes på den hollanske national bank’s hjemmeside her.

Du kan trygt investere via DEGIRO. Dine investeringer bliver opbevaret i en separat depotenhed. Det betyder, at alle dine aktiver er sikkert adskilt fra DEGIRO BV, virksomheden bag DEGIRO. Denne ordnings eneste formål er sikkert at administrere og beskytte kunders aktiver. Som loven påkræver, bliver der ikke udført andre aktiviteter. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske noget med DEGIRO, vil dine investeringer ikke blive behandlet som en del af aktiverne til DEGIRO's kreditorer, men placeret sikkert hos depotenheden.

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.