Hjem Ordrer

Ordrer

En Trailing Stop Order er en ordre med en variabel stoppris. Hvis kursen på værdipapiret bevæger sig væk fra den valgte stoppris, vil stopniveauet følge med. Med denne ordretype skal en stoppris fastsættes. Stopprisen kan fastsætte stopniveauet efter ordren er placeret. Derudover skal du angive en afstand som absolut værdi (for eksempel i DKK) eller i procent.

 

Hvis kursen bevæger sig på en sådan måde, at afstanden til stopprisen stiger, vil stopprisen flytte sig til den forudbestemte afstand. Hvis kursen bevæger sig på en sådan måde, at afstanden til stopprisen falder, forbliver stopniveauet det samme.

 

Eksempel: Salgsordre på 20 aktier i ABC. Nuværende pris er 10 DKK.

 

(1) Du placerer en Trailing Stop Order med en stoppris på 9,70 DKK og en afstand på 5%. Stopprisen er sat til 9,70 DKK hos børsen, fordi stopprisen er tættere på den nuværende pris, end den valgte afstand er.

 

(A) Prisen stiger til 10,5 DKK. Stopprisen rykker sig til 9.975 DKK på grund af den valgte afstand på 5%. Hvis prisen falder til dette niveau, vil salgsordren blive udført.

(B) Den nye stoppris er på 9.975 DKK. Hvis aktiens nuværende pris falder til 10,20 DKK, forbliver stopprisen den samme.

(C) Prisen på aktier i ABC flytter sig fra 10,20 DKK til 11 DKK. Stopprisen flyttes derfor til 10,45 DKK.

 

(2) Du placerer en Trailing Stop Order med en stoppris på 9 DKK og en afstand på 5%. Da den indtastede stoppris er mere end 5% væk fra den nuværende pris på 10 DKK, vil stopprisen straks blive fastsat til et niveau på 9,5 DKK. Den indtastede stoppris på 9 DKK er derfor ikke relevant i dette tilfælde.

En limit-ordre er en ordre, som kun vil blive eksekveret til en fastsat pris eller til en bedre pris. Dette betyder, at du ved en købsordre aldrig vil betale mere for et produkt end din limit-pris, og at du ved en salgsordre aldrig vil modtage en lavere pris end din fastsatte limit-pris. I begge tilfælde kan du dog få en bedre pris end din limit-pris.

 

Hvis du eksempelvis ønsker at købe en aktie, men ikke ønsker at betale mere end 200 DKK, kan du placere en limit-ordre på 200 DKK. Ved at placere denne ordre frem for en markedsordre vil du ikke købe aktien til en højere pris, men du kan risikere at købe færre aktier end planlagt eller slet ikke at blive eksekveret, hvis markedet ikke tillader dette.

 

Ordrer bliver eksekveret i præcis den rækkefølge, som de er blevet placeret.

 

For yderligere information henvises der til dokumentet ‘Ordrer og ordreudførelsespolitik’.

Du placerer en ordre for at blive eksekveret til den bedste pris på det pågældende tidspunkt. Dette kan være nødvendigt, hvis du vil være sikker på, at din ordre bliver eksekveret. Dog kan du risikere at modtage en dårligere pris end forventet, specielt hvis der er tale om et mindre likvidt produkt.

Du placerer en ordre, som har til formål at begrænse et tab, hvis en aktie, som du holder, skulle falde i pris. Så snart prisen på en aktie når din ’stop loss-pris’, bliver en markedsordre placeret.

 

Hvis du har en kort position i en aktie, kan du på samme måde placere en stop loss-ordre for at minimere dit tab, hvis aktien skulle stige i pris. ’Stop loss-prisen’ er hermed prisen, hvor du vil lukke din korte position ved at købe aktien tilbage.

 

I de fleste tilfælde udløser den seneste pris din stop loss-ordre. Bud- og udbudsprisen kan dog også blive brugt. For at undgå en dårlig eksekvering til ufordelagtige priser på visse produktsegmenter, vil stop loss-ordren ikke blive udløst, hvis kurserne fra market maker ikke er i markedet eller ikke er synlige.

Formålet med denne ordretype er, at begrænse en stop loss-ordre. En stop limit-ordre sætter en grænse for en stop loss-ordre. Så snart prisen når din ’stop limit-pris’, bliver stop loss-ordren stoppet. Dette betyder, at så snart din stop loss-pris er nået, bliver din ordre til en limit-ordre.

En dagsordre er åben indtil den er eksekveret i løbet af handelsdagen eller indtil markedet lukker på den pågældende handelsdag. Efter handelsdagen vil ordren automatisk blive slettet.

Når du placerer en ordre, bliver den øjeblikkeligt sendt til den pågældende børs. Ordren vil blive modtaget omgående efter at være blevet sendt. Hvis børsen er lukket, når ordren bliver placeret, vil ordren blive gemt i ordreopbevaringen. For yderligere information om ordreopbevaring, venligst se ”hvordan virker ordreopbevaring”.

 

Ordrer på unoterede investeringsforeininger bliver samlet og sendt til udbyderen. Så snart ordren er sendt, kan den ikke blive slettet, og ordren vil blive behandlet i løbet af tre arbejdsdage.

Ordreopbevaring gemmer din ordre, når du placerer ordren udenfor markedets åbningstider. Din ordre vil blive sendt så snart den pågældende børs åbner. Ordrer til de europæiske børser vil blive sendt klokken 07:15 CET på handelsdage og ordrer på amerikanske børser vil blive sendt klokken 15:29:30 CET.

Ja. Du kan placere mange forskellige typer af ordrer hos DEGIRO. For en fuld oversigt af nuværende ordretyper venligst se ’Produkter og ordretyper’

Det er muligt at placere ordrer via telefonen, men der vil være yderligere omkostninger forbundet hermed. Disse omkostninger kan findes i dokumentet ”Prisoversigt”.

Hvis du ønsker at placere en ordrer over telefonen kontakt da kundeservice på +45 8988 6281. Bemærk at placering af ordrer over telefonen foregår på engelsk.

Hvis du af visse årsager ikke er i stand til at placere en ordre via WebTraderen, kan du benytte emailadressen ordrer@degiro.dk.

 

Når du sender en email indeholdende din ordre, vil denne ordre blive eksekveret såfremt markedspriserne tillader det. Ordren vil blive sendt til den pågældende børs af DEGIRO såfremt emailen indeholder følgende information:

  • Brugernavn

  • Produkt (ISIN)

  • Køb/salg ordre

  • Antal

  • Limit

  • Dagsordre eller løbende ordre

  • Børs

En emailordre har et maksimumsbeløb. Derudover vil der være yderligere omkostninger forbundet. Omkostningerne kan findes i ”Dokumentcenter” under ‘Prisoversigt’.

En ordre, som er placeret imens markedet er åbent, vil med det samme blive sendt til børsen. Hvis ordren ikke er blevet afviklet, vil den stadig være udestående. Dagsordrer vil automatisk blive annulleret før børsen åbner igen. Løbende ordre kan annulleres fra klokken 07:15 den følgende handelsdag.

 

Når du prøver at annullere udestående ordrer efter markedet er lukket, vil din annullering blive gemt i ordreopbevaringen. For yderligere information om ordreopbevaring, venligst se ”Hvordan virker ordreopbevaring?”

Der henvises til dokumentet ‘Ordrer og ordreudførelsespolitik’ for mere information.

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.