Om DEGIRO

På grund af de lave handelsomkostninger appellerer DEGIRO til alle investorer. WebTraderen er let at gå til for nye investorer, imens de mere erfarne investorer kan benytte sig af det store udvalg af finansielle produkter.

Hos DEGIRO mener vi ikke, at vi er en billig børsmægler, men blot at de andre mæglere er dyre. Fra begyndelsen af din registrering, som udføres online, til udførelsen af ordrer benytter vi os af teknologi. Vi arbejder for at sikre, at vores systemer kontinuerligt virker problemfrit. Disse systemer er udelukkende blevet udviklet in-house og vores fremragende IT-afdeling tillader, at disse hurtigt kan ændres. Dette giver DEGIRO mulighed for at give kunden den nødvendige service.

Endvidere er DEGIRO en execution-only mægler. Dette betyder, at vi ikke giver investeringsråd, men fokuserer på eksekvering af ordrer. Fordi vi fokuserer på dette, kan vi få ordrer eksekveret på den mest effektive måde, og give besparelsen videre til DEGIROs kunder.

DEGIRO er et investeringsselskab og er derfor under opsyn af det hollandske finanstilsyn (AFM) og den hollandske centralbank (De Nederlandsche Bank). DEGIRO er derudover også registreret hos det danske finanstilsyn.

Cash Fund

DEGIRO er ikke en bank men et investeringsselskab. En bank kan bruge kundernes midler til egne formål som eksempelvis lån til tredjemand eller andre investeringer. Hvis disse investeringer mislykkes, vil dine midler gå tabt. Du løber derfor en risiko med banken. Af denne grund er indskydergarantiordningen blevet indført. Fordi DEGIRO ikke er en bank, må DEGIRO ikke bruge kundernes midler til egne investeringer. Alle midler går igennem Beleggersgiro. DEGIRO veksler straks midler som overføres til den centrale konto hos Beleggersgiro til enheder i en af FundShares Cash Funds (se www.fundshare.nl for yderligere information). Disse Cash Funds er investeringsforeninger som søger, med så lav risiko som muligt, at opnå et afkast, som er lidt under den regulære markedsrente i de respektive valutaer. Alle kundernes aktiver i disse Cash funds er placeret hos en depositar, og de er dermed adskilt fra DEGIROs aktiver. Du løber derfor ingen risiko i tilfælde af konkurs hos DEGIRO. Dine midler er derfor ligeså sikre hos DEGIRO som dine investeringer.

 

Margin Cash Fund

Hvis du gør brug af kreditfacilitet, shorthandel eller derivater, kan penge modtaget fra dig blive investeret i en Margin Cash Fund. Margin Cash Funds er berettiget til at pantsætte deres positioner hos en tredjemand, hvor Beleggersgiro har placeret de pågældende positioner, som bliver holdt på dine vegne (se ovenfor under 'Sikkerhed for tredjepart').

 

Dine investeringer er 100% adskilt og opbevaret hos en separat juridisk enhed.

 

Dette betyder, at alle dine aktiver er sikkert adskilt fra DEGIRO BV, virksomheden bag DEGIRO.

 

Den juridiske enheds eneste formål er sikkert at administrere og beskytte kundernes aktiver. Som loven påkræver, bliver der ikke udført andre aktiviteter. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske noget med DEGIRO, vil kundernes indestående blive returneret til kunderne, i stedet for at blive opkrævet af andre parter. Pengene er indhegnet, sikkert placeret hos depotenheden og ikke blandet sammen med DEGIROs aktiver. Dine aktiver er derfor placeret på den sikreste måde.

 

DEGIRO opererer under regulatorisk opsyn fra den hollandske centralbank (DNB) og det hollandske finanstilsyn (AFM). DEGIRO er derudover også registreret hos det danske finanstilsyn.