Handelsmuligheder

Udbytte fra aktier vil blive udbetalt til din konto efter kildeskat er fratrukket. På udbetalingsdagen vil den respektive værdi blive reserveret på din konto og bogført kort efter.

For at opnå en lavere skatteprocent på udbytte fra amerikanske aktier, beder vi dig venligst at udfylde formularen W-8BEN, som kan findes i WebTraderen

Ja, det er muligt for alle aktier. Virksomheden selv skal dog tilbyde muligheden.

Hvis du vil benytte dig af denne mulighed, send da venligst en email til ca@degiro.nl. Pr. udbytteafvikling vil DEGIRO pålægge et administrationsgebyr på €7,50. Forespørgslen om modtagelse af aktieudbytte skal sendes indenfor tre arbejdsdage efter aktien er ex-dividend. Såfremt du ikke modtager en bekræftelsesmail indenfor to arbejdsdage efter at have sendt anmodningen, kontakt venligst DEGIRO på ca@degiro.nl.

I overensstemmelse med ny europæisk lovgivning (MiFID II) er parter, der udsteder ETF'er og derivater, forpligtet til at tilbyde dokumentation på det lands sprog, hvor køberen er bosat. Dette er for bedre at beskytte og informere købere. Mange udenlandske udstedere vælger fortsat formidle disse dokumenter på deres lokale sprog. Disse produkter vil ikke længere være muligt at købe gennem vores platform, fra den 2 januar og indtil de sproglige krav er opfyldt

 

Hvilke produkter vil dette påvirke?

Dette vil påvirke et udvalg af udenlandske ETF’er og derivater hvor der ikke tilbydes dokumentation på dansk. F.eks ETF’er fra Vanguard og iShares.

 

Hvor længe vil det vare?

Dette vil variere fra produkt til produkt, men afhænger udelukkende af de udstedende parter. Så snart dokumentationen er tilgængelig, kan produkterne igen købes på vores platform.

 

Kan jeg stadig sælge disse produkter?

Ja, ændringen forhindrer kun dig i at købe disse produkter på vores platform. At eje eller sælge dem vil fungere som det gjorde før og forblive muligt.

 

Kan jeg stadig købe disse ETF'er og derivater hos andre mæglere?

Da dette er resultatet af en ændring i europæsik lovgivning, skal alle udstedende parter i Europa overholde dette krav. For dig som dansk kunde, vil alle danske mæglere kun kunne tilbyde disse produkter når dokumentationen er tilgængelig på dansk.

DEGIRO benytter sig af en porteføljebaseret margin-model til at udregne den samlede risiko for investeringsporteføljen.

 

Til udregningen for risikoen ved optioner bruger DEGIRO en værdiansættelsesmodel for optioner. Denne model inkluderer faktorer som den underliggende værdi og den implicitte volatilitet. DEGIRO anvender en bestemt samling af scenarier for en aktie eller option til udregning porteføljerisikoen.

 

Risikomodellen for optioner gælder både for aktie- og indeksoptioner og ser bort fra sammensætningen af porteføljen i udregningen af risikoen. I dette tilfælde er risikoen det beløb, som DEGIRO vurderer, værdien af optionerne kan falde med i løbet af to handelsdage.

 

Risikomodellen inddrager følgende egenskaber i beregningen af optionernes værdi:

  • Værdien af underliggende aktie

  • Grad af implicit volatilitet

  • Tid til udløb

  • Størrelse på udbytte

  • Renteniveau

 

For at beregne risikoen for en bestemt optionsposition kombinerer risikomodellen de ovenstående egenskaber. Der udarbejdes et scenarie, hvor disse egenskaber kombineres.

 

For mere information henvises der til dokumentet ’Brugervejledning Risiko investeringsportefølje’.

Ja. Du skal dog have en 'Active' eller 'Trader-konto' for at kunne handle futures. Du kan skifte kontotype, når du har fuldendt registreringen og er logget ind.

Naturligvis. Hos DEGIRO kan du indlede short-positioner både intra-day og overnight. Du kan gå short i forskellige produkter og på de fleste børser. Dette kan dog variere afhængigt af risikokategorien af det pågældende produkt. Når du går short, sælger du aktier, du ikke besidder med det formål, at købe dem tilbage billigere på et senere tidspunkt.

Du skal have en 'Active' eller 'Trader-konto' for at kunne gå short. Du kan skifte kontotype, når du er logget ind i traderen.

Ja. Hos DEGIRO er det muligt at handle både optioner og futures noteret i USA. En oversigt over markeder, hvor det er muligt at handle optioner, kan findes på vores hjemmeside under ’Produkter og børser’.

 

Du skal have en 'Active-' eller 'Trader-konto' for at kunne handle optioner. Du kan skifte kontotype, når du er logget ind.

På nuværende tidspunkt vil transaktionsafgift blive pålagt ved køb af aktier i Frankrig, Irland, Italien og Storbritannien samt ved salg af aktier fra Grækenland.

 

Afgiften opkræves kun for transaktioner i franske virksomheder med en markedsværdi på mere end 1 billion Euro. For italienske virksomheder er minimumsmarkedsværdien 500 million Euro.

 

Stamp duty er pålagt ved transaktioner på UK børser, med visse undtagelser.

 

En oversigt af de præcise beløb kan finder her.

Det er snart muligt at købe fraktioner af aktiver (f.eks. en aktie) hos DEGIRO. Dette gennemføres ved hjælp af kombinationsordrer. Du vælger først det beløb du ønsker at handle for og angiver efterfølgende hvilke aktiver, det drejer sig om. Du angiver procentdelen pr. aktiv, som du ønsker at investere i. Efterfølgende køber du aktiverne til gældende salgspris for præcis de beløb, som du har angivet.

Hos DEGIRO kan du investere på mange børser verden over. Se Produkter og Børser for en oversigt over de børser, du kan investere på.