Vilkår og betingelser

https://www.degiro.dk/data/pdf/dk/Vilkaar_og_betingelser_Shorthandel.pdf
https://www.degiro.dk/data/pdf/dk/Vilkaar_og_betingelser_Kreditfacilitet.pdf
https://www.degiro.dk/data/pdf/dk/Vilkaar_og_Betingelser_Derivater.pdf
https://www.degiro.dk/data/pdf/dk/Kundeaftale.pdf