Hvad er nogle populære optionsstrategier?

Optioner giver mange muligheder for at reagere på aktiemarkedets bevægelser. Kombinerer man købte og/eller solgte optioner, får investorer mulighed for at konvertere forventninger til en optionshandelsstrategi, hvilket også kan hjælpe med at begrænse risici..

I denne artikel drøfter diskutere vi almindelige strategier for handel med optioner. Foretrækker du at læse mere om, hvad optioner er og hvordan de fungerer, inden du lærer om strategier for handel med optioner? Så læs denne artikel først.

Optionsspredninger

Før vi bevæger os ind i nogle af de forskellige optionsstrategier, introducerer vi først optionsspredninger og tre almindelige klassificeringer af disse. En optionsspredning er en optionsstrategi, hvor man køber og sælger en lige stor mængde optioner med det samme underliggende aktiv, men med forskellige udløbsdatoer og/eller strikekurser. Nedenstående typer af optionsspredninger er baseret på de anvendte positioner i forhold til hinanden i en optionskæde:

Disse tal kommer typisk fra tre forskellige, men sammenkoblede rapporter, som et børsnoteret selskab frigiver til deres investorer i kvartals- eller årsrapporter; balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

 • A En lodret spredning involverer brug af optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdatoen, men forskellige strikekurser.
 • A En vandret spredning oprettes ved hjælp af optioner med det samme underliggende aktiv og strikekurs men med forskellige udløbsdatoer. Dette kaldes også en kalenderspredning eller en tidsspredning.
 • A En diagonal spredning er en kombination af lodrette og vandrette spredninger. Denne strategi er konstrueret ved hjælp af optioner med det samme underliggende aktiv, men forskellige strikekurser og udløbsdatoer.

Klassificeringer af optionsstrategier

Ud over spredninger kan optionsstrategier også klassificeres ud fra den forventede markedsretning. Med udgangspunkt i forventningerne til fremtiden inddeles strategier i kategorierne bull, bear, neutral eller ustabil:

 • Bull-strategier bruges typisk, når man forventer, at kursen på den underliggende aktie vil stige.
 • Hvis man forventede et fald i den underliggende aktiekurs, kan man vælge en bear-strategi.
 • Man vil generelt bruge en diagonal spredning der også er kendt som en ikke-retningsbestemt strategi, når man forventer, at den underliggende aktie ikke vil bevæge sig i kurs eller vil bevæge sig inden for et snævert interval.
 • Man kan vælge at bruge en diagonal spredning ,når man regner med, at den underliggende aktie oplever et stort kursudsving, men man er usikker på retningen.

Eksempler på nogle almindelige optionsstrategier

Nedenfor er forklaringer på nogle af de mere almindelige typer optionsstrategier, der bruges af investorer. Vi inkluderer eksempler på hver, så du kan få en bedre forståelse af disse begreber. Bemærk, at eksemplerne og resultaterne er vejledende og er eksklusive transaktionsomkostningerne.

Covered call

Ved et covered call sælger man en call-option, mens man enten allerede ejer, eller køber den underliggende aktie. I dette tilfælde modtager man en præmie ved at sælge call-optionen, og den korte position er "dækket", hvis køberen af optionen vælger at udnytte sin ret, fordi man ejer de underliggende aktier og derfor kan levere dem.

Covered calls betragtes som en neutral strategi, da den typisk bruges, når man ikke tror, at kursen på den underliggende aktie vil flytte sig ret meget i den nærmeste fremtid. Det maksimale overskud med denne strategi er den præmie, der modtages ved salg af call-optionen samt forskellen mellem optionens udløbskurs og erhvervelseskursen for de underliggende aktier. Det maksimale potentielle tab er lig med erhvervelseskursen for den underliggende aktie, minus den modtagne præmie.

Nedenfor er et eksempel på et covered call:

 • Køb: 100 XYZ-aktier €50 per aktie
 • Sælg: 1 XYZ 55 call ved €2
 • Netpræmie= €2
Grafeksempel på en covered call optionsstrategi

Hvis den modtagne præmie er €2, er nulpunktet €48. Hvis kursen på den underliggende aktie stiger over nulpunktet, opnår man et overskud, der maksimalt er €700 (€5 forskel i kurserne samt den modtagne præmie på €2 gange kontraktstørrelsen på 100). Tab opstår i dette tilfælde, hvis kurserne falder under nulpunktet. De udlignes af den modtagne præmie, men teoretisk set kan tab være betydelige, hvis kursen på den underliggende aktie falder..

Bull-call-spredning

En bull-call-spredning er en slags vertikal spredningsstrategi. Som navnet antyder, anvendes en bull-call-spredning, hvis man har en ”bull-agtig” tilgang til det underliggende aktiv. For at udøve denne strategi køber og sælger man et lige så stort antal optioner med samme udløbsdato og underliggende. Den lange call-option skal have en lavere strikekurs end den korte.

Både overskud og tab er begrænset i denne strategi. Det potentielle overskud er forskellen mellem de to strikekurser minus nettopræmien. Det potentielle tab er nettopræmien.

Nedenfor er et eksempel på en bull-call-spredning:

 • Køb: 1 XYZ 60 call ved €3
 • Sælg: 1 XYZ 65 call ved €1.50
 • Nettopræmie= €1.50 (€3 - €1.50)
Grafeksempel på en bull call spread optionsstrategi

Den udbetalte præmie er €1,50, og derfor er nulpunktet €61,50 (strikekurs på lang call + nettopræmie). Hvis kursen på den underliggende aktie stiger over €65, opnår man et overskud, der maksimalt er €350 (€5 forskel i kurserne minus nettopræmien på €1,50 gange kontraktstørrelsen på 100). Der opstår tab, hvis kursen på den underliggende aktie ender under nulpunktet. I dette tilfælde er det maksimale tab €150.

Bear-put-spredning

Bear put-spredninger er også en vertikal spredningsstrategi, der typisk bruges, når man forventer et fald i kursen på det underliggende aktiv. Denne strategi indebærer at købe og sælge lige mange put-optioner med samme underliggende og samme udløbsdato. Dent put, der sælges, skal have en lavere strikekurs, end dent købte put.

Det maksimale overskud med en bear put-spredning er lig med forskellen i strikekurser mellem put-optionerne minus den betalte nettopræmie. På den anden side er det maksimale potentielle tab den betalte præmie.

Nedenfor er et eksempel på en bear-put-spredning:

 • Køb: 1 XYZ 60 put ved €4
 • Sølg: 1 XYZ 55 put ved €2
 • Nettopræmie= €2 (€4 - €2)
Grafeksempel på en bear put spread optionsstrategi

Nettopræmien er €2, og derfor er nulpunktet €58. Man opnår overskud, hvis det underliggende aktiv ender under nulpunktet. I dette eksempel maksimeres overskuddet til €300 (€5 forskel i kurser minus €2 nettopræmie, gange kontraktstørrelsen på 100). Når kursen på det underliggende aktiv ender over €58, opnår man et maksimalt tab på €200.

Lang straddle-strategi

Med denne strategi tjener man på betydelige kursbevægelser i begge retninger, og derfor betragtes det som en ustabil strategi. Når kursen forbliver rimelig stabil, kan man miste penge. Vil man anvende denne strategi, køber man lige mange call- og put-optioner, der har den samme underliggende aktie, strikekurs og udløbsdato. Strikekurserne er i dette tilfælde at-the-money.

Der er to nulpunkter i denne strategi, strikekursen minus den betalte nettopræmie og strikekursen plus den betalte nettopræmie. Risikoen i en straddle-optionstrategi er begrænset til den betalte præmie. Hvis prisen kursen bevæger sig både op eller ned, stiger aktivets værdi af en af optionerne. Dette betyder, at den betalte præmie (delvis) tilbagebetales, eller at investoren endda kan tjene penge på denne stigning. Fordelen er, at overskuddet kan være ubegrænset med denne strategi.

Nedenfor er et eksempel på en lang straddle-strategi:

 • Køb: 1 XYZ 50 call ved €3
 • Køb: 1 XYZ 50 put ved €1
 • Nettopræmie= €4 (€3 + €1)
Grafeksempel på en lang straddle optionstrategi

Nettopræmien er €4, og derfor er nulpunktet €46 og €54. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender under €46 eller over €54, opnår man et overskud. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender mellem €46 og €54, opnår man et tab. Dette tab er maksimalt begrænset til €400 (€4 i nettopræmie gange kontraktstørrelsen på 100).

Lang strangle-strategi

Med denne optionstrategi drager man fordel af betydelige kursprisbevægelser. Denne strategi svarer til den lange straddle-strategi. Forskellen er, at i dette tilfælde er strikekurserne ikke ens. Strikekursen på denne call-option er højere end den for put-optionen og begge er værdiløse. Det underliggende aktiv og udløbsdatoen er ens for begge. Hvis aktiekursen ved udløb er lig med eller mellem strikekurserne, udløber begge kontrakter værdiløse.

Med en lang strangle-strategi opstår der tab, når kursen på det underliggende ender mellem nulpunktskurserne. Der er to nulpunktskurser, den højere strikekurs plus nettopræmien og den lavere strikekurs minus nettopræmien. Potentielle tab er begrænset til den betalte præmie. Overskud kan derimod potentielt blive ubegrænset.

Nedenfor er et eksempel på en lang strangle-strategi:

 • Køb: 1 XYZ 52 call ved €2
 • Køb: 1 XYZ 48 put ved €1
 • Nettopræmie = €3 (€2 + €1)
Grafeksempel på en lang strangle optionsstrategi

Den betalte præmie er €3. Derfor er nulpunktskurserne €45 og €55. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender under €45 eller over €55, opnår man et overskud. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender mellem €45 og €55, opnår man et tab. Dette tab er maksimalt begrænset til €300 (€3 i præmie gange kontraktstørrelsen på 100).

Butterfly-spredning

Denne butterfly-optionsstrategi er en kombination af to lodrette spredninger og betragtes som en neutral strategi. Det er en tredelt strategi, hvor man køber en option, sælger to optioner med en højere strikekurs og køber en option med en endnu højere strikepriskurs. De har alle det samme underliggende aktiv og udløbsdatoen og strikekurserne er ens. Navnet kommer fra den form, der opstår i en graf, der oprettes ud fra kombinationen af optionskontrakterne.

Både det maksimale overskud og tab er begrænset. De maksimale tab er begrænset til den betalte nettopræmie. Der opstår tab, når kursen på det underliggende aktiv ender under den laveste strikekurs eller over den højeste strikekurs. Det maksimale potentielle overskud er lig med forskellen mellem de midterste strikekurser og den laveste strikekurs minus den betalte nettopræmie. Det maksimale overskud realiseres, når det underliggende aktiv ender på strikekursen for de korte call-optioner.

Nedenfor er et eksempel på en lang call-option med butterfly-spredning:

 • Køb: 1 XYZ 45 call ved €5
 • Sælg: 2 XYZ 50 call ved €2
 • Køb: 1 XYZ 55 call ved €1
 • Nettopræmie= €2 (€5 + €1 – (2 x €2))
Grafeksempel på en butterfly spread optionsstrategi

Den betalte nettopræmie er €2. Derfor er nulpunktskurserne €47 og €53 (den laveste strikekurs plus nettopræmien og den højeste strikekurs minus nettopræmien). Hvis kursen på det underliggende aktiv ender mellem €47 og €53, opnår man et overskud. Dette overskud er begrænset til €300 (mellem-strikekurs på €50, minus laveste strikekurs på €45, minus nettopræmien på €2, gange kontraktstørrelsen på 100). Hvis kursen på det underliggende aktiv ender under €47 eller over €53, får man et tab. Dette tab er maksimalt begrænset til €200.

Iron condor-spredning

En lang condor-spredning er en firedelt strategi, der minder om en butterfly-spredning, da den også gør brug af to lodrette spredninger. Den betragtes også som en neutral strategi. De fire involverede optioner har den samme udløbsdato og samme underliggende aktiv, men alle har forskellige strikekurser.

For at konstruere det køber man ent put, sælger ent put med en højere strikekurs end dent købte put, sælger ent call med en strikekurs højere end dent solgte put, og køber ent call med den højeste strikekurs af alle de involverede optioner. Call-spredningen og put-spredningen er lige brede.

Både det maksimale overskud og tab er begrænset. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender mellem nulpunkterne, opnår man et overskud, der maksimeres til den modtagne nettopræmie. Sammenlignet med en butterfly-spredning er der flere slutkurser, hvor man kan opnå maksimal fortjeneste. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender uden for det tidligere nævnte interval, opnår man et tab. Det maksimale tab svarer til forskellen i strikekursen i hver spredning minus den modtagne nettopræmie.

Nedenfor er et eksempel på en iron condor:

 • Køb: 1 XYZ 45 put ved €1.50
 • Sælg: 1 XYZ 50 put ved €2
 • Sælg: 1 XYZ 55 call ved €2.50
 • Køb: 1 XYZ 60 call ved €1
 • Nettopræmie= €2 (-(€1.50+1) + (€2+€2.50))
Grafeksempel på en iron condor spread optionsstrategi

Nettopræmien er €2. Som et resultat er nulpunktskurserne €48 og €57 (strikekurs på kort put minus nettopræmien og strikekursen på short call plus nettopræmien). Hvis kursen på det underliggende aktiv ender mellem €48 og €57, får man et overskud. Dette overskud er begrænset til €200. Hvis kursen på det underliggende aktiv ender under €48 eller over €57, får man et tab. Dette tab er maksimalt begrænset til €300 (€5 i forskellen mellem strikekurser minus €2 i modtaget præmie, gange kontraktstørrelsen på 100).

Hvad er risiciene ved at investere i optioner?

Før du investerer i optioner, er det vigtigt, at du først lærer, hvad optioner er, men endnu vigtigere er, at du forstår risiciene. Optioner og andre Komplekse produkter er ikke beregnet til begynderinvestorer, og nogle strategier er mere avancerede end andre.

Mens nogle af de nævnte optionsstrategier har til hensigt at begrænse risikoen, risikerer du at miste hele din investering eller mere, hvis strategien ikke går efter hensigten. Du bør kun investere i produkter, der matcher din viden og erfaring, og som passer til din Investeringsplan.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.