Hvad er fundamental analyse, og hvordan fungerer den?

Med en DEGIRO-konto, får du med blot ét tryk på en knap øjeblikkeligt adgang til mere end to millioner finansielle instrumenter Det store spørgsmål er, hvad man så skal gøre. Mange ved allerede, hvad de vil investere i. Andre vil bruge lidt tid på at undersøge, hvor de vil lægge deres penge.

Når det handler om at vælge aktier, er der to indgangsvinkler til, hvordan man skal gøre tingene: tekniske og fundamentale analyser. I denne artikel vil vi forklare fundamental analyse. Læs vores artikel om teknisk analyse her.

Fundamental analyse

Fundamental analyse er en metode af teknikker tekniksystematik, der bruges til at identificere handelsmuligheder ved at analysere tendenser med fokus på mønstre. Investorer bruger fundamental analyse til at beregne den reelle underliggende værdi af en aktie. Ved at bruge offentliggjorte nøgletal kan man beregne, om en virksomhed er værd at investere i eller ej.

Disse tal kommer typisk fra tre forskellige, men sammenkoblede rapporter, som et børsnoteret selskab frigiver til deres investorer i kvartals- eller årsrapporter; balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

 • Balancen opsummerer en virksomheds aktiver (ressourcer, der har en vis økonomisk værdi for virksomheden), gældsposter (gæld, som virksomheden skal betale) og egenkapital (selskabets nettoværdi). Formlen, der binder disse tre aspekter af en virksomhed, er følgende: aktiver = passiver + egenkapital
 • Resultatopgørelsen (også kendt som driftsregnskabet) komplimenterer balancen i en årsrapport. Dette viser virksomhedens indtægter og udgifter i en bestemt periode. Nøgletal rapporteret i en resultatopgørelse inkluderer salg (eller omsætning), fortjeneste og indtjening pr. aktie.
 • Endelig ser pengestrømsopgørelsen på alle de måder, hvorpå kontanter kommer ind i og går ud af virksomheden. Selvom den svarer til den førnævnte resultatopgørelse, er pengestrømsopgørelsen ikke så meget en resultatrapport som den er regnskabshistorik. Pengestrømme kommer typisk fra tre forretningsområder; drift, investering og finansiering.

Alle disse tre rapporter findes typisk i en virksomheds årsrapport som en metode til at forblive gennemsigtige for aktionærerne og offentligheden i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Mere komplicerede modeller kan også tage hensyn til eksterne faktorer, såsom makroøkonomiske forhold eller finanspolitik. I denne introduktion begrænser vi dog vores analyse til en analyse, der kun bruger virksomhedsdata.

Nøgletal

Der er et væld af oplysninger tilgængelige om børsnoterede virksomheder, som let kan findes online. Nogle af disse statistikker (såsom antallet af medarbejdere og virksomhedens overskud) siger sig selv. Men der vil også være mere komplicerede tal og forhold, der sigter mod at give en fortolkning af et aspekt af en virksomheds økonomiske resultater. Vi vil gennemgå et par af de mere populære her.

Børsværdi - børsværdien er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier på et bestemt tidspunkt.

Markedværdi = Aktuel aktiekurs * Samlet Antal Udestående Aktier

Dette tal er vigtigt for at afgøre, om et selskab er klassificeret som big-cap, mid-cap eller small-cap. Large-cap-virksomheder betragtes ofte som virksomheder med en markedsværdi på over 10 milliarder. dollars $. Mid-cap-aktier har en markedsværdi på mellem 2 milliarder dollars og 10 milliarder dollars, mens small-cap-aktier er på mellem 300 millioner dollars og 2 milliarder dollars.

Indtjening pr. aktie - Indtjening pr. aktie (EPS) er størrelsen af fortjeneste pr. aktie af udestående virksomhedsaktier. Som navnet antyder, er dette den samlede værdi, som hver aktie bringer til virksomheden. En EPS på 5,00 £ betyder, at hver udstedt aktie giver virksomheden en nettoindkomst på 5,00 £.

EPS = (Nettoindkomst - Præferenceudbytte) / Gennemsnit Udestående Aktier

Da der ikke er noget generel benchmark, er EPS åben for fortolkning. En høj EPS er et tegn på høj indtjening. For mere meningsfulde resultater bør der lægges vægt på en langsigtet analyse for at se virksomhedens indtjeningsevne over tid samt en gennemgang af EPS fra andre virksomheder i lignende brancher.

 • Udbytte pr. aktie - Ligesom EPS er udbytte pr. aktie (DPS) et nøgletal, der sigter mod at give en simpel beregning af en virksomheds indtjeningsevne. DPS er antallet af udbytter udbetalt pr. aktie. DPS = (Sum af Udbytte - Særligt Udbytte) / Gennemsnit Udestående Aktier
 • Kurs/resultatforhold - Måske er det bedst kendte af alle nøgletal kurs/resultatforholdet eller P/E-forholdet. P/E-forholdet udtrykkes som et multiplum af virksomhedens aktiekurs i forhold til dens indtjening pr. aktie. P/E-forholdet er også kendt som kursmultipel. P/E værdi = Aktiekurs / Fortjeneste per Aktie (EPS)

  For eksempel, hvis en virksomheds aktiekurs handles for 10,00 £, og den beregnede EPS er 2,00 £, er virksomhedens P/E-forhold 5.

 • • Egenkapitalforrentning - Det sidste af nøgletalene er afkastet på egenkapitalen. ROE er forholdet mellem indkomst i forhold til udestående egenkapital. Dette viser en virksomheds rentabilitet (indtjeningskraft) genereret fra investeret kapital. ROE = Nettoindkomst / Aktionærkapital

  Hvis en virksomhed eksempelvis tjente 10 millioner £ i samlet indkomst på et år, hvor egenkapitalen udgjorde 25 millioner £, ville ROE være lig med 40 %.

  Ligesom de øvrige nøgletal undersøges en virksomheds ROE bedst over tid og i forhold til andre i branchen. En virksomhed med en stigende ROE kan indikere en stigning i effektivitet (højere fortjeneste med behov for mindre investeret kapital).

Begrænsninger i fundamental analyse

Fundamental analyse er en metode med begrænsninger. En af dem er det faktum, at den effektive markedshypotese (EMH) modsiger denne metode. Dette økonomiske princip siger, at markedspriserne afspejler oplysninger fra fortiden. Derfor er der ingen fordel ved at analysere tendenser, der fokuserer på mønstre. Dertil kommer det selvopfyldende aspekt i fundamental analyse. Når tilstrækkeligt mange personer bruger de samme signaler og input til at beslutte, hvilke aktier der skal købes, kan de selv forårsage den forventede bevægelse. Dette vil skabe en sneboldeffekt.

Endelig er det vigtigt at forstå, hvordan fundamentale analyser fungerer, før man anvender rigtige penge for at undgå tab. Det er en god ide at eksperimentere med en række strategier og bruge indikatorerne i kombination med hinanden for at opnå meningsfulde resultater i forbindelse med aktiehandel. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der følger med at investere. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, du skal overveje. De hjælper dig med at overveje, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der bedst matcher din viden. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at stille dig selv i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Det hele begynder med, at du skal tænke på, hvilken type investor du vil være. Du kan læse mere om risiciene ved investering i vores dokumenter med yderligere information om investeringsservice eller på vores særlige risikoside.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.