Hvad er Dollar Cost Averaging?

Dollar Cost Averaging (DCA) er en investeringsstrategi, hvor investeringspositioner opbygges ved at investere lige store summer med jævne mellemrum, uanset aktivets pris, eller hvad der foregår på de finansielle markeder. I Storbritannien omtales denne strategi som Pound Cost Averaging. Disse regelmæssige investeringer kan være i form af et fast valutabeløb eller et fast antal aktier. Intervallerne kan være ugentlige, månedlige, årlige eller når det passer bedst til en enkeltpersons investeringsplan.

Ideen bag denne strategi er, at når kurserne er høje, har man kun råd til et bestemt antal aktier. Når kurserne falder, kan man købe flere aktier for det faste beløb, du investerer i hver periode. Derefter, når markedet kommer sig, har man fordel af at have flere aktier, da man købte dem til en lav kurs.

Hvordan fungerer Dollar Cost Averaging?

For at få en bedre forståelse af, hvordan Dollar Cost Averaging fungerer, gennemgår vi et hypotetisk eksempel. Lad os sige, at du investerer 100 $ per måned i en indeksfond i fem måneder. Da aktiekurser varierer for hvert interval, modtager du et andet antal aktier hver gang du investerer 100 $, som vist nedenfor:

Måned Investering Aktiekurs($) Købte enheder Aktier i alt Samlet værdi
1 $100 5 20 20 $100
2 $100 3 33 53 $159
3 $100 2 50 103 $206
4 $100 6 17 120 $720
5 $100 6.5 15 135 $878
Samlet investeret beløb= Gennemsnitlig aktiekurs= Samlede købte enheder= Investeringsværdi P/L
$500 $4.50 135 $878 $378

Bemærk: tallene er afrundede

Efter at have foretaget månedlige bidrag med lige store beløb, er din samlede investering efter fem måneder 500 $. Med 135 aktier ved udgangen af perioden er investeringsværdien 878 $. Derfor vil du have tjent 378 $.

Det er vigtigt at fremhæve den gennemsnitlige pris pr. aktie sammenlignet med den gennemsnitlige pris pr. aktie, du ender med at betale. I dette tilfælde var den gennemsnitlige aktiekurs ved udgangen af de fem måneder 4,50 $ ((5+3+2+6+6,5)/5)). Den gennemsnitlige kurs, du betalte pr. aktie, var dog betydeligt lavere på 3,70 $ (500 $€/135 aktier).

Det er selvfølgelig ikke til at sige, om brugen af denne strategi altid resulterer i et overskud, og det er heller ikke til at sige, om den kan beskytte investorer mod faldende aktiekurser.

Dollar Cost Averaging i forhold til timing af markedet

Timing af markedet er strategi, der står i modsætning til Dollar Cost Averaging. Timing af markedet er en investeringsstrategi, hvor investorer forsøger at slå aktiemarkedet ved at forudsige dets udvikling. Det er en aktiv strategi, der fokuserer på kort sigt og kræver nøje opmærksomhed og overvågning af markedet. Visse investorer vælger denne tilgang, for hvis de får deres timing rigtigt, kan de generere afkast, der er over gennemsnittet. Imidlertid er det umuligt at forudsige markederne kontinuerligt.

Dollar Cost Averaging er på den anden side en passiv investeringsstrategi. Denne strategi kræver ikke så meget opmærksomhed på markedet, da du regelmæssigt foretager investeringer med det samme beløb. I stedet for at komme ind i og forlade forskellige positioner opbygger du også en position i en aktie, obligation eller fond.

Fordelene ved Dollar Cost Averaging

En fordel ved Dollar Cost Averaging er, at det tager de emotionelle faktorer ud af investeringen. Da du regelmæssigt foretager investeringer uanset markedsforholdene, tages følelserne ud af beslutningsprocessen. Hvis markedet eksempelvis er i tilbagegang, kan nogle investorer få panik og sælge deres kapitalandele. Med denne tilgang kan det ses som en mulighed for at købe til lave priser under hensyntagen til, at denne strategi typisk bruges til langsigtede investeringshorisonter.

Som det fremgår af ovenstående eksempel, kan denne investeringsstrategi også udligne udsving i aktiekurser og mindske den kurs, du betaler pr. aktie. Da du køber flere aktier, når priserne kurserne er lave, skaber dette generelt et scenarie, hvor den gennemsnitlige pris kurs pr. aktie, du betaler, er lavere end den gennemsnitlige aktiekurs

Derudover giver denne strategi investorer, der ikke har et stort engangsbeløb, mulighed for at opbygge en position i et bestemt produkt over tid. For eksempel kan nogle investorer have 10.000 $ til at investere på én gang. Hvorimod andre personer måske ikke har et sådant beløb på et bestemt tidspunkt, men kan bruge denne strategi til at opbygge en position til en værdi af 10.000 $.

Ulemperne ved Dollar Cost Averaging

Som enhver anden investeringsstrategi har Dollar Cost Averaging sine ulemper. For det første siger nogle eksperter, at brugen af denne strategi kan give lavere afkast sammenlignet med en engangsinvestering. Argumentet her er, at aktiemarkederne har tendens til at stige over tid, og man kan derfor gå glip af store gevinster, når man ikke har penge på markedet.

En anden potentiel ulempe ved denne metode er flere gebyrer. Hvis du investerer via en mægler, skal du typisk betale mæglergebyr for de transaktioner, du foretager. Hvis du derfor investerer med jævne mellemrum i modsætning til at investere med et engangsbeløb, kan du ende med at betale flere gebyrer. DEGIRO tilbyder imidlertid lave transaktionsgebyrer og har også et udvalg af ETF’er, som du gebyrfrit kan investere i.

Involverede risici

Det kan være indbringende at vælge en Dollar Cost-strategi, men det er ikke uden risici. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der følger med at investere. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, du skal overveje. De hjælper dig med at overveje, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der bedst matcher din viden. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at indgå i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Det hele begynder med, at du skal tænke på, hvilken type investor du vil være. Du kan læse mere om risikoen ved at investere på vores dedikerede risikoside.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.