Kreditfacilitet

DEGIRO giver dig mulighed for at købe på margen med vores service Kreditfacilitet. Denne service er tilgængelig for vores Active, Trader og Day Trader profiltyper. Før at du bruger Kreditfacilitet, vil vi sikre, at du forstår, hvad det medfører, og de involverede risici.

Hvad er Kreditfacilitet?

Tjenesten Kreditfacilitet er, hvad vi kalder vores marginfacilitet. Det giver dig mulighed for at investere mere end dine oprindeligt deponerede midler baseret på den tilgængelige sikkerhed på din konto. Hver gang saldoen i en pengemarkedsfond (PMF) på din konto er negativ, låner du penge fra DEGIRO. Vi tilbyder denne service i forskellige valutaer, som kan findes i gebyroversigten under 'Debit rente'.

Hvor mange penge kan jeg låne med denne service?

Det beløb, der kan lånes med Kreditfacilitet, er baseret på værdien og sammensætningen af din portefølje. Flere oplysninger kan findes i vores Brugervejledning Risiko investeringsportfølje. Det beløb, der kan lånes, varierer afhængigt af din kontotype, saldoen i din pengemarkedsfond, værdien af din portefølje og risikoen af din portefølje.

Hos DEGIRO kategoriseres produkter ud fra deres risikoniveau. For eksempel bærer et produkt, der er kategori A, mindre porteføljerisiko end et produkt, der er kategori D i vores interne beregninger. Når du klikker på ikonet ved siden af dit Investerbare beløb, kan du se din porteføljerisiko. Den generelle margenberegning er som følger:

Margin = værdi af portefølje + pengemarkedsfornd - porteføljerisiko

Med en aktiv profil tages en mere konservativ risikotilgang. Det betyder, at din porteføljerisiko beregnes som højere, så den disponible margen er lavere.

Med en Trader-profil tages en mindre konservativ risikotilgang. Din porteføljerisiko vil være lavere, og margenen til rådighed for dig er højere.

Hvad er omkostningerne involveret?

Det gebyr, der opkræves for tjenesten Kreditfacilitet, er debit renten, og det afhænger af den pågældende valuta. Detaljer kan findes i vores gebyroversigt. For lånte penge, der ikke er allokeret på forhånd, gælder en årlig debetrate på 4%. Renter opkræves månedligt.

Hvis du ved, at du vil låne penge fra DEGIRO, kan du allokere det ønskede beløb på forhånd for at modtage en reduceret debit rente. Disse priser varierer afhængigt af valutaen. For eksempel er den tildelte debit rente for EUR 3%.

Hvordan kan jeg allokere midler på forhånd?

Som nævnt giver allokeringen af midler, du ønsker at låne fra DEGIRO, dig mulighed for at modtage en reduceret debit rente. Dette skyldes, at vi derefter er i stand til at budgettere disse midler i overensstemmelse hermed. Sådan allokeres midler:

  • Trin 1: Gå til fanen Indstillinger på din konto, og vælg 'Allokering'.

  • Trin 2: Klik på 'Tilføj allokering'.

  • Trin 3: Der vises et vindue, hvor du kan vælge valuta og det beløb, du ønsker at låne. Udfyld felterne i overensstemmelse hermed.

  • Trin 4: Klik på 'Bekræft'.

Når du har tilføjet en allokering til din konto, træder den i kraft den første dag i den følgende måned. Bemærk, at der opkræves renter af det fulde beløb, uanset om det fulde beløb bruges eller ej. Hvis du ønsker at afslutte din allokering, kan du gøre dette ved at ændre det allokerede beløb til nul.

Når du ændrer det allokerede beløb til nul eller til ethvert andet beløb, får dette virkning den første dag i den følgende måned.

Hvilke risici er der involveret?

Ved investering med lånte penge er gearingseffekten gældende, og overskud og tab forstærkes derfor. Det betyder, at du kan ende med at miste flere penge, end hvad du oprindeligt investerede. Derfor anbefales denne service generelt ikke til begyndende investorer og dem med lav risikotolerance.

Derudover, når sikkerheden i din portefølje ikke er tilstrækkelig til at dække debetbalancen, kan du muligvis modtage det som kaldes et margin call. Dette betyder, at DEGIRO vil bede dig om at øge sikkerhedsstillelsen eller mindske debetbalancen. Hvis dette ikke gøres inden den givne frist, lukker DEGIRO nogle af dine positioner for at rette op på det negative beløb. Vær opmærksom på, at i tilfælde af at DEGIRO skal gribe ind, kan der opkræves yderligere gebyrer i henhold til vores gebyroversigt. Flere oplysninger om overtrædelse af margengrænser kan findes i dokumentet Yderligere Information Investeringsservice – Nettoværdi, Risici, Kreditfacilitet og Shorthandel.

Oplysningerne i denne artikel er ikke skrevet til rådgivende formål og har heller ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

backtotop

Begynd at investere i dag

Opdag hvorfor mere end 2 millioner kunder vælger vores platform.

Opret en konto

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.