Hvad er volatilitetsoptioner?

Hos DEGIRO mener vi, at det er vigtigt, at du har den tilstrækkelige viden, når du investerer. Desuden vil vi gerne sørge for, at du handler finansielle instrumenter, der passer til dine behov og mål. Denne artikel forklarer, hvad volatilitetsoptioner er, og hvordan du kan handle dem.

Hvad er implicit volatilitet i optionshandel?

En af de variabler, der bestemmer kursen på en option, er volatilitet. Volatilitet beskrives som en statistisk måling af graden af kursudsving på et marked eller et værdipapir. Denne faktor er usikker og kan ikke bestemmes ved køb af et finansielt produkt. Investeringsverdenen opererer med to typer volatilitet, den historiske og den implicitte. Sidstnævnte er niveauet for den underliggende volatilitet, hvilket antydes af den aktuelle optionskurs. Den implicitte volatilitet kan beskrives som en forudsigelse foretaget af markedsdeltagerne om, i hvilken grad de underliggende værdipapirer bevæger sig i en bestemt tidsperiode i fremtiden. Denne form for volatilitet er baseret på kursmåling i realtid. Volatilitet kan beregnes ved hjælp af formler, der måler optionsmarkedets forventninger.

Hvad er historisk volatilitet i optionshandel?

Historisk volatilitet, også kendt som statistisk volatilitet, måler, hvor hurtigt kursen på det underliggende produkt ændres over en given tidsperiode. En højere historisk volatilitetsprocent vil føre til en højere optionsværdi. Historisk volatilitet beregnes normalt på årsbasis. På grund af det faktum, at kurserne konstant ændrer sig, kan den historiske volatilitet imidlertid beregnes dagligt for optioner, der holdes over kortere tidsrammer. Tidsperioden er en væsentlig faktor for investorer. Tiden til udløbstidspunktet er for eksempel en af de faktorer, der kan påvirke kursen på en volatilitetsoption. Værdien af det underliggende volatilitetsindeks har også en effekt på optionskursen.

Hvad er volatilitetsoptioner?

Volatilitetsoptioner er en type optioner med et volatilitetsindeks som underliggende faktor. Et volatilitetsindeks repræsenterer markedets forventning om volatilitet på de finansielle markeder (for eksempel aktiemarkedet) over en bestemt periode i fremtiden. Eksempler på volatilitetsindekser er VIX eller VSTOXX.

Volatilitetsoptioner anses generelt for at være egnede for investorer, der kan bære et kapitaltab og som har tilstrækkeligt kendskab til tilsvarende finansielle instrumenter. Du kan finde risikoindikatoren for et bestemt produkt i dokumentet med central investorinformation (KID). Dette er et 3-siders dokument, der beskriver egenskaberne ved produkterne og risikoen forbundet med produktet. Oplysninger om kontraktspecifikationer og det underliggende kan normalt findes på børsens hjemmeside.

Da volatilitetsoptioner er derivater, finder du information om alle optioner på hjemmesiden tilhørende den derivatbørs, hvor den specifikke option er noteret. For DEGIRO-kunder kan dette eksempelvis være Euronext Derivatives Amsterdam, Eurex, CBOE eller CME.

Hvad er ITM (in-the-money) optioner?

Når en option har en indre værdi, kaldes denne option "ITM” (in-the-money). Dette er muligt ved både call- og put-optioner. Eksempelvis er call-optioner ITM, når udnyttelseskursen er lavere end kursen på det underliggende aktiv. Udtrykket ITM (in-the-money) bruges, når aftalekursen er lavere end børskursen. En put-option er ITM, når udnyttelseskursen er højere end den underliggende værdi. Hvis det modsatte er tilfældet, er optionen "OTM” (out-of-the-money).

Inden en investering i volatilitetsoptioner skal investoren være opmærksom på, at disse optioner afvikles kontant, så som køber af en volatilitetsoption modtager du en kontantafregning, hvis optionen er ITM (in-the-money) på udløbstidspunktet. Hos DEGIRO bogføres denne kontantafvikling automatisk til din investeringskonto.

Risiko og afkast

Det kan være indbringende at investere, men det er ikke uden risiko. Som alle andre finansielle produkter medfører investering i volatilitetsoptioner risikoen for tab. Hvis du har en kort position i en volatilitetsoption, er den maksimale fortjeneste den præmie, du modtog, da du solgte (skrev) optionen. Når man sælger en option, kaldes det også, at man ”skriver en option”. Hvis du har en lang position i en call-option, er den maksimale fortjeneste teoretisk set ubegrænset. I tilfælde af en lang position i en call-option er fortjenesten altid ubegrænset, fordi kursen på det underliggende teoretisk set kan stige uden begrænsninger. Hvis volatilitetsindekset ved udløbstidspunktet er højere end aftalekursen for en put-option på dette volatilitetsindeks, udløber optionen værdiløs. Call-optioner på volatilitet kan bruges som en afdækning for kursfald på markedet. De fleste generelle markedsfald har været præget af høj volatilitet.

Investering hos DEGIRO

Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der følger med at investere. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, du skal overveje. De hjælper dig med at overveje, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der bedst matcher din viden. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at indgå i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Det hele begynder med, at du skal tænke på, hvilken type investor du vil være. Du kan læse mere om risiciene ved investering i vores dokumenter med yderligere information om investeringsservice.

Vi håber, at denne artikel hjalp dig med at forstå de primære egenskaber ved volatilitetsoptioner. Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Lad os komme i gang

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 90+ internationale priser er et bevis på vores succes.