Hvad er indeksoptioner, og hvordan fungerer de?

En indeksoption er et finansielt derivat, der giver retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge værdien af et underliggende indeks. Indeksoptioner har altid en aftalekurs, en udløbsdato og et underliggende indeks, som optionerne følger. Alle indeksoptioner afregnes kontant.

Aftalekurs

En indeksoptions aftalekurs, der også er kendt som udnyttelseskursen, er den kurs, der sammenlignes med afregningskursen for at beregne kontantafregningen, som investoren modtager.

Udløbstidspunkt

Derivater såsom indeksoptioner har en udløbsdato. Dette er den sidste dag, hvor optionskontrakten handles på børsen. Indehaveren kan vælge at lukke positionen eller lade kontrakten udløbe. Da indeksoptioner er kontantafregnet, modtager eller betaler investoren kontant, afhængigt af om optionen stadig har værdi, når den udløber. Ved udløb bestemmer den udstedende børs, om der er en resterende værdi. Er det tilfældet, udbetales den til investoren.

Underliggende indeks

I finansverdenen har derivater en underliggende værdi. Denne kan være et indeks, (kurv med) aktiver eller endda et andet derivat. Det siger sig selv, at det underliggende for en indeksoption er et indeks.

Omkostninger ved en indeksoption

Kursen på en option påvirkes af flere variabler. Disse er den aktuelle aktiekurs, den indre værdi, underforstået volatilitet, renter, udbetalt kontant udbytte, optionstypen og tiden til udløb eller tidsværdien. Jo tættere optionen kommer på udløbsdatoen, jo lavere vil tidsværdien være.

Når du køber en option, åbner du en lang position. Du betaler en præmie for denne position. Antallet af underliggende enheder, der er dækket af en enkelt optionskontrakt, bestemmes normalt af en multiplikator. Afhængigt af optionsserien kan der være daglige, ugentlige, månedlige og kvartalsvise optioner. Kontraktstørrelsen er den værdi, hvormed det underliggende aktiv ganges for at bestemme præmien.

Ud over præmien er det også muligt, at du skal betale et mæglergebyr. Disse afhænger af mægleren og kan normalt findes i gebyroversigten eller på mæglerens hjemmeside. Normalt opkræver mægleren også transaktionsomkostninger for indeksoptioner, og disse kan også findes i mæglerens gebyroversigt.

Hvordan fungerer afviklingen?

Som tidligere nævnt er indeksoptioner kontantafviklet, da det underliggende (indekset) ikke kan leveres fysisk. Investorer, der har lange positioner i en indeks-call-option, der stadig har værdi på udløbsdatoen, modtager automatisk en kontantafregning. Investorer, der har korte positioner i en indeks-call-option, der stadig har værdi på udløbsdatoen, skal betale dette kontaktbeløb.

Når indeksoptionen ikke har nogen værdi ved udløb, bogføres den automatisk ud af din portefølje mod en værdi på nul. I dette tilfælde bliver der ingen kontantafvikling.

Hvad er målgruppen for indeksoptioner?

Indeksoptioner anvendes typisk af investorer, der kan bære et kapitaltab og som har tilstrækkeligt kendskab til (tilsvarende) finansielle produkter. Generelt har investorer, der investerer i disse produkter, en relativt kort investeringshorisont (mindre end fem år). Visse indeksoptioner anses for værende mere risikable end andre. Du kan finde risikoindikatoren for et bestemt produkt i dokumentet med central investorinformation (KID). Alle indeksoptioner bør have et KID. Dette er et 3-siders dokument, der beskriver egenskaberne ved produkterne og risikoen forbundet med produktet. Ud over i KID’et kan oplysninger om kontraktspecifikationer og det underliggende aktiv normalt findes på børsens hjemmeside. Symbolet for en option henviser til det underliggende af optionen.

Risiko og afkast

Det kan være indbringende at investere, men det er ikke uden risiko. Som alle andre finansielle produkter medfører investering i indeksoptioner risikoen for tab. Med en lang position i en call- eller put-option er det maksimale tab den præmie, du har betalt. Hvis du har en kort position i en option, er den maksimale fortjeneste den præmie, du modtog, da du solgte (skrev) optionen. Uanset om det er en call- eller en put-option. Det maksimale tab er derimod forskelligt. En kort position i en call-option har potentielt ubegrænset tab. For en kort position i en put-option er det maksimale tab udnyttelseskursen minus den modtagne præmie.

Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der følger med at investere. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, du skal overveje. De hjælper dig med at overveje, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der bedst matcher din viden. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at stille dig selv i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Det hele begynder med, at du skal tænke på, hvilken type investor du vil være. Du kan læse mere om risiciene ved investering i vores dokumenter med yderligere information om investeringsservice.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.