Hvad er optioner med fast forrentning?

Når du køber en option, køber du retten til at købe eller sælge en bestemt mængde værdipapirer i fremtiden til en forudbestemt kurs. Hvis du for eksempel indgår en aftale om at have ret til at købe 100 X-virksomhedsaktier seks måneder fra nu til en kurs på 7 $ pr. aktie.

Optioner er en type derivative; Dette betyder, at produktet henter sin værdi fra kursen på det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være et indeks, en aktie eller endda en råvare. I denne artikel forklarer vi optioner med fast forrentning. Læs mere om optioner generelt i denne artikel.

Amerikanske optioner

Optioner med fast forrentning er klassificerede som amerikanske optioner. I modsætning til europæiske optioner, der kun kan udnyttes ved udløb, kan de typisk udnyttes, når man vil, og de vil normalt resultere i lange eller korte positioner i den underliggende future med fast forrentning. Information om det underliggende aktiv og aftalekursen for en option er inkluderet i navnet på optionen. Symbolet for optionen giver information om det underliggende aktiv, og aftalekursen er også en del af navnet.

Optioner med fast forrentning har altid en aftalekurs, en udløbsdato og en underliggende værdi. Vi forklarer her, hvad de er:

Aftalekurs

Aftalekursen for en option med fast forrentning, der også er kendt som udnyttelseskursen, er den kurs, der sammenlignes med afregningskursen for at beregne værdien af optionen og den afvikling, som investoren modtager.

Udløbstidspunkt

Derivater såsom optioner med fast forrentning har en udløbsdato. Dette er den sidste dag, hvor optionskontrakten handles på børsen. Indehaveren kan vælge at lukke positionen eller lade kontrakten udløbe. Da optioner med fast forrentning afregnes fysisk, modtager eller leverer investoren den underliggende future med fast forrentning ved udløbstidspunktet. Ved udløb bestemmer den udstedende børs, om der er en resterende værdi.

Underliggende værdi

I finansverdenen har derivater en underliggende værdi. Denne kan være et indeks, (kurv med) aktiver eller endda et andet derivat. For optioner med fast forrentning tjener futures med fast forrentning som den underliggende værdi.

Futures med fast forrentning

Optioner med fast forrentning afregnes fysisk, hvilket betyder, at investoren modtager eller leverer den underliggende future med fast forrentning på udløbstidspunktet. Når du udnytter din lange position, får du derfor den underliggende future. Når du på den anden side udnytter din korte position, skal du levere de underliggende futures.

Ligesom optioner udleder futures deres værdi fra et underliggende produkt. For fastforrentede futures er det underliggende typisk en obligation. Kæden stopper dog ikke her. Obligationskurser og renter har et omvendt forhold. Det betyder, at når obligationskurserne stiger, falder renten og omvendt. Derfor kan investorer vælge en lang position i en option med fast forrentning, når de forventer et fald i renten. En faldende rente vil i dette tilfælde betyde, at optionskursen stiger på grund af dette omvendte forhold. OGBL er et eksempel på en serie af optioner med fast forrentning. Det underliggende er Bund-futuren. Denne future har også et underliggende produkt. I dette tilfælde er det tyske statsobligationer.

Hvordan kan optioner med fast forrentning være rentable?

Med en kort position i en option for fast forrentning er den maksimale fortjeneste den modtagne præmie, når du går ind i positionen. Med en lang position i en call-option med fast forrentning, er den maksimale fortjeneste ubegrænset, da kursen på en obligation teoretisk kan stige ubegrænset.

Når en option har en indre værdi, er den "ITM” (in-the-money). Dette er muligt for både købs- og put-optioner. Eksempelvis er call-optioner ITM, når udnyttelseskursen er lavere end kursen på det underliggende aktiv. En put-option er ITM, når udnyttelseskursen er højere end den underliggende værdi. Hvis det modsatte er tilfældet, er optionen "OTM” (out-of-the-money).

Hvis du har en lang position i en call-option med fast forrentning, der er OTM ved udløb, udløber optionen værdiløs. Alle positioner, der er OTM, udløber værdiløse ved udløbet, hvilket betyder, at du kan miste hele din investering med en lang position i en option, nemlig den præmie, du betalte, da du købte optionen.

Hvilke risici er der ved at investere i optioner med fast forrentning?

Det kan være fordelagtigt at investere i optioner med fast forrentning, men det er ikke uden risiko. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige med hensyn til risici forbundet med investering.

Vi anbefaler, at du læser dokumentet med central information (KID) grundigt for at sikre, at du forstår det produkt, du investerer i. Dette tre-siders dokument giver grundlæggende oplysninger om den specifikke option til investorer, såsom de involverede omkostninger og risici samt investeringsmålene. Dokumentet angiver ikke, hvilket overskud (eller tab) der kan forventes af investeringen. Information om kontraktspecifikationer kan normalt findes på hjemmesiden for den børs, hvor optionen er angivet.

Før du begynder at investere, er der en række faktorer, der er vigtige at overveje. De hjælper dig med at bestemme, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der passer bedst til dig. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at stille dig selv i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Begynd at investere i dag

Opdag hvorfor mere end 2 millioner kunder vælger vores platform.

Opret en konto

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.