Hvad er aktieoptioner og hvordan investerer man i dem?

Aktieoptioner er en type optionskontrakter, der bruger aktier som det underliggende aktiv. De er den mest almindelige form for aktiederivat. Som alle andre optioner giver en lang position i en aktieoption investoren retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge den underliggende aktie til en fast aftalekurs på eller før kontraktens udløbsdato. Køberen betaler en pris for den ret, en aktieoption giver. Denne pris er også kendt som præmien. Investorer kan købe aktieoptioner for at blive eksponeret i en beholdning uden faktisk at købe eller mindske aktiebeholdningen. I lighed med andre typer optioner, indeholder en kontrakt normalt 100 aktier.

Investorer kan også bruge aktieoptioner til at handle optionsspredninger. Med denne teknik kombinerer investorer lange og korte optioner med forskellige aftalekurser og udløbsdatoer. På den måde forsøger de at trække en fortjeneste ud af optionens præmier med minimal risiko.

Aktieoptioner anses generelt for at være egnede for investorer, der kan bære et kapitaltab, og som har indgående kendskab til dette finansielle produkt. Kapitaltabet kan være større end den oprindelige investering. Generelt har investorer, der investerer i disse produkter, en relativt kort investeringshorisont (mindre end fem år). Visse aktieoptioner anses for at være mere risikable end andre. Du kan finde risikoindikatoren for et bestemt produkt i dokumentet med central investorinformation (KID), et tre-siders dokument, der beskriver de egenskaber og risici, der er forbundet med produktet. Ud over i KID’et kan oplysninger om kontraktspecifikationer og det underliggende aktiv normalt findes på børsens hjemmeside.

Investering i aktieoptioner med DEGIRO

Hvis du køber en aktie-call-option, har du ret til at købe de underliggende aktier til aftalekursen. Når kursen på de underliggende aktier på markedet er højere end aftalekursen for en call-option, kaldes optionen ”ITM” (in-the-money). Med DEGIRO udnyttes dine ITM-positioner ikke automatisk. Send en e-mail til vores Order Desk, hvis du ønsker at udnytte din option.

På grund af optionernes kompleksitet er det ikke alle DEGIRO-konti, der giver adgang til dette produkt. Kun kunder med en Active-eller en Trader-konto kan handle i en bred vifte af derivat produkter. Hvis du vil handle med aktieoptioner, bliver du først bedt om at gennemføre en kort egnethedstest via din konto, som giver en indikation af, hvorvidt du har tilstrækkelig viden til at investere i disse produkter. Når du har gennemført testen, aktiveres aktieoptioner på din DEGIRO-konto.

Risiko og afkast

Det kan være indbringende at investere, men det er ikke uden risiko. Som alle andre finansielle produkter medfører investering i aktieoptioner risikoen for tab. Med en lang position i en call- eller put-option er det maksimale tab den præmie, du har betalt. Hvis du har en kort position i en option, er den maksimale fortjeneste den præmie, du modtog, da du solgte (skrev) optionen, hvad enten det er en call- eller en put-option. Det maksimale tab er derimod forskelligt. En kort position i en call-option har potentielt ubegrænset tab. For en kort position i en put-option er det maksimale tab udnyttelseskursen ganget med kontraktstørrelsen og antallet af kontrakter, som investoren har i en position minus den modtagne præmie.

Investering hos DEGIRO

Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der følger med at investere. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, du skal overveje. De hjælper dig med at overveje, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der bedst matcher din viden. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at indgå i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Det hele begynder med, at du skal tænke på, hvilken type investor du vil være. Du kan læse mere om risiciene ved investering i vores dokumenter med ydeligere information om investeringsservice.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.