Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond beskrives ofte som en kurv med aktier (eller andre finansielle produkter). Når du deltager i en investeringsfond, investerer en investeringsforvalter dine penge for dig. Investeringsforvaltere analyserer aktiemarkedet og køber eller sælger for fonden ud fra resultatet af deres forskning. Dette kendetegner også forskellen mellem ETF'er og investeringsfonde. Typisk er en ETF indstillet til at følge noget underliggende som for eksempel et indeks. Normalt forvaltes de ikke aktivt af en fondsforvalter. Fonde kan investere inden for et tema, såsom nye markeder, eller fonden kan for eksempel have fokus på et bestemt geografisk område. En kombination af forskellige investeringskategorier er også mulig.

Hvordan fungerer investeringsfonde?

Investeringsfonde har aktier, obligationer eller andre finansielle produkter fra flere virksomheder i deres portefølje. Så hvis du deltager i en sådan fond, investerer du automatisk i flere virksomheder på samme tid. Fordelen ved en stor spredning ses i forbindelse med diversificering. Når en aktie har et skuffende afkast, har dette en begrænset indflydelse på det samlede fondsafkast. På den anden side kan positive afvigelser også have en begrænset indflydelse på det samlede resultat.

Fondsforvalteren bestemmer sammensætningen af fonden. Vedkommende bestemmer, hvilke aktier der skal investeres i. Som investor (eller fondsdeltager) har du ikke selv nogen indflydelse på sammensætningen. I EU er det et lovkrav for en fondsforvalter at levere et dokument med central investorinformation (KIID) til UCITS-fonde. For ikke-UCITS-fonde kræves et dokument med central investorinformation (KID) i henhold til PRIIPs-forordningen. Denne information er ofte tilgængelig på den relevante fonds hjemmeside og på vores handelsplatform. Dokumentet beskriver de vigtigste oplysninger, såsom fondens sammensætning, omkostninger, tidligere præstation og fordelingsprocent. Det kan være altafgørende at træffe en velovervejet beslutning, når du vælger en investeringsfond. Nogle gange kræves der f.eks. en minimumsinvestering for at blive medlem af en investeringsfond. Hvis dette gælder, er det tydeligt angivet på hjemmesiden.

Open-end og closed-end investeringsfonde

Investeringsfonde kan være open-ended og closed-ended. Typisk for en open-end fond er, at fondsforvalteren kun har lov til at udvide kurven med aktier, når der kommer nye penge til. Open-end fonde noterer altid den markedsjusterede indre værdi (Net Asset Value). Prisen på en open-end fond afhænger af denne NAV. Langt de fleste investeringsfonde er open-ended. Det betyder, at de kan oprette flere aktier, når det ønskes. I modsætning til dette er antallet af aktier fastlagt for closed-end investeringsfonde. Prisen på en closed-end fond bestemmes af udbud og efterspørgsel i fonden. Når du afgiver en ordre i en closed-end investeringsfond, er det vigtigt på forhånd at afgøre, hvor meget du er villig til at betale eller ønsker at modtage. Der kan angives en grænse, hvis det ønskes.

open-end fonde kan ændre deres investeringsportefølje når nye penge er tilføjet til fonden. Closed-end fonde vil ikke ændres.

Omkostningerne ved at investere i en investeringsfond

Investeringsfonde forvaltes normalt aktivt af en fondsforvalter, og det koster penge. Disse omkostninger er typisk inkluderet i selve investeringsfondens pris. De fleste af dem opkræver mellem 0,5 % og 2,0 % på årsbasis. Det er vigtigt at kontrollere dette inden investeringen, da løbende gebyrer kan påvirke investeringsafkastet. De nøjagtige omkostninger er angivet i KIID eller KID og prospektet. Du kan finde disse dokumenter på DEGIROs platform, når du vælger en investeringsfond og derefter vælger ”Dokumenter”. Ud over de indre omkostninger opkræver din mægler transaktionsomkostninger for køb og salg af din position. Vi henviser til DEGIRO’s gebyrer i vores Gebyroversigt .

Forskellige typer fonde

Der er mange forskellige typer investeringsfonde. Nogle af de vigtigste er aktiefonde, obligationsfonde, blandede fonde, hedgefonde og indeksfonde. Nedenfor er korte forklaringer af hver fondstype, så du kan sammenligne de forskellige typer.

 • Aktiefonde

  investerer i aktier i børsnoterede selskaber. Disse fonde er generelt rettet mod en bestemt region, sektor eller tema.

 • Obligationsfonde

  investerer i erhvervs-, stats- og semi-statsobligationer. Risici med sådanne fonde er ofte meget begrænsede, da regeringer generelt opfylder deres forpligtelser, men det er selvfølgelig ikke uden risiko at investere i obligationsfonde.

 • Blandede fonde

  er en kombination af aktier og obligationer. Kombinationen gør, at risikoen sænkes på grund af diversificeringen i produkttyper. Selvfølgelig betyder det ikke, at disse fonde er risikofrie.

 • Hedgefonde

  investerer ofte i mange forskellige instrumenter og derivater. På denne måde kan de forsøge at afdække risici eller opnå højere afkast.

 • Indeksfonde

  følger sammensætningen og præstationen af et indeks, såsom S&P 500. Denne type fonde er designet til at matche risikoen og afkastet på det relevante marked.

Fordelene ved at investere i en investeringsfond

 • Ved at investere i en investeringsfond drager du fordel af forvalterens viden og ekspertise. Fondsforvalteren understøttes af flere specialister.
 • Du har mulighed for at investere på en meget spredt måde med relativt få penge. Generelt er det sådan, at jo større diversificeringener, jo mindre er risikoen.
 • Som privat investor kan det være svært at komme ind på bestemte markeder og sektorer. Visse investeringsfonde kan give dig adgang til flere markeder.
 • Hvis du selv køber en kurv med aktier, bruger du ofte mere på transaktionsomkostninger, end hvis købet sker via en investeringsfond.

Ulemper ved at investere i en investeringsfond

 • På trods af fondsforvalteren og specialisterne ekspertise er det muligt at opleve et negativt afkast.
 • Evnen til at handle er ofte kun 1x om dagen eller mindre. Fondskursen justeres også kun en gang om dagen.
 • Fordi investeringsfonde skal vedligeholdes af specialiseret personale, er omkostningerne generelt meget højere end omkostningerne for ETF'er, der passivt følger et indeks. Disse højere omkostninger giver desværre ikke sikkerhed for bedre resultater.

Risiko ved at deltage i en investeringsfond

Deltagelse i en investeringsfond kan være en fordel, men det er ikke uden risiko. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige med hensyn til risici forbundet med investering. Når en investeringsfond er godt spredt, er risikoen ofte relativt begrænset. Imidlertid indebærer investering altid risici. Bemærk, at de fleste investeringsfonde ikke handles ofte. For de fleste fonde sker dette en gang om dagen, men nogle fonde handles en gang om ugen eller en gang om måneden eller endnu sjældnere. Ofte skal din ordre afgives en dag i forvejen på et bestemt tidspunkt for at blive taget med ved næste dags handelstid. Det tidspunkt, hvorpå din ordre skal placeres, afhænger af din mægler. Du kan finde det nøjagtige tidspunkt, hvor fonden handles i fondens KIID.

Mens en investeringsfond med højere risiko kan have potentialet for et højere afkast, er der ingen garanti for dette. Jo højere risikoen forbundet med en bestemt fond er, desto større er risikoen for, at du mister din investering.

Bemærk, at de fleste investeringsfonde ikke handles ofte. For de fleste fonde sker dette en gang om dagen, men nogle fonde handles en gang om ugen eller en gang om måneden eller endnu sjældnere. Ofte skal din ordre afgives en dag i forvejen på et bestemt tidspunkt for at blive taget med ved næste dags handelstid. Det tidspunkt, hvorpå din ordre skal placeres, afhænger af din mægler. Du kan finde det nøjagtige tidspunkt, hvor fonden handles i fondens KIID eller KID.

I både prospektet og KID eller KIID kan du også finde oplysninger om risikoen for en bestemt fond. Risikoindikatoren i KID eller KIID vurderer risikoen for en fond mellem 1 og 7. Inden for denne placering er 1 det laveste risikoniveau og 7 det højeste. Der er forskellige metoder, der bruges til at beregne risikoindikatoren.

Investering i fonde under forskellige markedsforhold

Ud over de ovenfor nævnte risici er der helt sikkert andre faktorer, der kan påvirke investeringsforeningernes præstationer. Her er nogle af dem:

Markedsrisiko: Det kan forekomme, at du investerer i et marked, der kan falde i værdi. Dette sker i det øjeblik, du eksponerer fonden for et indre marked. I dette tilfælde kan volatiliteten også være højere.

Risici på nye markeder: Når fonden investeres i et nyt marked, kan faktorer såsom den politiske eller økonomiske situation påvirke dens resultater, enten positivt eller negativt.

Diversificeringsrisiko: Som vi ved, er diversificering nøglen til enhver sund investeringsportefølje. Hvis du investerer i et enkelt aktiv, risikerer du, at hvis det ikke klarer sig godt, vil du have større tab.

Likviditetsrisiko: Denne risiko vedrører det faktum, at nogle positioner muligvis ikke afvikles inden for en rimelig tid. Det er hovedsageligt relateret til to faktorer:

 • Investeringsforvalterens evne til at sælge eller købe positioner til fonden.
 • Detailinvestors evne til at sælge eller købe andele i selve fonden.

Hvilke investeringsfonde tilbyder DEGIRO?

DEGIRO tilbyder produkter fra mange forskellige fondshuse. Nogle kendte fondshuse er:

 • Aberdeen standard
 • BNP Paribas
 • Blackrock
 • Fidelity
 • Goldman Sachs
 • Kempen
 • NN (tidligere ING-investeringsfonde)
 • SNS investment funds

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Vær opmærksom på, at fakta kan have ændret sig, siden artiklen blev skrevet. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.