Hvad er råvarefutures, og hvordan fungerer de?

Råvarefutures er en type derivat, hvor investorer indgår en aftale om at handle en fastlagt mængde af en bestemt råvare til en forudbestemt pris på en forudbestemt dato. Råvarer kan generelt kategoriseres som mad, energi og metaller. Inden for disse kategorier vil en kontrakt specificere den underliggende råvare, såsom råolie eller majs.

Kursen for sådan en future er hovedsageligt baseret på spotkursen for den underliggende råvare, men tid til levering, rentesatser og lageromkostninger er afgørende faktorer for prisen. Købere og sælgere på futuresmarkedet har modsatrettede idéer om, hvordan de underliggende råvarekurser vil udvikle sig. En køber opnår en bruttofortjeneste, hvis værdien af den underliggende råvare er steget ved futurens udløb, og et bruttotab, hvis den falder. På den anden side opnår en sælger en bruttofortjeneste, når værdien af den underliggende råvare falder ved udløbet og et bruttotab, hvis den er steget.

Hvordan fungerer råvarerfutures?

I modsætning til andre produkter som eksempelvis aktier betaler investorer ikke det fulde kontantbeløb på forhånd, og de ejer ikke det underliggende aktiv, når det handler om futures. I stedet skal de deponere den oprindelige margin for at indgå i futurepositionen. Den nødvendige margin er en procentdel af kontraktværdien. Hos DEGIRO finder investorer et produkts risikokategori ved siden af dets navn, hvilken repræsenterer hvor stor en margin der skal deponeres for at indgå kontrakten.

Derudover skal du gange prisen på den underliggende råvare og kontraktstørrelsen for at finde værdien af en råvarefuture (nominel værdi). Kontraktstørrelsen er det leverbare antal underliggende enheder, repræsenteret i hver kontrakt. Eksempelvis kan en guldfuture repræsentere 100 troy ounces guld.

Da det i første omgang kun er en procentdel af kontraktens værdi, der skal betales, er råvarefutures højt gearede instrumenter. Det betyder, at selv små kursbevægelser kan have stor indflydelse. Når marginbehovet er højere, skal en investor typisk deponere mere margin for at indgå i den fremtidige position. Dette resulterer til gengæld i lavere gearing.

Futureskontrakter har en minimumskursstigning, som en bestemt kontrakt kan svinge til, kendt som kursspring. Dette bestemmes i specifikationerne for kontrakten, der er fastsat af børsen. Tick-værdi er derimod det faktiske monetære beløb, der er opnået eller tabt pr. kontrakt pr. tick-bevægelse, og den svarer til kursspringet ganget med kontraktstørrelsen.

Hvordan og hvornår afvikles råvarefutures?

Et unikt træk ved futures er, at de afvikles dagligt. Ved slutningen af hver handelsdag bestemmes markedets lukkekurs af den børs, som de pågældende futures handles på. Dette er kendt som den daglige MTM-kurs (mark-to-market (værdiansættelse til markedsværdi)), og den er den samme for alle. Der sker daglige MTM-afviklinger, indtil kontrakten udløber eller positionen lukkes.

Den daglige kontantafregning er forskellen mellem lukkekursen på t-1 og t. Afhængigt af resultatet debiteres eller krediteres kontraktindehaverens konto. Hvis der eksempelvis ved den daglige afvikling er en stigning i kontraktens værdi, resulterer det i, at kontoen tilhørende indehaveren af den lange position krediteres, mens kontoen tilhørende indehaveren af den korte position debiteres.

Hos DEGIRO er det sådan, at hvis en debet får saldoen på den korte positionsindehavers konto til at falde under vedligeholdelsesmargin, modtager vedkommende et marginkald og skal indbetale flere midler på kontoen. Hvis investoren ikke indfrier underskuddet inden fristen angivet i kaldet, vil DEGIRO gribe ind og lukke positioner på investorens vegne for at dække det ind. Hvis DEGIRO skal gribe ind, medfører det yderligere gebyrer.

Råvarefutures afvikles typisk fysisk ved udløb. Det betyder, at du med en lang position har ret til at overtage den underliggende råvare. Skønt det er almindeligt, at råvarefutures afvikles fysisk, er det også muligt, at afvikle dem kontant. DEGIRO muliggør ikke den fysiske levering af råvarefutures. Af den grund skal du lukke din position inden udløb. Med en lang position lukker du positionen ved at indtaste en modsatrettede ordre for at sælge antallet af kontrakter, du har en position i. Med en kort position indtaster du en købsordre på det antal kontrakter, du har en position i for at lukke den

Hvor kan jeg finde oplysninger om råvarefutures?

Specifikationer om en råvarefuture findes på den relevante børs’ hjemmeside. Dette inkluderer oplysninger såsom kontraktens størrelse, underliggende råvare, løbetid og handletid. Andre oplysninger om produktets egenskaber og risici findes i dets dokument med central information (KID). På DEGIRO-platformen kan investorer finde et produkts KID ved at klikke på dets navn og derefter vælge ”Dokumenter”.

Specifications about a commodity future can be found on the relevant exchange’s website. This includes information such as the contract’s size, underlying commodity, maturity date and trading hours. Other information about the characteristics and risks of the product can be found in its Key Information Document (KID). On the DEGIRO platform, investors can find a product’s KID by clicking on its name and then selecting ‘Documents’.

Investering i råvarefutures med DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handle med futures på et antal tilknyttede derivatbørser. Du finder alle de futureskontrakter, vi tilbyder, når du logger ind på din konto og vælger futures under produktfanen.

DEGIRO opkræver tilknytningsgebyrer, transaktionsomkostninger og afviklingsomkostninger for handel med futures. Du finder disse omkostninger i vores Gebyroversigt. Du betaler kun afviklingsomkostninger ved den endelige afviklings udløb, ikke før. Det er muligt, at den børs, som de pågældende aktiefutures handles på, også opkræver kurtage. Disse gebyrer findes også i vores Gebyroversigt.

Hvilke risici og fordele er der?

Handel med futures på råvaremarkederne kan give et højt afkast, men indebærer også en betydelig risiko. Når du investerer i råvarefutures, kan du miste mere end din oprindelige investering.

Kursen på den underliggende råvare kan synke lavere end nul. Derfor kan det potentielle maksimale tab i en lang position i en råvarefuture overstige kontraktværdien og er i teorien ubegrænset. Da kursen på den underliggende råvare på den anden side teoretisk kan stige uden begrænsning, er det potentielle maksimale tab i en kort position ubegrænset. Vi anbefaler, at du kun at indgår forpligtelser, som du kan imødekomme med penge, som du ikke har brug for på kort sigt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.