Hvad er indeksfutures, og hvordan fungerer de?

Indeksfutureskontrakter er en type derivat, hvor de involverede parter indgår en forpligtelse til enten at betale eller modtage værdien af et underliggende indeks på en forudbestemt fremtidig dato. Det er almindeligt, at indeksfutures er baseret på ordinære aktier, såsom NASDAQ 100-, FTSE 100-, EURO STOXX 50-, AEX- og S&P 500-indekset.

Da det ikke er muligt at eje et indeks, giver denne type futureskontrakter investorerne mulighed for at få eksponering for et indeks’ præstation i stedet for at skulle eje alle de aktiver, der er repræsenteret i indekset.

Købere (lang position) og sælgere (kort position) af indeksfutures har generelt modsatrettede idéer om kursen på det underliggende indeks på udløbsdatoen. Købere realiserer en bruttofortjeneste, hvis indeksets værdi er steget ved udløbet og et bruttotab, hvis det er faldet. På den anden side opnår en sælger en bruttofortjeneste, hvis værdien af det underliggende indeks er faldet ved udløbet og et bruttotab, hvis det er steget.

Hvordan fungerer indeksfutures?

I modsætning til andre finansielle produkter, som eksempelvis aktier, betaler du ikke det fulde kontantbeløb på forhånd, og du ejer ikke det underliggende aktiv, når det handler om futures. I stedet skal du deponere den oprindelige margin for at indgå i futurespositionen. Den nødvendige margin er en procentdel af kontraktværdien. Hos DEGIRO finder du finde et produkts risikokategori ved siden af dets navn, hvilken repræsenterer, hvor stor margin der skal deponeres for at indgå kontrakten.

For at finde værdien af en futurekontrakt skal du gange indeksets spotkurs med kontraktstørrelsen. I modsætning til eksempelvis råvarefutures, hvor kontraktstørrelsen repræsenterer en vis mængde af en leverbar vare såsom 1.000 tønder olie, bestemmes kontraktstørrelsen på en indeksfuture med en multiplikator.

For eksempel er multiplikatoren for en S&P 500-futureskontrakt 250 $ pr. indekspoint. Hvis S&P 500 handles til 3.370, ville kontraktens værdi være 842.500 $ (250 $ x 3.370 = 842.500 $). På den anden side udgør E-mini S&P 500-kontrakter en femtedel af værdien sammenlignet med en almindelig S&P 500-indeksfuture. I dette tilfælde gælder det, at hvis S&P 500 handles til 3.370, ville kontraktens værdi være 168.500 $ (50 $ x 3.370 = 168.500 $).

Da det i første omgang kun er en procentdel af kontraktens værdi, der skal betales, er indeksfutures stærkt gearede, finansielle instrumenter. Det betyder, at selv små kursbevægelser kan have stor indflydelse. Når marginbehovet er højere, skal en investor typisk deponere mere margin for at indgå i den fremtidige position. Dette resulterer til gengæld i lavere gearing.

Futureskontrakter har en minimumskursstigning, som en bestemt kontrakt kan svinge til, kendt som kursspring. Dette bestemmes i specifikationerne for kontrakten, der er fastsat af børsen. Tick-værdi er derimod det faktiske monetære beløb, der er opnået eller tabt pr. kontrakt pr. tick-bevægelse, og den svarer til kursspringet ganget med kontraktstørrelsen.

Hvordan og hvornår afvikles indeksfutures?

Et unikt træk ved futures er, at de afvikles dagligt. Ved slutningen af hver handelsdag bestemmes markedets lukkekurs af den børs, som de pågældende futures handles på. Dette er kendt som den daglige MTM-kurs (mark-to-market (værdiansættelse til markedsværdi)), og den er den samme for alle. Der sker daglige MTM-afviklinger, indtil kontrakten udløber eller positionen lukkes.

Den daglige kontantafregning er forskellen mellem lukkekursen på t-1 og t. Afhængigt af resultatet debiteres eller krediteres kontraktindehaverens konto. Hvis der eksempelvis ved den daglige afvikling er en stigning i kontraktens værdi, resulterer det i, at kontoen tilhørende indehaveren af den lange position krediteres, mens kontoen tilhørende indehaveren af den korte position debiteres.

Hos DEGIRO er det sådan, at hvis en debet får saldoen på den korte positionsindehavers konto til at falde under vedligeholdelsesmargin, modtager vedkommende et marginkald og skal indbetale flere midler på kontoen. Hvis investoren ikke indfrier underskuddet inden fristen angivet i kaldet, vil DEGIRO gribe ind og lukke positioner på investorens vegne for at dække det ind. Når DEGIRO skal gribe ind, medfører det yderligere gebyrer.

Ved udløb kan andre typer futures, såsom råvarefutures, enten afvikles kontant eller afvikles fysisk ved at levere det underliggende aktiv. Indeksfutures afregnes kun kontant.

Hvor finder jeg oplysninger?

Da futures handles på en børs, kan oplysninger og specifikationer om kontrakten findes på børsens hjemmeside. Dette inkluderer oplysninger såsom kontraktens størrelse, det underliggende indeks, løbetid og handelstider. Andre oplysninger om produktets egenskaber og risici findes i dets dokument med central information (KID). På DEGIRO-platformen kan du finde et produkts KID ved at vælge en futures navn og derefter vælge ”Dokumenter”.

Hvordan kan jeg investere i indeksfutures med DEGIRO?

Hos DEGIRO kan du handle med futures på et antal tilknyttede derivatbørser. Du finder alle de futureskontrakter, vi tilbyder, når du logger ind på din konto og vælger futures under produktfanen.

DEGIRO opkræver tilknytningsgebyrer, transaktionsomkostninger og afviklingsomkostninger for handel med futures. Du finder disse omkostninger i vores Gebyroversigt. Du betaler kun afviklingsomkostninger ved den endelige afviklings udløb, ikke før. Det er muligt, at den børs, som de pågældende futures handles på, også opkræver kurtage. Disse gebyrer findes også i vores Gebyroversigt.

Hvilke risici og fordele er der?

Handel på futuresmarkedet kan resultere i høje afkast, men indebærer også en høj risiko. Du kan ende med at miste mere, end du oprindeligt har investeret. Da det underliggende indeks for en indeksfuture teoretisk kan stige uden begrænsning i en lang position, er den maksimale fortjeneste for en indeksfuturen også ubegrænset. På den anden side er det maksimale tab i en kort position også ubegrænset. Vi anbefaler, at du kun at indgår forpligtelser, som du kan imødekomme med penge, som du ikke har brug for på kort sigt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.