Hvad er futures med fast forrentning, og hvordan fungerer de?

En future med fast forrentning er en futureskontrakttype hvor investorer indgår en aftale om at købe eller sælge obligationer til en forudbestemt kurs på en bestemt dato i fremtiden. De bruges typisk til enten at afdække eller spekulere i fremtidige rentesatser.

I modsætning til optioner, indgår både køber (lang position) og sælger (kort position) pr. definition en forpligtelse, når det handler om futures. På udløbstidspunktet er køberen forpligtet til at købe de underliggende obligationer, og sælgeren er forpligtet til at levere de underliggende obligationer. For eksempel har Euro-Bund Futures (FGBL), der handler på Eurex, tyske statsobligationer som det underliggende produkt. Hvis en investor derfor havde en lang position, ville vedkommende være forpligtet til at købe disse underliggende tyske statsobligationer ved udløb, hvis positionen ikke blev lukket på forhånd.

Der er generelt en omvendt sammenhæng mellem renten på markedet og kursen på en future med fast forrentning. Hvis den Europæiske Centralbank (ECB) eksempelvis sænker renten, betyder det, at kursen på den underliggende obligation stiger, og derfor stiger kursen på futuren med fast forrentning.

Købere og sælgere af futures med fast forrentning har forskellige forventninger til, hvordan værdien af det underliggende produkt vil udvikle sig. Købere forventer et fald i rentesatserne og en stigning i obligationskurserne. Sælgerne forventer derimod en stigning i rentesatserne og et fald i obligationskurserne.

Hvordan fungerer futures med fast forrentning?

I modsætning til andre finansielle produkter, som eksempelvis aktier, betaler investorer ikke det fulde kontantbeløb på forhånd, og de ejer ikke det underliggende aktiv, når det handler om futures. I stedet deponerer de den oprindelige margin for at indgå i futurepositionen. Den nødvendige margin er en procentdel af kontraktværdien. Hos DEGIRO finder man et produkts risikokategori ved siden af dets navn, hvilken repræsenterer hvor stor margin der skal deponeres for at indgå kontrakten.

Da det i første omgang kun er en procentdel af kontraktens værdi, der skal bestemmes, er indkomstfutures stærkt gearede, finansielle instrumenter. Det betyder, at selv små kursbevægelser kan have stor indflydelse. Når marginbehovet er højere, skal en investor typisk deponere mere margin for at indgå i den fremtidige position. Dette resulterer til gengæld i lavere gearing.

Futureskontrakter har en minimumskursstigning, som en bestemt kontrakt kan svinge til, kendt som kursspring. Dette bestemmes i specifikationerne for kontrakten, der er fastsat af børsen. Tick-værdi er derimod det faktiske monetære beløb, der er opnået eller tabt pr. kontrakt pr. tick-bevægelse, og den svarer til kursspringet ganget med kontraktstørrelsen.

Hvordan og hvornår afvikles futures med fast forrentning?

Et unikt træk ved futures er, at de afvikles dagligt. Ved slutningen af hver handelsdag bestemmes markedets lukkekurs af den børs, som de pågældende futures handles på. Dette er kendt som den daglige MTM-kurs (mark-to-market (værdiansættelse til markedsværdi)), og den er den samme for alle. Der sker daglige MTM-afviklinger, indtil kontrakten udløber eller positionen lukkes.

Den daglige kontantafregning er forskellen mellem lukkekursen på t-1 og t. Afhængigt af resultatet debiteres eller krediteres kontraktindehaverens konto. Hvis der eksempelvis ved den daglige afvikling har været en stigning i obligationskursen, resulterer det i, at køberens konto krediteres, mens sælgerens konto debiteres.

Hos DEGIRO er det sådan, at hvis en debet får saldoen på den korte positionsindehavers konto til at falde under vedligeholdelsesmargin, modtager vedkommende et marginopkald og må indbetale flere midler til kontoen eller afvikle positioner. Hvis investoren ikke indfrier underskuddet inden fristen angivet i kaldet, vil DEGIRO gribe ind og lukke positioner på investorens vegne for at dække det ind. Når DEGIRO skal gribe ind, medfører det yderligere gebyrer.

Ved udløb af en future med fast forrentning er der normalt en fysisk levering. Det betyder, at en investor med en lang position har ret til at overtage de underliggende obligationer. I modsætning til dette afvikles andre typer futures som eksempelvis indeksfutures , i kontanter.

DEGIRO muliggør ikke den fysiske levering af de underliggende obligationer ved udløb. Investorer skal derfor lukke deres position(-er) inden udløbet. Med en lang position lukker en investor positionen ved at indtaste en modsatrettede ordre for at sælge antallet af kontrakter, vedkommende har en position i. Med en kort position indtaster investoren en købsordre på det antal kontrakter, vedkommende har en position i for at lukke den.

Hvor kan jeg finde oplysninger om futures med fast forrentning?

Da futures med fast forrentning er standardiserede kontrakter, der handles på en børs, kan oplysninger om kontraktens specifikationer findes på børsens hjemmeside. Andre oplysninger om produktets egenskaber og risici findes i dets dokument med central information (KID). Et produkts KID kan findes i DEGIRO-platformen ved at klikke på et produkts navn og derefter vælge ”Dokumenter”. Symbolet og ISIN-koden for en future med fast forrentning er altid unikt for den pågældende future.

Hvilke risici og fordele er der ved at investere i futures med fast forrentning?

Handel med futures med fast forrentning kan være gunstigt, men indebærer også risiko for tab. Det er muligt at miste mere end det beløb, der blev investeret. Da kursen på de underliggende obligationer ikke kan synke lavere end nul, er det maksimale tab i en lang position i en future med fast forrentning begrænset til positionens kontraktværdi. Da kursen på de underliggende obligationer i teorien kan stige uden begrænsninger, er fortjenesten i en lang position ubegrænset. For korte positioner er det potentielle tab ubegrænset, og overskuddet er begrænset til positionens kontraktværdi.

Investering i futures med fast forrentning med DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handle med futures på et antal tilknyttede derivatbørser. Du finder alle de futureskontrakter, vi tilbyder, når du logger ind på din konto og vælger futures under produktfanen.

DEGIRO opkræver tilknytningsgebyrer, transaktionsomkostninger og afviklingsomkostninger for handel med futures. Du finder disse omkostninger i vores Gebyroversigt. Du betaler kun afviklingsomkostninger ved den endelige afviklings udløb, ikke før. Det er muligt, at den børs, som de pågældende aktiefutures handles på, også opkræver kurtage. Disse gebyrer findes også i vores Gebyroversigt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Begynd at investere i dag

Opdag hvorfor mere end 2 millioner kunder vælger vores platform.

Opret en konto

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.