Hvad er aktiefutures, og hvordan fungerer de?

Aktie futures -kontrakter er en type derivat, hvor de involverede parter skal handle en bestemt virksomhedsaktier på en forudbestemt dato og til en forudbestemt kurs. Kursen på kontrakten bestemmes nemlig af den underliggende akties spotkurs. I modsætning til optioner indgår både køber og sælger pr. definition en forpligtelse. På udløbstidspunktet er køberen forpligtet til at købe de underliggende aktier, og sælgeren er forpligtet til at levere de underliggende aktier.

Aktiefutures giver investorer mulighed for at spekulere i en bestemt akties fremtidige kurs. På futuresmarkedet har købere og sælgere modsatrettede idéer om, hvordan værdien af det underliggende produkt vil udvikle sig. En køber af en aktiefuturekontrakt opnår en bruttofortjeneste, hvis værdien af den underliggende aktie er steget ved futurens udløb, og et bruttotab, hvis den falder. På den anden side opnår en sælger en bruttofortjeneste, når værdien af den underliggende råvare falder ved udløbet og et bruttotab, hvis den er steget.

Hvordan fungerer aktiefutures?

I modsætning til andre produkter som eksempelvis aktier betaler du ikke det fulde kontantbeløb på forhånd og du ejer ikke det underliggende aktiv. I stedet skal du deponere den oprindelige margin for at indgå i aktiefuturepositionen. Den nødvendige margin er en procentdel af kontraktværdien. For at finde værdien af en aktiefutureskontrakt (nominel værdi) skal du gange kursen på den underliggende aktie og kontraktstørrelsen. Kontraktstørrelsen er det leverbare antal underliggende aktier, repræsenteret i hver kontrakt. En kontrakt har ofte 100 aktier i den underliggende beholdning.

Hvis du er usikker på kontraktstørrelsen, den underliggende aktie og udløbsdatoen, kan du tjekke børsens hjemmeside for kontraktens specifikationer. I de fleste tilfælde er disse oplysninger let tilgængelige der. Andre oplysninger om produktets egenskaber og risici findes i dets dokument med central information (KID). Hos DEGIRO kan du også finde en aktiefutureskontrakts risikokategori bag produktets navn. Risikokategorien repræsenterer hvor stor en margin, der skal deponeres.

Da det i første omgang kun er en procentdel af kontraktens værdi, der skal betales, er aktiefutures stærkt gearede instrumenter. Det betyder, at selv små kursbevægelser kan have stor indflydelse. Når marginbehovet er højere, skal en investor typisk deponere mere margin for at indgå i den fremtidige position. Dette resulterer til gengæld i lavere gearing.

Futureskontrakter har en minimumskursstigning, som en bestemt kontrakt kan svinge til, kendt som kursspring. Dette bestemmes i specifikationerne for kontrakten, der er fastsat af børsen. Tick-værdi er derimod det faktiske monetære beløb, der er opnået eller tabt pr. kontrakt pr. tick-bevægelse, og den svarer til kursspringet ganget med kontraktstørrelsen.

Hvordan og hvornår afvikles aktiefutures?

Et unikt træk ved futures er, at de afvikles dagligt. Ved slutningen af hver handelsdag bestemmes markedets lukkekurs af den børs, som de pågældende futures handles på. Dette er kendt som den daglige MTM-kurs (mark-to-market (værdiansættelse til markedsværdi)), og den er den samme for alle. Der sker daglige MTM-afviklinger, indtil kontrakten udløber eller positionen lukkes.

Den daglige kontantafregning er forskellen mellem lukkekursen på t-1 og t. Afhængigt af resultatet debiteres eller krediteres kontraktindehaverens konto. Hvis der eksempelvis ved den daglige afvikling er en stigning i kontraktens værdi, resulterer det i, at kontoen tilhørende indehaveren af den lange position krediteres, mens kontoen tilhørende indehaveren af den korte position debiteres.

Hos DEGIRO er det sådan, at hvis en debet får saldoen på den korte positionsindehavers konto til at falde under vedligeholdelsesmargin, modtager vedkommende et marginopkald og må indbetale flere midler til kontoen. Hvis investoren ikke indfrier underskuddet inden fristen angivet i kaldet, vil DEGIRO gribe ind og lukke positioner på investorens vegne for at dække det ind. I de tilfælde, hvor DEGIRO skal gribe ind, medfører det yderligere gebyrer.

Ved udløb af en aktiefuture er der en sidste daglig afregning, før positionen bookes ud af investorens portefølje. Den afvikles enten kontant eller fysisk afhængigt af kontrakten. Ved fysisk afvikling leveres de underliggende aktier til den modtagende part. Ved kontant afvikling beregnes den modtagne kredit eller debet ved at trække forskellen mellem aktiens spotkurs ved udløb fra futureskursen.

Hvis du ville forlade din position inden udløbsdatoen, kan du gøre det ved at gå ind i en modsatrettet position. Hvis du eksempelvis var i en lang position, kan du lukke positionen ved at indtaste en kort position med samme underliggende og udløbsdato.

Investering i aktiefutures med DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handle med futures på et antal tilknyttede derivatbørser. Du finder alle de futureskontrakter, vi tilbyder, når du logger ind på din konto og vælger futures under produktfanen. Hvis der er en bestemt aktiefutureskontrakt, som du gerne vil investere i, kan du også søge efter den i søgefeltet på platformen. Hver aktiefuture har en unik ISIN-kode, så det er en måde, hvorpå du kan søge efter den.

DEGIRO opkræver tilknytningsgebyrer, transaktionsomkostninger og afviklingsomkostninger for handel med futures. Du finder disse omkostninger i vores Gebyroversigt. Du betaler kun afviklingsomkostninger ved den endelige afviklings udløb, ikke før. Det er muligt, at den børs, som de pågældende aktiefutures handles på, også opkræver kurtage. Disse gebyrer findes også i vores Gebyroversigt.

Hvilke risici og fordele er der?

Handel på en futuresbørs kan resultere i høje afkast, men indebærer også en betragtelig risiko for tab. Det er muligt at miste mere end det beløb, der blev investeret. Hvis du indgår i en lang position i en aktiefuture, er den maksimale fortjeneste, du kan modtage, ubegrænset. Dette skyldes, at den underliggende teoretisk kan øges uden begrænsninger. Hvis du er i en kort position, er det potentielle tab i det samme tilfælde ubegrænset af samme grund. Vi anbefaler, at du kun at indgår forpligtelser, som du kan imødekomme med penge, som du ikke har brug for på kort sigt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.