Hvad er futures?

Futures er standardiserede kontrakter, der ligesom optioner indgås mellem to parter til en fast kurs og har en udløbsdato. Det er en kontrakt om at levere et underliggende produkt på et aftalt tidspunkt i fremtiden til en aftalt kurs, deraf navnet. De er en type derivater, fordi selve det underliggende produkt ikke ejes. De opnår derimod deres værdi på baggrund af et underliggende aktiv. Dette kan være et indeks, et finansielt instrument eller en råvare.

Hvordan fungerer futures?

En futureskontrakt er en omsættelig kontrakt, der vedrører køb (lang) eller salg (kort) af et underliggende aktiv. Leveringen sker i fremtiden på et aftalt tidspunkt og dato. Købere og sælgere har modsatrettede forventninger til, hvordan den underliggende værdi bliver materialiseret. En køber realiserer en bruttofortjeneste, når der er en stigning i værdien af det underliggende produkt ved udløbet, og realiserer et bruttotab, når værdien af det underliggende produkt er faldet. Hvis du vælger en lang position, når du handler futureskontrakter, forventer du, at den underliggende kurs vil stige. Som mange andre derivater har de en kontraktstørrelse, hvor hver future har et fast antal af det underliggende produkt som underliggende værdi.

Hvordan afvikles futures?

Betalingen for en futureskontrakt foretages ved afslutningen af den aftalte periode. Det kan ske ved fysisk levering eller som en kontantafvikling. Indeks-futures, såsom FTSE-futures, afvikles normalt kontant. Ved fysisk levering leveres de angivne varer faktisk. Dette sker imidlertid ikke ret tit, da de disse som regel sælges, inden de udløber. En af de vigtigste årsager til at investere i denne type finansielle produkter er at tjene penge ved at udnytte kursforskellen i de underliggende værdipapirer. Derfor er kontantafvikling mere almindelig end fysisk levering. Der er ingen pengestrøm med køb og salg. Den aftalte kurs skal betales ved levering. En mægler vil dog kræve et forskud på grund af den store forpligtelse, der er indgået.

Lad os sige, at du tror, at et aktieindeks vil stige. Det er på 600 point, og du overvejer en futureskontrakt med en kontraktstørrelse på 200. Værdien af denne futureskontrakt vil i så fald være 120.000 €. Ved handel med futures behøver du ikke at betale hele beløbet på købstidspunktet, men du skal typisk lægge en indledende margin for at indgå kontrakten. Lad os sige, der er en margin på 15 %. Du får en eksponering på 120.000 € for det underliggende ved at lægge et depositum på mindst 18.000 € som margin på din konto. Dette betyder, at du kan få en stor eksponering for en lille startmargin med en futureskontrakt. Hvis indekset falder, og din margin bliver mindre end 15 %, modtager du et marginkald, og vi beder dig om at øge det over grænsen på 15 %.

I modsætning til optioner afregnes futures dagligt. Dette betyder, at hvis futureskontrakten har opnået 3 point når handelsdagen slutter, vil du modtage 3 gange multiplikatoren på 200 € for et beløb på 600 €. Bemærk, at fordi kontrakten er større end marginen, er det med futures også muligt at miste mere end deponeringen.

Futures og afdækning

Futures er et almindeligt derivat, der bruges til at afdække risiko. Virksomheder og investorer bruger dem til at neutralisere risikoen så meget som muligt. Dette gøres ved at eliminere usikkerheden om en fremtidig pris på en vare eller et finansielt produkt. Du kan bruge korte og lange afdækninger. Med en kort afdækning indgår man en kort position på kontrakten. De oprettes typisk af forhandlere, der ejer et aktiv og er bekymrede for, at priserne falder inden salget falder. På den anden side opstår en lang afdækning, når man indgår i en lang position. Hvis en virksomhed eksempelvis ved, at den på en fremtidig dato skal købe en bestemt vare, og den aktuelle spotkurs er højere end den fremtidige kurs, kan virksomheden låse sig fast på den lavere kurs. Dette fjerner usikkerheden for den fremtidige kurs på et produkt.

Omkostninger og margin i forbindelse med handel med futures

DEGIRO opkræver tilknytningsgebyrer, transaktionsomkostninger og afviklingsomkostninger for handel med futures. Du finder disse omkostninger i gebyroversigten. Du betaler kun afviklingsomkostninger ved den endelige afviklings udløb, ikke før.

Som tidligere nævnt kræver en mægler sikkerhed for den forpligtelse, der er indgået. Dette reserverede beløb kaldes den oprindelige margin. I betragtning af den høje risiko kan dette være et temmelig højt beløb. DEGIRO har oprettet en risikomodel, der bruges til at bestemme den krævede sikkerhed. Hvis kursen på det underliggende aktiv afviger fra det, du har forventet, kan du ofte indfri din forpligtelse med det reserverede beløb.

Forklaring af hvordan man udregner værdien af en future kontrakt og hvor meget margen man skal have

Hvordan kan jeg investere i futures med DEGIRO?

Hos DEGIRO kan du handle med futures på et antal tilknyttede derivatbørser. På grund af deres relativt høje risiko og deres kompleksitet er de ikke egnede til uerfarne investorer. Derfor kan du ikke med en DEGIRO-konto handle direkte med derivater. Du skal have en Active- eller Trader-konto, der er forbundet med yderligere egnethedstests og fastsatte vilkår og betingelser.

Handel med derivater, såsom futures, kan være meget rentabelt, men det er forbundet med en stor risiko. På den positive side kan du drage fordel af gearingseffekten, som giver dig mulighed for at opnå et højt afkast på din investering. Ulempen er dog, at du kan miste flere penge end din oprindelige indsats. Futures er komplekse finansielle produkter. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige om de risici, der er forbundet med at investere. DEGIRO muliggør ikke afviklingen af fysisk leverede kontrakter. Vi informerer kunder om et kommende udløb og anmoder om, at positionen lukkes til tiden. Hvis det ikke sker, lukker DEGIRO investorens position for eksempelvis at undgå at skulle købe et antal tønder olie. Vi beder derfor om sikkerhed. I nogle ekstraordinære situationer kan de tab, en investor oplever, være højere end denne sikkerhed. Hvis du ikke har tilstrækkelig sikkerhed i henhold til vores risikomodel, kan vi bede dig om at indbetale eller sænke din risiko. Hvis du ikke indfrier underskuddet i tide, eller hvis din risiko bliver for høj i henhold til modellen, kan DEGIRO gribe ind. Vi anbefaler, at du kun at indgår forpligtelser, som du kan imødekomme med penge, som du ikke har brug for på kort sigt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Vær opmærksom på, at fakta kan have ændret sig, siden artiklen blev skrevet. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Lad os komme i gang

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 90+ internationale priser er et bevis på vores succes.