Hvad er gearede og inverse ETF’er?

Hos DEGIRO mener vi, at det er vigtigt, at du har den tilstrækkelige viden og/eller erfaring, når du investerer. Desuden vil vi gerne sørge for, at du handler finansielle instrumenter, der passer til dine behov og mål. Denne artikel forklarer, hvad gearede og inverse børshandlede fonde (ETF'er) er, og hvordan du kan handle med dem.

Almindelige børshandlede fonde

Normalt kræver køb af mange forskellige aktier et stort budget og det er tidskrævende. Produkter, såsom ETF'er, tillader dog spredning på en effektiv og omkostningsvenlig måde. For eksempel følger en S&P 500 ETF de 500 aktier, der er inkluderet i dette indeks. Dette gør det muligt at have et udvalg af forskellige finansielle produkter i et enkelt køb. ETF, der også er kendt som en tracker, står for Exchange Traded Fund (en børshandlet fond). Det er et produkt, der følger et indeks, en råvare, en obligation eller sammensætning af produkter. I modsætning til visse andre fonde kan du købe og sælge ETF'er på en børs. Præstationenaf en ETF følger kursbevægelserne på de underliggende produkter i fonden. ETF'er kan være gearede eller ikke-gearede. Læs mere generel information om ETF'er her.

Ikke-gearede kontra gearede ETF'er

Præstationen i en ikke-gearet ETF følger præstationerne for det underliggende aktiv. Dette er ofte et indeks. Når indekset for eksempel stiger 2 %, stiger ETF’en sandsynligvis også med ca. 2 %. Prisen på en ETF er ikke lig med dens værdi. Det er også muligt at købe en gearet ETF. Hvis en ETF har gearing, betyder det, at du låner penge fra den udstedende part for at investere mere i de underliggende produkter end det beløb, du investerer. Disse gearede ETF'er kan være relativt komplicerede og fokusere på kortsigtede resultater. Generelt er de ikke egnede som langsigtede investeringer. De kan have meget høje risici og være omfattet af høje omkostninger, og de er derfor mindre egnede til begynderinvestoren.

Hvad er en invers ETF?

Inverse ETF'er kaldes ofte "korte" eller "bear"-ETF'er. De forsøger at returnere et omvendt resultat til det underliggende aktiv, som de følger. Hvis værdien af det underliggende aktiv eksempelvis falder, stiger værdien af den inverse ETF og omvendt. De bruger finansielle produkter såsom derivater til at efterligne et omvendt resultat i stedet for at tage en kort position i det underliggende aktiv. Som et resultat korrelerer de ofte ikke nøjagtigt med det underliggende lange indeks.

Det er ikke nødvendigt at bruge margin for at købe en invers ETF. En ETF er generelt et kontantprodukt, og investorer skal investere det fulde kontantbeløb. Når man investerer i en invers ETF, er de potentielle tab begrænset i modsætning til at have en kort position i et aktiv, der har ubegrænset tabspotentiale, hvis det underliggende aktiv fortsætter med at stige i værdi. Det potentielle tab med en invers (eller ”kort”) ETF er begrænset til det beløb, der er investeret i fonden.

Hvad er en gearet ETF?

En traditionel ETF forsøger typisk at følge et underliggende indeks på en-til-en-basis. En gearet ETF returnerer på den anden side flere gange gevinsten eller tabet i det underliggende aktiv. De er designet til at øge ydelsen af det underliggende aktiv, som ofte er et indeks. Den kan for eksempel sigte mod at fordoble eller endda tredoble det underliggendes indeks’ præstation. For at opnå dette forhold kan en gearet ETF bruge finansielle derivater og gæld. Denne forstørrelseseffekt går begge veje. Med en gevinst på 1 % når en gearet ETF en gevinst på 2 % eller endda 3 % afhængigt af forholdet. På den anden side gælder dette også for et tab på 1 %. Med en gearet ETF bliver dette et tab på 2 % eller endda 3 %. De er derfor højrisikoprodukter.

Hvis den gearede ETF holdes i mere end en dag, vil det sandsynligvis resultere i et andet afkast end et nøjagtigt multiplum af det underliggende aktivs afkast. Dette skyldes effekten af renters rente. Derudover kan indbyggede omkostninger ved ETF’er også have en indvirkning på afkastet.

Hvad er en gearet, invers ETF?

Det er også muligt at kombinere disse to typer ETF'er, hvilket skaber en gearet invers ETF. Denne type ETF’er, der også kaldes "ultra-korte" ETF'er, er designet til at øge det omvendte af et indeks’ præstation. Som de inverse ETF’er bruger disse ETF’er finansielle produkter såsom derivater til at efterligne et omvendt resultat i stedet for at tage en kort position i det underliggende aktiv ud over den gearede effekt.

Hvad er omkostningerne ved at investere i gearede eller inverse ETF’er?

Ud over gebyrer, der opkræves af din mægler, kan udstederen af en ETF opkræve adgangs-, exit- og / eller løbende gebyrer. Disse omkostninger er integreret i produktet og noteres i dokumentet med central information (KID)/(KIID). De indbyggede omkostninger for gearede og inverse ETF'er kan ofte være højere end andre ETF'er.

Hvad er risikoen ved at investere i ETF’er?

Inverse og/eller gearede ETF'er kan være en del af nogle almindeligt anvendte investeringsstrategier, men vær opmærksom på, at disse typer ETF'er har høj risiko og normalt ikke er egnede for uerfarne investorer. Vi anbefaler, at du læser KID- eller KIID-dokumentet grundigt for at sikre, at du forstår det produkt, du investerer i. Dette dokument giver investorerne grundlæggende oplysninger om ETF’en såsom de involverede omkostninger og risici samt investeringsmålene. Dokumentet angiver ikke, hvilket overskud (eller tab) der kan forventes af investeringen.

KID eller KIID giver vigtige oplysninger om den specifikke ETF, herunder risiko- og afkastprofilen.

Det kan være fordelagtigt at investere i ETF’er, men det er ikke uden risiko. Hos DEGIRO er vi åbne og gennemsigtige med hensyn til risici forbundet med investering. Normalt forvaltes ETF’er ikke aktivt. Risikoen er, at det ikke er muligt at forudse ændringer som virksomhedsovertagelser eller en ændring i indekssammensætningen.

Selvom ETF'er består af en samling af produkter og derfor af naturlige årsager er spredte, kan timing af din investering også have en betydelig indflydelse på dit afkast. I stedet for at investere et engangsbeløb på én gang og derved udsætte dig for omkostningerne ved dine værdipapirer på et enkelt tidspunkt, kan du i stedet vælge at investere gradvist over en længere periode. Ved at investere mindre beløb, f.eks. på månedlig eller kvartalsbasis, er du mindre eksponeret for den kurs, der betales på investeringstidspunktet, da investeringen er udlignes over en længere tidsramme. Denne metode er kendt som udjævning af en position. Læs mere om diversificering i denne artikel.

Før du begynder at investere, er der en række faktorer, der er vigtige at overveje. De hjælper dig med at bestemme, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der passer bedst til dig. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at stille dig selv i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.