Hvad er ETC’er og ETN’er?

De fleste detailinvestorer er fortrolige med børshandlede fonde (ETF'er). Mindre velkendte er andre børshandlede produkter (ETP'er), såsom børshandlede gældsbeviser (Exchange Traded Notes) eller børshandlede råvarer (Exchange Traded Commodities). Vi ser nærmere på disse gældsinstrumenter, så du kan beslutte, om din portefølje vil have gavn af, at du investerer i nogen af dem.

Hvad er børshandlede gældsbeviser?

Børshandlede gældsbeviser (ETN’er) er rimeligt ukendte typer af gældsbreve. De blev udviklet i 2006 af Barclays Bank. Deres formål er at gøre det lettere for detailinvestorer at investere i svært tilgængelige instrumenter. ETN'er er designet til at følge det samlede afkast af et underliggende markedsindeks eller et andet benchmark. De er ofte usikrede. Dette betyder, at de ikke er støttet af en sikkerhedsstillelse, da de ikke har det underliggende aktiv. Denne type gæld skaber en høj risiko for långivere, da de ikke kan være sikre på, at låntageren tilbagebetaler det fulde beløb. Som med obligationer kan ETN'er holdes til udløbstidspunktet eller købes eller sælges efter ønske. Denne type gældsinstrument handles løbende på børsen, og kurserne svinger. I sammenligning med obligationer er der ikke rentebetalinger med ETN’er.

Enhver ETN har et dokument med central investorinformation (KID). Dette dokument viser produktets omkostninger, investeringspolitik og risiko. Mæglergebyrer er ikke en del af KID, men kan også gælde. Alle disse omkostninger afspejles i investorens afkast.

Hvad er risiciene ved at investere i ETN’er?

Investering kan være indbringende, men det er ikke uden risiko. Forskellige produkter har forskellige risici. Ved at investere i en ETN kan du for eksempel miste hele det investerede beløb plus de afholdte transaktionsomkostninger. Ved investering i ETN'er er der en risiko for, at udstederen (normalt en bank) går konkurs og ikke er i stand til at udbetale værdien af en ETN. Hvis indekset enten falder eller ikke stiger nok til at dække transaktionsgebyrerne, vil beløbet ved forfaldstidspunktet være lavere end det oprindeligt investerede beløb. I sådan et tilfælde er ETN’en ikke rentabel. Det er også en risiko ikke at være i stand til at sælge positionen på markedet på ethvert foretrukket tidspunkt, når man investerer i ETN'er.

Hvad er børshandlede råvarer?

En børshandlet råvare (ETC) er et produktnavn på en bestemt type værdipapir. Den følger individuelle råvarer eller en kurv med råvarer. En ETC kan tilbyde investorer muligheden for at investere i råvarer som guld, olie, metaller, energi og husdyr. ETC'er giver investorer mulighed for at investere på enkelte markeder og, lige som ETN'er, i andre råvarer, der ofte er vanskelige for individuelle investorer at få adgang til. På samme måde som ETN'er er ETC'er også et gældsinstrument.

Eksempel på forskellen mellem en guld ETN og en guld ETC

Kurserne på ETC'er svinger i værdi med udgangspunkt i kursændringer i de underliggende råvarer. Typisk fokuserer de på at følge den daglige præstation af den underliggende råvare eller kurv med råvarer, og den langsigtede præstation er normalt ikke relevant.

Hvad er risiciene ved at investere i ETC’er?

Udstedere af ETC'er kræver penge for at investere i en ETC. Disse omkostninger er integreret i produktet. Som med ETN'er finder du disse omkostninger i KID’et sammen med produktets investeringspolitik og risiko. Mæglergebyrer er ikke en del af KID, men kan også gælde. Disse vises på mæglerens hjemmeside. En ETC følger pr. definition kursen på en råvare eller et råvareindeks, mens en aktie repræsenterer en lille del af ejerskabet i en virksomhed. Som du ved, kan investering være gavnligt, men det er ikke uden risiko. Som investor i en ETC kan du miste hele det investerede beløb samt de afholdte transaktionsomkostninger.

Selvom ETF'er, ETN'er og ETC'er er en ret ensartet type produkter, kan visse forhold have stor indflydelse på og ændre resultatet markant. Derfor er det vigtigt at undersøge produktet, før du føjer det til din portefølje. Du kan finde nøgleoplysninger om fondens sammensætning i prospektet og KID’et. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at læse disse dokumenter omhyggeligt, før der investeres.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Begynd at investere i dag

Opdag hvorfor mere end 2 millioner kunder vælger vores platform.

Opret en konto

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.