Hvad er ETC’er og ETN’er?

De fleste detailinvestorer er fortrolige med børshandlede fonde (ETF'er). Mindre velkendte er andre børshandlede produkter (ETP'er), såsom børshandlede gældsbeviser (Exchange Traded Notes) eller børshandlede råvarer (Exchange Traded Commodities). Vi ser nærmere på disse gældsinstrumenter, så du kan beslutte, om din portefølje vil have gavn af, at du investerer i nogen af dem.

Hvad er børshandlede gældsbeviser?

Børshandlede gældsbeviser (ETN’er) er rimeligt ukendte typer af gældsbreve. De blev udviklet i 2006 af Barclays Bank. Deres formål er at gøre det lettere for detailinvestorer at investere i svært tilgængelige instrumenter. ETN'er er designet til at følge det samlede afkast af et underliggende markedsindeks eller et andet benchmark. De er ofte usikrede. Dette betyder, at de ikke er støttet af en sikkerhedsstillelse, da de ikke har det underliggende aktiv. Denne type gæld skaber en høj risiko for långivere, da de ikke kan være sikre på, at låntageren tilbagebetaler det fulde beløb. Som med obligationer kan ETN'er holdes til udløbstidspunktet eller købes eller sælges efter ønske. Denne type gældsinstrument handles løbende på børsen, og kurserne svinger. I sammenligning med obligationer er der ikke rentebetalinger med ETN’er.

Enhver ETN har et dokument med central investorinformation (KID). Dette dokument viser produktets omkostninger, investeringspolitik og risiko. Mæglergebyrer er ikke en del af KID, men kan også gælde. Alle disse omkostninger afspejles i investorens afkast.

Hvad er risiciene ved at investere i ETN’er?

Investering kan være indbringende, men det er ikke uden risiko. Forskellige produkter har forskellige risici. Ved at investere i en ETN kan du for eksempel miste hele det investerede beløb plus de afholdte transaktionsomkostninger. Ved investering i ETN'er er der en risiko for, at udstederen (normalt en bank) går konkurs og ikke er i stand til at udbetale værdien af en ETN. Hvis indekset enten falder eller ikke stiger nok til at dække transaktionsgebyrerne, vil beløbet ved forfaldstidspunktet være lavere end det oprindeligt investerede beløb. I sådan et tilfælde er ETN’en ikke rentabel. Det er også en risiko ikke at være i stand til at sælge positionen på markedet på ethvert foretrukket tidspunkt, når man investerer i ETN'er.

Hvad er børshandlede råvarer?

En børshandlet råvare (ETC) er et produktnavn på en bestemt type værdipapir. Den følger individuelle råvarer eller en kurv med råvarer. En ETC kan tilbyde investorer muligheden for at investere i råvarer som guld, olie, metaller, energi og husdyr. ETC'er giver investorer mulighed for at investere på enkelte markeder og, lige som ETN'er, i andre råvarer, der ofte er vanskelige for individuelle investorer at få adgang til. På samme måde som ETN'er er ETC'er også et gældsinstrument.

Eksempel på forskellen mellem en guld ETN og en guld ETC

Kurserne på ETC'er svinger i værdi med udgangspunkt i kursændringer i de underliggende råvarer. Typisk fokuserer de på at følge den daglige præstation af den underliggende råvare eller kurv med råvarer, og den langsigtede præstation er normalt ikke relevant.

Hvad er risiciene ved at investere i ETC’er?

Udstedere af ETC'er kræver penge for at investere i en ETC. Disse omkostninger er integreret i produktet. Som med ETN'er finder du disse omkostninger i KID’et sammen med produktets investeringspolitik og risiko. Mæglergebyrer er ikke en del af KID, men kan også gælde. Disse vises på mæglerens hjemmeside. En ETC følger pr. definition kursen på en råvare eller et råvareindeks, mens en aktie repræsenterer en lille del af ejerskabet i en virksomhed. Som du ved, kan investering være gavnligt, men det er ikke uden risiko. Som investor i en ETC kan du miste hele det investerede beløb samt de afholdte transaktionsomkostninger.

Selvom ETF'er, ETN'er og ETC'er er en ret ensartet type produkter, kan visse forhold have stor indflydelse på og ændre resultatet markant. Derfor er det vigtigt at undersøge produktet, før du føjer det til din portefølje. Du kan finde nøgleoplysninger om fondens sammensætning i prospektet og KID’et. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at læse disse dokumenter omhyggeligt, før der investeres.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.