Hvad er aktier?

Når et selskab har brug for likviditet, kan det optage et lån i banken. En anden mulighed er at udstede aktier. Du investerer dine penge i et bestemt selskab, når du køber aktier. Når et selskab udsteder nye aktier, modtager selskabet de penge, som du (og andre investorer) har investeret. Køberen af en aktie kaldes en aktionær. Til gengæld for din investering bliver du medejer af selskabet. Selskabets overskud og tab afspejles ofte i aktien. En aktie er faktisk intet andet end et (omsætteligt) bevis på, at du ejer en del af et selskabs kapital.

En aktie er en lille del af en virksomhed som man kan eje

Hvad bestemmer kursen og værdien af en aktie?

Kursen på en aktie bestemmes af den seneste transaktion. En transaktion kan finde sted, når en køber og sælger indgår en prisaftale. Som med mange andre produkter påvirkes kursen ofte af balancen mellem udbud og efterspørgsel. Det betyder, at jo flere personer, der ønsker at købe en aktie, jo højere vil prisen være. Det pågældende selskabs forventninger (til fortjeneste) spiller ofte en central rolle i denne forbindelse. Er prognosen for fortjeneste høj? Så vil efterspørgslen sandsynligvis stige. Aktiekursen kan variere for hver handelsdag.

I teorien er det indtjeningen, der påvirker investorernes vurdering af et selskab, men der er andre indikatorer, som investorerne bruger til at forudsige aktiekursen. Husk, at det er investorernes følelser, holdninger og forventninger, der i sidste ende påvirker aktiekurserne. Alle investorer vil ligesom dig selv overveje selskabets forventede fremtidige resultater. På baggrund af dette kan du bestemme aktieværdien, og om du mener, at den aktuelle pris er for høj, for lav eller helt rigtig. Du kan finde oplysninger om, hvordan du vælger din første aktie, i denne video.

Hvornår giver aktier overskud?

Du kan tjene penge med aktier på to måder. For det første ved at handle med aktierne. Kursen svinger på grund af ovennævnte udbud og efterspørgsel. Hvis du sælger en aktie til en højere pris, end du har købt den til, så får du rent logisk et overskud. Det fungerer naturligvis også på den modsatte måde. Hvis du sælger din aktie for mindre end købsprisen, taber du penge.

Den anden måde at drage fordel af aktier på er gennem udbytte. Selskaber, der udsteder aktier, kan vælge at udlodde overskuddet i form af udbytte. Når du modtager udbytte, kan det være i form af penge eller aktier. Hvis et firma udlodder et udbytte, bestemmer det den procentdel, der skal udbetales.

Her kan du købe aktier

Når du afgiver en ordre hos DEGIRO om at købe eller sælge en aktie, går din ordre videre til en børs. Det er her, aktier og andre finansielle produkter handles. Her træder udbud og efterspørgsel i kraft. Hvorvidt din ordre vil blive udført, afhænger af ordrer fra andre investorer, der handler på aktiemarkedet. Nogle aktier kan udbydes på flere børser. Marks & Spencer kan f.eks. findes på både London Stock Exchange (LSE) og Börse Frankfurt. For at finde ud af, hvordan du køber eller sælger en aktie, og få mere at vide om online aktiehandel via DEGIRO-platformen, se følgende video.

Investorer bruger børsmæglere for at kunne handle på aktiemarkeder

Aktietyper

De to vigtigste aktietyper er ordinære aktier og præferenceaktier.

Ordinære aktier

Ordinære aktier er, som navnet antyder, mere almindelige end præferenceaktier, da størstedelen af aktier til salg udstedes i denne form. En stor forskel mellem ordinære aktier og præferenceaktier ligger i stemmerettighederne. Ordinære aktionærer får typisk stemmeret i forbindelse med virksomhedsspørgsmål, f.eks. valg af bestyrelsesmedlemmer. Disse aktionærer har derfor indflydelse på selskabets politik og ledelse. Når du køber en aktie, får du typisk én stemme.

Præferenceaktier

I modsætning til ordinære aktier får præferenceaktionærer ikke stemmeret. Præferenceaktien har dog stadig sine fordele. Investorer i præferenceaktier garanteres normalt et fast udbytte i al evighed, ligesom med en obligation. Almindelige aktionærer kan også få udbetalt udbytte, men det er normalt variabelt og aldrig garanteret. Desuden kommer præferenceaktionærerne foran de ordinære aktionærer i køen til indløsning af deres aktier, hvis selskabet går i likvidation. Derfor har de bedre chance for at få i det mindste nogle af deres penge tilbage, end almindelige aktionærer har.

Hvad er en aktiefond?

Du kan vælge at købe aktier selv, men det er også muligt at købe aktier gennem en aktiefond. Det er en investeringsfond, der investerer i flere selskaber på samme tid. På denne måde bliver din portefølje automatisk diversificeret, og din investeringsrisiko bliver spredt. Denne video fra vores Investorakademi kan lære dig mere om risikospredning. For dig som privat investor er en af fordelene ved at investere i en aktiefond det faktum, at en fondsforvalter administrerer fonden. På den anden side kan en ulempe være de relativt høje omkostninger, som du betaler for fondsforvalterens arbejde. ETF'er er et lignende alternativ til aktiefonde. Disse er børsnoterede fonde, der følger et indeks, en region eller en sektor. ETF'er handles som aktier på markedet. Læs mere om ETF'er her.

Risikoen ved at investere i aktier

Det kan være indbringende at købe aktier, men det er ikke uden risiko. Vi mener, at det er vigtigt, at du er klar over de risici, der er forbundet med at investere. Med aktier er kursrisikoen for eksempel en vigtig faktor. De aktier, du køber i dag, kan være værdiløse i morgen. Ud over kursrisikoen er der altid mulighed for, at et selskab går konkurs. Før du begynder at investere, er der en række faktorer, der er vigtige at overveje. De hjælper dig med at bestemme, hvor stor risiko du er villig til at tage, og hvilke produkter der passer bedst til dig. Det er heller ikke tilrådeligt at investere penge, som du har brug for på kort sigt, eller at stille dig selv i en position, der kan give økonomiske vanskeligheder. Ved du ikke, hvad du skal investere i? Denne video på vores Investorakademi kan hjælpe dig med at komme i gang.

Investering i aktier: vores tips

  • Køb ikke bare én eller flere aktier. Spred risikoen ved at investere i forskellige typer selskaber eller sektorer.
  • Invester ikke penge, som du kan have brug for på kort sigt. Tænk langsigtet, når du køber aktier.
  • Vær bevidst om de selskaber, du vil købe aktier fra. Undersøg og få kendskab til selskabet og det marked, det opererer på.

Sjovt faktum:

Verdens første aktie blev udstedt i Holland af det Nederlandske Østindiske Kompagni. Med deres første emission i 1606 blev der indsamlet mere end 6 millioner floriner, et enormt beløb på daværende tidspunkt.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.