DEGIRO Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for denne hjemmeside tilhørende flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (herefter DEGIRO), en filial af flatexDEGIRO AG med kontor og hovedsæde i Amsterdam. DEGIRO er registreret hos Kamer van Koophandel (Handelskammerets handelsregister) under nummeret 82510245. DEGIRO er autoriseret at levere bank- og investeringstjenester og er registreret som en hollandsk filial af et tysk kreditinstitut hos den hollandske myndighed for de finansielle markeder (www.afm.nl) og den hollandske centralbank (www.dnb.nl).

Brug af hjemmesiden

Informationerne på denne hjemmeside er indsamlet med omhu af DEGIRO, men der kan ikke garanteres for nøjagtigheden og fuldstændigheden. DEGIRO leverer gennem denne hjemmeside udelukkende information om (finansielle) produkter og tjenester, som tilbydes af DEGIRO. Ændringer kan foretages uden forudgående varsel. Informationerne på denne hjemmeside er ikke et tilbud eller en opfordring fra DEGIROs side, til besøgende af denne hjemmeside, til på nogen måde at handle i værdipapirer eller at gøre brug af de tjenester, som DEGIRO tilbyder.

Ansvarsfraskrivelse

Ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af adgang til og brug af denne hjemmeside afvises udtrykkeligt af DEGIRO. Der gives ingen garanti for denne hjemmeside er fejlfri eller fri for teknisk nedbrud. Selvom DEGIRO på det yderste bestræber sig på at holde indholdet af denne hjemmeside så opdateret og fuldstændigt som muligt, kan der ikke gives nogen garanti for nøjagtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden eller aktualitet af den information, der offentliggøres på denne hjemmeside, eller som denne hjemmeside giver adgang til. DEGIRO påtager sig intet ansvar i denne forbindelse.

Tredjeparts information, produkter og serviceydelser

Når DEGIRO gengiver hyperlinks til tredjeparts hjemmesider, betyder det ikke, at DEGIRO anbefaler de produkter og tjenester, som tilbydes på disse sider. Anvendelsen af sådanne hyperlinks er helt på egen risiko. DEGIRO påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse med indhold, anvendelse eller tilgængeligheden af sådanne hjemmesider. Oprigtigheden, nøjagtigheden, rimeligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af informationen på disse hjemmesider er ikke bekræftet af DEGIRO.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle immaterielle rettigheder (herunder copyright, varemærker, patenter og andre immaterielle rettigheder) i forhold til disse hjemmesider er ejet af DEGIRO og/eller dets licensgivere. Det er ikke tilladt at overføre, redigere, reproducere og/eller udgive indholdet på disse hjemmesider (herunder tekst og grafik) helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra DEGIRO. Det er tilladt at udskrive og/eller downloade en kopi til personlig, ikke-kommerciel brug.

Gældende lov

Hollandsk lov er gældende for denne disclaimer og disse hjemmesider. Alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne disclaimer, vil udelukkende blive forelagt den kompetente domstol i Amsterdam.

Med hensyn til beskyttelse og håndtering af personlige oplysninger henviser vi til DEGIRO's Privacy-and Cookies.

Ændringer

DEGIRO forbeholder sig retten til at ændre den information, som tilbydes på eller gennem denne hjemmeside, herunder denne disclaimer, når som helst og uden varsel. Det er derfor tilrådeligt at konsultere disse hjemmesider og denne disclaimer regelmæssigt.

Bemærk: Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dit indskud. Vi råder dig til kun at investere i finansielle produkter, der matcher din viden og erfaring.